Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 13 ปริญญามหาบัณฑิต  (ปริญญาโท) ใน ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ 2023

13 ปริญญาโท โปรแกรม ใน ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ 2023

ภาพรวม

ปริญญาโทเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถรับได้ทั้งแบบเต็มเวลาหรือแบบไม่เต็มเวลาซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในขณะที่กำลังศึกษาอยู่

Master of Spirituality คืออะไร? ในโปรแกรมนี้นักเรียนมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณให้ลึกขึ้น แต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง แต่หลายคนจะศึกษาเกี่ยวกับประเพณีทางจิตวิญญาณแบบดั้งเดิมและแบบดั้งเดิมตัวเลขและการเคลื่อนไหว บางหัวข้อที่อาจศึกษา ได้แก่ นักเขียนคริสเตียนคลาสสิกประวัติความเป็นมาของจิตวิญญาณฐานรากของจิตวิญญาณในพระคัมภีร์รวมถึงจิตวิทยาและจิตวิญญาณรวมถึงหลักการพื้นฐานของทิศทางทางจิตวิญญาณ หลายหลักสูตรยังรวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนข้อเสนอและการวิจัย

นักเรียนที่เรียนจบปริญญานี้จะได้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถนำเสนอแนวคิดได้อย่างชัดเจน พวกเขายังได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมและวิธีการคิดและเขียนในช่วงวิกฤต

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้รับปริญญาโทนี้เป็นสิ่งสำคัญ ปัจจัยต่างๆอาจรวมถึงสถานที่ระยะเวลาและสถานะที่อยู่อาศัยและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละที่ เมื่อนักเรียนได้สอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เฉพาะเจาะจงพวกเขายังสามารถถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงิน

การได้รับปริญญาโทด้านจิตวิญญาณอาจนำไปสู่ความหลากหลายของอาชีพที่แตกต่างกัน บางตำแหน่งงานอาจรวมถึงนักจิตวิทยาฝ่ายจิตวิญญาณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทิศทางฝ่ายผู้นำกลุ่มผู้ให้คำปรึกษารัฐมนตรีวิทยาลัยสมาชิกพระสงฆ์ครูผู้สอนการทำสมาธิและผู้ปฏิบัติภารกิจ จิตวิญญาณถึงทั่วทุกพรมแดนดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาอาจหางานทำในทุกพื้นที่ของโลกได้ในองค์กรเอกชนและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่แตกต่างกัน

ท่านสามารถรับปริญญาโทด้านจิตวิญญาณได้ที่วิทยาลัยนานาชาติและภายในประเทศจำนวนมาก บางโปรแกรมสามารถใช้งานออนไลน์ได้ หากต้องการเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่ให้ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการเป็นผู้นำ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • เทววิทยา
  • ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (13)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน