Search for การเรียนการสอนกีฬา here!

Find the best การเรียนการสอนกีฬา here!

ปริญญาโทคือการกำหนดระดับปริญญาโทที่ต้องสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีก่อนการสมัคร การศึกษาระดับปริญญาโทหมายความว่าบุคคลได้แสดงความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชาเฉพาะ

Master of Sport Instruction คืออะไร? การเรียนการสอนกีฬาอยู่ภายใต้หมวดหมู่ของการฝึกกีฬาการจัดการกีฬาและการศึกษากีฬา โปรแกรมส่วนใหญ่เตรียมความพร้อมให้คุณเพื่อตอบสนองความต้องการของนักกีฬาชั้นนำและทีมงานชั้นนำในทุกระดับ ในระดับปริญญาโทคุณจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกอบรมและความเป็นผู้นำทักษะทางกีฬาการพัฒนาจิตใจและร่างกายของมนุษย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประเมินผลทางกีฬา

ทักษะที่ล้ำค่าที่คุณอาจได้รับจากการจบหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาคือการกระตุ้นให้ผู้อื่นพัฒนาตัวเอง คุณอาจได้รับทักษะความเป็นผู้นำรวมทั้งความสามารถในการแก้ไขปัญหาทักษะเหล่านี้เตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับการประกอบอาชีพที่ก้าวหน้าขึ้นทั้งในและนอกวงการกีฬา

มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับกีฬาและการสอนระดับปริญญาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก คุณยังสามารถได้รับปริญญาโทออนไลน์ ค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความยาวของโปรแกรม ติดต่อโรงเรียนที่คุณเลือกเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าเล่าเรียน

คุณสามารถมีสิทธิ์ได้รับการฝึกกีฬาได้ที่สถาบันการศึกษาที่คุณทำงานกับเด็กที่มีอายุต่างกันหรือคุณอาจต้องการตำแหน่งที่กว้างไกลกว่าผู้ดูแลกีฬา ผู้บริหารกีฬามั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรกีฬาอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเป็นนักสรีรวิทยาการออกกำลังกายซึ่งคุณจะมุ่งเน้นไปที่ร่างกายตอบสนองต่อการฝึกและการออกกำลังกาย

การได้รับปริญญาในระดับที่สูงขึ้นจำเป็นต้องอุทิศและมีวินัยออนไลน์หลักสูตรปริญญาโทในการเรียนการสอนกีฬาช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่อการศึกษาของคุณในขณะที่การเลี้ยงดูครอบครัวหรือหาเลี้ยงชีพ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

อ่านเพิ่มเติม

Mestrado em Desporto - Especialização em Treino Desportivo

Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Educação (ESEV)
Campus เต็มเวลา October 2018 โปรตุเกส Viseu

O 2º ciclo de estudos em Desporto visa especializar técnicos desportivos na área do planeamento e gestão do exercício e do treino para intervirem no apoio técnico a praticantes regulares de desporto. [+]

Apresentação

O 2º ciclo de estudos em Desporto visa especializar técnicos desportivos na área do planeamento e gestão do exercício e do treino para intervirem no apoio técnico a praticantes regulares de desporto.

Em termos globais, pretende-se desenvolver uma perspetiva de treino pluridisciplinar, fundada em conhecimentos científicos, técnicos e metodológicos, enquadrada por uma sólida formação em termos éticos e deontológicos.

Procura-se, também, o desenvolvimento de uma postura reflexiva e crítica, determinante para o aperfeiçoamento de processos de autoformação, de inovação e otimização da sua intervenção, fundamentais para o incremento da excelência profissional. Complementarmente, considera-se importante o desenvolvimento de saberes que permitam a sua participação na implementação de planos e ordenamentos estratégicos definidos por treinadores mais habilitados, bem como o seu envolvimento em tarefas de coordenação e supervisão de treinadores menos experientes.... [-]


Mestrado em Desporto, Especialização em Treino Desportivo

Instituto Politécnico de Santarém
Campus เต็มเวลา October 2018 โปรตุเกส Santarem

O curso pretende contribuir para a formação especializada dos licenciados e para o desenvolvimento da investigação aplicada e do conhecimento científico no contexto profissional do desporto. [+]

Duração: 2 Anos Benefícios: Alojamento e Curso de Língua Portuguesa (30 horas)

Ensino ministrado em Português:

Taxas*:

Candidatura -35€ Anual - 1000€ (sem alojamento), 3000€ (com alojamento) Utilização - 35€

Ensino ministrado em Inglês:

Taxas*:

Candidatura -35€ Anual - 3500€ (com alojamento ) Utilização - 35€

*os valores que se seguem serão oportunamente sujeitos a confirmação

Objetivos

O curso pretende contribuir para a formação especializada dos licenciados e para o desenvolvimento da investigação aplicada e do conhecimento científico no contexto profissional do desporto. O curso pressupõe que os estudantes devem possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do primeiro ciclo nas áreas do treino desportivo, condição física e saúde, desporto de natureza e educação física, os desenvolvam e aprofundem, na área especializada do Desporto, nas diversas especializações; e que os estudantes devem conhecer com profundidade a área científica do Desporto, bem como especializar o seu conhecimento nas vertentes aplicadas da investigação, da intervenção e da formação em diversos âmbitos do Desporto, que constituem as especialidades aplicadas da área principal.... [-]