MASTERSTUDIES

Search for นอกเวลา Masters Degree in การบิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ประโยชน์ของโทขยายเกินการปรับปรุงศักยภาพรายได้ของคุณ พวกเขาสามารถช่วยให้คุณมีทักษะส่วนบุคคลและเป็นมืออาชีพในการเร่งการพัฒนาของคุณ พวกเขายังมีโอกาสที่จะแยกความแตกต่างตัวเองจากเพื่อนของคุณหลายคนจะมีความคล้ายกันในระดับปริญญาตรีและคุณสมบัติ

การศึกษาการออกแบบการผลิตและการดำเนินงานของเครื่องบินที่เรียกว่าการบิน ศึกษาข้อมูลนี้สามารถนำไปสู่​​งานในการออกแบบเครื่องบินหรือการทดสอบเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ บางความรู้ฟิสิกส์พื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับข้อมูลนี้

วิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการมาพันธ์สวิสเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐรัฐสภาประกอบด้วย 26 รัฐกับเบิร์นเป็นที่นั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง วิตเซอร์แลนด์ 's ความเป็นอิสระและความเป็นกลางมีความยาวได้รับเกียรติจากอำนาจยุโรปที่สำคัญ วิตเซอร์แลนด์เป็นความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงเศรษฐกิจการตลาดสมัยใหม่ที่มีอัตราการว่างงานต่ำ

นอกเวลา Masters Degree in การบิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์,  Welcome to Masterstudies,  with our website you can search for นอกเวลา Masters Degree in การบิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ around the world, We have collected a wide selection of นอกเวลา Masters Degree in การบิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ for you from quality universities in the most populare countries. This selection  will give you a comprehensive and quick overview over นอกเวลา Masters Degree in การบิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, in the different ares around the world. 

1 ผลการค้นหาสำหรับ การบิน, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Filter

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจสาขาการจัดการการบิน

American University in Switzerland
หลักสูตรผู้บริหาร
ก.ย. 2020
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
24 เดือน
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ในขณะที่ AUS นักเรียนจะได้รับทักษะที่จำเป็นในการติดตามอาชีพการจัดการของพวกเขาในการจัดการการบินอย่างรวดเร็ว นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะขายความคิดโดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางธุรกิจท ...

อ่านเพิ่มเติม