Keystone logo

22 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย นโยบาย นโยบายด้านการศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษากฎหมาย
  • นโยบาย
  • นโยบายด้านการศึกษา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (22)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย นโยบาย นโยบายด้านการศึกษา

นักเรียนหลายคนมีปริญญาโทในการพัฒนาทักษะขั้นสูงและได้รับความรู้ในเชิงลึกในสาขาวิชาที่เลือกไว้ นักศึกษาอาจต้องกรอกหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือแสดงการวิจัยพื้นหลังหรือการฝึกอบรมก่อนหน้าในสาขาการศึกษาของตน

Master in Education Policy คืออะไร? นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทนี้สามารถศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิธีการวิจัยและการวางแผนการศึกษาโดยมีความแตกต่างกันออกไปรวมถึงผลกระทบจากการศึกษาของรัฐบาลต่อการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนประเด็นด้านการศึกษาพิเศษหัวข้อความหลากหลายรวมทั้งการใช้ชีวิตครอบครัวและชุมชนเพื่อปรับปรุงการศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์ใช้และประเมินนโยบายและขั้นตอนต่างๆและใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาความเป็นผู้นำยังสามารถครอบคลุมได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ชั้นเรียนมักมุ่งเน้นไปที่การศึกษาและการพัฒนาเนื่องจากพวกเขาเกี่ยวข้องกับเพศความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาและเศรษฐกิจ

ผู้สำเร็จการศึกษามักจะเรียนรู้ทักษะการวางแผนขั้นสูงและความสามารถในการใช้กลยุทธ์ระยะยาวที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาและมีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อหลายฝ่ายที่มีภูมิหลังหลากหลาย

ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่ตั้งและวิธีการจัดหลักสูตร อาจมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนกำลังเรียนจบในแบบเต็มเวลาหรือแบบไม่เต็มเวลา

การศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษาสามารถนำไปสู่อาชีพที่คุ้มค่าซึ่งส่งผลดีต่อนักเรียนและการพัฒนาด้านการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาอาจกลายเป็นผู้บริหารโครงการผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ในแต่ละโรงเรียนหรือในโรงเรียน อาจเป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโสผู้ประสานงานด้านการศึกษาหรือผู้รับเหมาอิสระสำหรับศูนย์คิดนโยบายหน่วยงานรัฐบาลระดับภูมิภาคหรือระดับรัฐบาลกลางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือองค์กรเอกชนที่มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างในด้านการศึกษา

บุคคลที่มุ่งมั่นในการให้การศึกษาที่ดีเยี่ยมและเท่าเทียมกันอาจประเมินทางเลือกมากมายสำหรับระดับขั้นสูงที่สถาบันท้องถิ่นหรือออนไลน์จากมหาวิทยาลัยในหลายประเทศทั่วโลก ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร