Keystone logo

1 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ การบริการต้อนรับ การฝึกอบรมบุคลากรภาคเอกชน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ
  • การบริการต้อนรับ
  • การฝึกอบรมบุคลากรภาคเอกชน
สาขาการศึกษา
  • การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ การบริการต้อนรับ การฝึกอบรมบุคลากรภาคเอกชน

หลังจากได้รับปริญญาตรีแล้วผู้สำเร็จการศึกษาบางคนยังคงเรียนต่อในระดับปริญญาโท ด้วยการศึกษาระดับปริญญาโทนักเรียนจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นกว่าเดิมและได้รับความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณเลือก เช่นปริญญาโทจำนวนมากนำไปสู่การที่สูงขึ้นจ่ายโอกาสในการทำงาน

ปริญญาโทสาขาการฝึกอบรมบุคลากรภาคเอกชนคืออะไร? ธุรกิจจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบริการและการบริการจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะ บริษัท สำหรับพนักงานทุกคน นักเรียนที่กำลังเรียนรู้การฝึกอบรมครูฝึกสอนเอกชนจะเรียนรู้วิธีการฝึกอบรมดังกล่าว หลักสูตรสามารถรวมถึงบริการการจัดการธุรกิจและแม้กระทั่งการฝึกงานในสถานที่ บางโปรแกรมยังต้องการให้นักเรียนทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสามารถมีอายุระหว่าง 14 เดือนถึงสองปีขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่นักเรียนใช้ในแต่ละเทอม

ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาโทในการฝึกอบรมพนักงานภาคเอกชนอาจได้รับทักษะในการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมซึ่งสร้างความประทับใจแก่นายจ้าง นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาเหล่านี้มักมีทักษะการสื่อสารที่ไร้ที่ติและความสามารถพิเศษสำหรับการจัดระเบียบข้อมูล

เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งเสนอหลักสูตรปริญญาโทเหล่านี้จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปริญญาโทในการฝึกอบรมพนักงานภาคเอกชน นักเรียนจ่ายค่าที่พักที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาและสัญชาติของนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนที่คาดหวังในการตรวจสอบกับทางเลือกของมหาวิทยาลัยเพื่อหาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท ขนาดใหญ่อาจจ้างบุคคลที่มี Master in Private Staff Training เพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอนสร้างและดูแลโปรแกรมการฝึกอบรมเต็มเวลา ผู้สำเร็จการศึกษาอื่น ๆ ที่มีระดับปริญญาเช่นต้องการที่จะกลายเป็นที่ปรึกษาที่ บริษัท ขนาดเล็กนำมายกเครื่องโปรแกรมการฝึกอบรมของพวกเขาในช่วงเวลาสั้น ๆ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการฝึกอบรมพนักงานภาคเอกชนหลายคนทำงานในอุตสาหกรรมการบริการและการบริการ อย่างไรก็ตามยังมีความต้องการด้านเทคโนโลยีการเดินทางและภาคอื่น ๆ อีกด้วย

นักศึกษาสามารถได้รับปริญญาโทด้านการฝึกอบรมพนักงานภาคเอกชนจากเกือบทุกแห่ง พวกเขาสามารถเลือกจากโปรแกรมออนไลน์มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นหรือวิทยาลัยทั่วโลก ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร