Keystone logo

112 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย นโยบาย นโยบายสาธารณะ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษากฎหมาย
  • นโยบาย
  • นโยบายสาธารณะ
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (112)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย นโยบาย นโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะหมายถึงคู่มือจริยธรรมในการดำเนินการทั้งหมดดำเนินการโดยส่วนการบริหารของรัฐเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับศุลกากรและกฎหมาย ในบรรดาหลายองศาที่นำเสนอบนนโยบายสาธารณะปริญญานโยบายสาธารณะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทสำหรับการฝึกอบรมและการประเมินผลในทุกประเด็นนโยบาย ปริญญาโทในนโยบายสาธารณะถูกนำเสนอโดยมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับสากลเพื่อให้มีทักษะความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องของนโยบายสาธารณะ แต่ก็มีความสำคัญกับการวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบ การศึกษาระดับปริญญา exposes มืออาชีพที่จะวิธีการที่เหมาะสมในการทำการตัดสินใจเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ปริญญาโทสาขานโยบายสาธารณะเป็นโปรแกรมระดับที่ entails การทำความเข้าใจบทบาทของปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งสองได้อย่างมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทักษะการเรียนรู้ที่มีผลบังคับใช้ในจำนวนของภาคต่างประเทศในระดับภูมิภาคและแม้แต่ในระดับท้องถิ่นปริญญาโทในนโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะและผู้บริหารควรใช้เวลาในการสร้างรูปร่างของอาชีพของพวกเขาเป็นความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดี โปรแกรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ในเชิงลึกทราบวิธีการเกี่ยวกับนโยบายประชาธิปไตยทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน นี้ก็จะรวมถึงการกำกับดูแลธรรมชาติแบบไดนามิกเช่นเดียวกับคำถามทางทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทของรัฐในอนาคต โอกาสในการทำงานที่นำเสนอหลังจากเสร็จสิ้นการหลักสูตรนี้มีมากมายและสามารถใช้ได้ในระดับสากล