Keystone logo

6 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาความยั่งยืน ความยั่งยืนด้านสังคมศึกษา การศึกษาเรื่องความไม่เสมอภาค 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษาความยั่งยืน
  • ความยั่งยืนด้านสังคมศึกษา
  • การศึกษาเรื่องความไม่เสมอภาค
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาความยั่งยืน (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาความยั่งยืน ความยั่งยืนด้านสังคมศึกษา การศึกษาเรื่องความไม่เสมอภาค

ปริญญาโทช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องนอกเหนือจากหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทเหล่านี้โดยทั่วไปต้องการการวิจัยเพิ่มเติมและการศึกษาในเชิงลึก นอกจากนี้ปริญญาโทมักเปิดเส้นทางอาชีพที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้จบการศึกษาที่มีแนวโน้มที่จะต้องจ่ายเงินมากกว่างานที่ต้องการแค่ปริญญาตรีเท่านั้น

ปริญญาโทในการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันคืออะไร? หลักสูตรปริญญาโทเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ความไม่เสมอภาคระหว่างชายและหญิงทั่วโลก หลักสูตรนี้ยังอาจมุ่งเน้นไปที่จุดตัดของความไม่เสมอภาคเช่นเชื้อชาติรสนิยมทางเพศและชั้นทางเศรษฐกิจ นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของความเหลื่อมล้ำนี้และทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความเสมอภาคในอนาคต นักเรียนเรียนรู้ที่จะดูสังคมผ่านเลนส์ทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเพื่อให้เข้าใจถึงแรงขับรถที่ไม่เท่าเทียมกัน หลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันหลายหลักสูตรใช้เวลาเรียนสองปีสำหรับนักเรียนที่ทำงานเต็มเวลา

นักศึกษาที่เรียนปริญญาโทด้านการศึกษาความไม่เสมอภาคสามารถพัฒนาความรู้สึกของคนที่ไม่ชอบตัวเองได้ ความรู้สึกนี้สามารถให้บริการได้ดีในความพยายามส่วนตัวและอาชีพ นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษามักจะออกจากโปรแกรมเหล่านี้ด้วยทักษะการวิจัยและการสื่อสารอันเหลือเชื่อซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างจำนวนมาก

ไม่มีปริญญาโทสองหลักสูตรในการศึกษาความเท่าเทียมกันมีค่าใช้จ่ายเหมือนกัน ราคาค่าเล่าเรียนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศภูมิภาคและแต่ละมหาวิทยาลัย นักเรียนควรตรวจสอบกับแต่ละโรงเรียนเพื่อหาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีปริญญาโทด้านการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันสามารถที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จทางสังคมได้ ผู้สำเร็จการศึกษาบางคนยังคงเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้ก่อตั้งองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งทำงานร่วมกับคนชายขอบเพื่อสร้างโลกที่เป็นธรรมยิ่งขึ้น คนอื่น ๆ สามารถทำงานภายในองค์กรด้านสวัสดิการของรัฐจัดการทีมของผู้ที่ทำงานโดยตรงกับผู้ที่ต้องการ คนอื่นที่ทำงานระดับนี้ในรัฐบาลเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบาย ที่ปรึกษาเหล่านี้วิเคราะห์นโยบายที่เสนอเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนชายขอบ

ด้วยหลักสูตรออนไลน์นักเรียนจำนวนมากจะได้รับปริญญาโทด้านการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันจากระยะไกล บางคนเลือกมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นและนักเรียนบางคนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร