Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 248 ปริญญามหาบัณฑิต  (ปริญญาโท) ใน ธุรกิจระหว่างประเทศ 2024

248 ปริญญาโท โปรแกรม ใน ธุรกิจระหว่างประเทศ 2024

ภาพรวม

ธุรกิจระหว่างประเทศเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและคนชาติต่างๆในบริบททางธุรกิจ ดังนั้นหากคุณสามารถจินตนาการว่าคุณกำลังเจรจาต่อรอง, วางกลยุทธ์ หรือเป็นผู้นำในบริษัทชั้นนำแล้วล่ะก็ คุณควรใช้ปริญญาตรีที่คุณมีด้านธุรกิจ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระดับที่ใกล้เคียง เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

ในหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ คุณจะได้พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ มีความมั่นใจและมีพื้นฐานทางวิชาชีพเพื่อนำไปสู่การเริ่มต้นในองค์กรและฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ในปริญญานี้ คุณจะได้ใช้ความรู้และทฤษฎีที่คุณได้เรียนรู้บ่อยครั้งและรับมือกับสถานการณ์จริงจากสถานการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายในบริบทระหว่างประเทศ บัณฑิตที่มีปริญญาโทสาขาธุรกิจระหว่างประเทศนั้นมีโอกาสในอาชีพการงานที่ดีเยี่ยม ทั้งในบริษัทข้ามชาติและธุรกิจต่างๆ

ในหน้านี้มีหลักสูตรปริญญาโทสาขาธุรกิจระหว่างประเทศหลากหลายสาขาให้คุณเลือก คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อคุณจะได้พบหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศที่เหมาะสมกับคุณ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • ธุรกิจศึกษา
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาการศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา (248)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน