Keystone logo

47 ปริญญาโท โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ การสอน การสอนภาษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • การสอน
  • การสอนภาษา
สาขาการศึกษา
  • ศึกษาศาสตร์ (47)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน ศึกษาศาสตร์ การสอน การสอนภาษา

ปริญญาโทมักเป็นหลักสูตรหลายปีโดยมุ่งเน้นที่หัวข้อเฉพาะ โปรแกรมเหล่านี้มักใช้เพื่อปรับแต่งการศึกษาระดับปริญญาตรีและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมักต้องการให้ผู้สมัครสอบจบปริญญาตรี

ปริญญาโทด้านการสอนภาษาคืออะไร? หลักสูตรการศึกษาเหล่านี้มักเน้นที่การสอนภาษาต่างประเทศ มีการรับรองจำนวนมากยังมีให้ครูภาษาต่างประเทศที่คาดหวังและหลักสูตรเหล่านี้มักจะจัดขึ้นในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นมากมักจะเกิดขึ้นในช่วงสองถึงสามปี นักเรียนอาจคาดหวังว่าจะได้พบกับชั้นเรียนที่มีส่วนร่วมในการวิจัยที่กว้างขวางรวมถึงการพัฒนาทักษะการสอนในทางปฏิบัติ หลักสูตรทั่วไปรวมถึงการออกแบบการทดสอบการปฏิบัติวิชาชีพการสอนและการศึกษาของครูคนอื่น ๆ หลักสูตรเหล่านี้มักจะมีให้บริการที่สถาบันต่างๆทั้งแบบออนไลน์และในรูปแบบห้องเรียนแบบดั้งเดิม

อาจคาดหวังว่าจะเดินทางไปต่างประเทศหลังจากสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวหากประสงค์จะเป็นเพราะความรู้ที่ได้จากหลักสูตรเหล่านี้มักมุ่งเน้นการสอนในต่างประเทศเป็นพิเศษ ทักษะที่ได้รับในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเช่นการจัดตารางเวลาการกำหนดเวลาและการแสดงผลการนัดหมายมักเป็นจุดเด่นของความสำเร็จในการลงทุน

ตรวจสอบค่าเล่าเรียนที่สถาบันหลายแห่งก่อนที่จะดำเนินการสมัคร ระดับการลงทุนของคุณมีแนวโน้มที่จะแตกต่างไปจากสถาบันการศึกษาหรือสถานศึกษาหนึ่งแห่งต่อไป

หลังจากได้รับปริญญาโทด้านการสอนภาษาแล้วผู้สำเร็จการศึกษาอาจจะกลายเป็นนักวิจัยด้านการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนหรือครูสอนภาษาต่างประเทศ นักวิจัยมักใช้ความรู้ความสามารถและทักษะขององค์กรในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ผู้ดูแลระบบอาจแนะนำโรงเรียนหรือแนะนำเพื่อนครู ครูมักจะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสอนภาษาให้นักเรียน

ขั้นตอนการหาโปรแกรมมักจะค่อนข้างกว้างขวางดังนั้นให้เริ่มต้นโดยเร็วที่สุด ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร