Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 2 ปริญญามหาบัณฑิต  (ปริญญาโท) ใน การเขียนรหัส 2023

2 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การเขียนรหัส 2023

ภาพรวม

นักเรียนด้านเทคโนโลยีและการเขียนโค้ดอาจเรียนรู้วิธีใช้ตรรกะและทักษะการแก้ปัญหา งานในหลักสูตรอาจรวมถึงโครงการกลุ่ม งานมอบหมายที่นำโดยครู และงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีใช้การเข้ารหัสในชีวิตประจำวันและอาชีพในอนาคตผ่านชั้นเรียนที่หลากหลาย

ปริญญาโทสามารถได้รับหลังจากที่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว หากต้องการได้รับปริญญาโท จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรระดับสูงถึง 12 ถึง 18 หลักสูตร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบและ / หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสร็จสิ้นการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • การเขียนรหัส
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง