MASTERSTUDIES

Search for นอกเวลา Masters Degree in การบิน โปรตุเกส

ศึกษาระดับปริญญาโทเป็นนักวิชาการระดับที่ได้รับรางวัลให้กับประชาชนที่ประสบความสำเร็จหมายถึงระดับที่สูงขึ้นของความเชี่ยวชาญ มีสองประเภทหลักของอาจารย์มี - การสอนและการวิจัย

หลายของอาสาสมัครที่รวมอยู่ในข้อตกลงการบินที่มีการออกแบบและผลิตเครื่องบิน แต่ยังมีพื้นที่ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจราจรทางอากาศและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ การบินทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถแยกออกเป็นการบินของพลเมืองและทหาร

โปรตุเกสเป็นหนึ่งในประเทศในยุโรปที่อบอุ่น โปรแกรมมหาวิทยาลัยมีราคาไม่แพงมาก ในความเป็นจริงโปรตุเกสมีหนึ่งในค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่ต่ำที่สุดสำหรับนักเรียน เพลิดเพลินไปกับชายหาดที่ดีในแอลการ์หรือปีกเก่าของประวัติศาสตร์ในเมืองหลวงของลิสบอน

นอกเวลา Masters Degree in การบิน โปรตุเกส,  Welcome to Masterstudies,  with our website you can search for นอกเวลา Masters Degree in การบิน โปรตุเกส around the world, We have collected a wide selection of นอกเวลา Masters Degree in การบิน โปรตุเกส for you from quality universities in the most populare countries. This selection  will give you a comprehensive and quick overview over นอกเวลา Masters Degree in การบิน โปรตุเกส, in the different ares around the world. 

2 ผลการค้นหาสำหรับ การบิน, โปรตุเกส Filter

ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีและการบำรุงรักษาอากาศยาน

Atlântica University
หลักสูตรผู้บริหาร
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

รอบการศึกษาที่ 2 ในเทคโนโลยีและการจัดการการซ่อมบำรุงอากาศยานมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในการซ่อมบำรุงอากาศยานหรือสาขาอื่น ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทสาขาการจัดการและเทคโนโลยีการบำรุงรักษาระบบการบิน

Atlântica
หลักสูตรผู้บริหาร
<
นอกเวลา
<
2 ปี
ชาวโปรตุเกส
บริเวณมหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 ของการศึกษาด้านเทคโนโลยีการบำรุงรักษาด้านการจัดการและการบินของ Atlântica เป็นหลักสูตรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดงานปัจจุบันและมุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีทักษะ ...

อ่านเพิ่มเติม