Keystone logo

9 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย ธุรกิจการกีฬา ธุรกิจฟุตบอล 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ธุรกิจการกีฬา
  • ธุรกิจฟุตบอล
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (9)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย ธุรกิจการกีฬา ธุรกิจฟุตบอล

โลกของฟุตบอลมีการดำเนินธุรกิจของตัวเอง โปรแกรมธุรกิจฟุตบอลมุ่งเน้นไปที่หลักการทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานรวมถึงหลักการเฉพาะของฟุตบอล เช่น ข้อตกลงการโอนย้ายและสปอนเซอร์ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสนาม

ปริญญาโทสามารถได้รับหลังจากที่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว หากต้องการได้รับปริญญาโท จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรระดับสูงถึง 12 ถึง 18 หลักสูตร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบและ / หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสร็จสิ้นการศึกษา