Search here for การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารศึกษา เม็กซิโก

Search for การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารศึกษา เม็กซิโก

การบริหารศึกษา

ปริญญาโทหมายถึง การจบหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะสาขาหรือให้การพัฒนาอาชีพของพวกเขา ปริญญาโทส่วนใหญ่นั้นสามารถได้รับจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน

ในโลกของการศึกษา การศึกษาด้านการบริหาร หมายถึงการเตรียมความพร้อมของบางคนสำหรับงานทางด้านธุรกิจ นักเรียนควรจะได้เรียนรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ เช่น การจัดการธุรกิจ, ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

แม้ว่าการเรียนการเรียนรู้เข้าร่วมที่ห่างไกลของฉันออนไลน์หลายมหาวิทยาลัยถือเริ่มที่หลายสถานที่ คุณสามารถหยุดแม้กระทั่งการเรียนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในระหว่างปีโดยไม่ต้องถอนตัวและโดยการขว้างปานักศึกษากู้ยืมของคุณลงในการชำระหนี้ นั่นคืออาร์กิวเมนต์ที่แข็งแกร่งหลายคนมองไปที่เมื่อลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนการศึกษาทางไกล

เม็กซิโกอย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกเป็นสาธารณรัฐรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางในทวีปอเมริกาเหนือ การทำงานอาจต้องใช้วีซ่าทำงานซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะได้รับถ้าคุณเพียงต้องการที่จะอิสระในช่วงเวลาสั้น ส่วนใหญ่ของรัฐบาลได้รับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเมืองนายกเทศมนตรี (เมืองหลวงของรัฐ) มีหลักสูตรระยะสั้นในประวัติศาสตร์การทำอาหารและวิชาวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของพวกเขาได้ฟรีเกือบ

การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารศึกษา เม็กซิโก,  Welcome to Masterstudies,  with our website you can search for การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารศึกษา เม็กซิโก around the world, We have collected a wide selection of การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารศึกษา เม็กซิโก for you from quality universities in the most populare countries. This selection  will give you a comprehensive and quick overview over การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารศึกษา เม็กซิโก, in the different ares around the world. 

อ่านเพิ่มเติม

Master Dirección de Operaciones

ADEN Business School
Online February 2019 เม็กซิโก Mexico City

Master Dirección de Operaciones ha sido diseñado para un cursado 100% online, amplia flexibilidad horaria, absoluta independencia geográfica [+]

EL MASTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES ha sido diseñado para un cursado 100% online amplia flexibilidad horaria absoluta independencia geográfica

El Master Dirección de Operaciones te permite adquirir modernos métodos de trabajo para mejorar el grado de productividad y competitividad de la empresa.

Objetivos

Al finalizar el cursado, el participante habrá alcanzado los siguientes objetivos de transferencia:

Crear un pensamiento orientado a satisfacer las expectativas cambiantes, tanto para clientes internos y externos, con la administración de recursos finitos en cada una de las funciones que componen el área de Operaciones. Desarrollar la capacidad estratégica de gestionar el área de Operaciones, centrándose en los aspectos más innovadores de la gestión, con alcance, para empresas del sector de manufactura o de servicios. Conocer e incorporar las nuevas prácticas y herramientas de trabajo, que permitirán mejorar aspectos de la gestión diaria de las áreas de Operaciones. Ampliar y profundizar los contenidos teóricos, que permitan desarrollar nuevas competencias en el personal que se desempeña en las diferentes funciones del área de Operaciones. Incorporar una cultura de trabajo, basada en las interacciones de los procesos de las diferentes funciones que componen el área de Operaciones. Destinatarios ... [-]

Master en Dirección de Recursos Humanos

ADEN Business School
Online February 2019 เม็กซิโก Mexico City

El Master en Dirección de Recursos Humanos ha sido diseñado para un cursado 100% online, amplia flexibilidad horaria, absoluta independencia geográfica. [+]

EL MASTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ha sido diseñado para un cursado 100% online amplia flexibilidad horaria absoluta independencia geográfica

El Master en Dirección de Recursos Humanos te permite adquirir una mirada integral para la gestión del talento humano.

Objetivos

Al finalizar el cursado, el participante habrá alcanzado los siguientes objetivos de transferencia:

Potenciar el perfil técnico y humano con competencias directivas y de liderazgo estratégico para la gestión efectiva de recursos humanos Asesorar a las organizaciones sobre la gestión de recursos humanos, realizando diagnósticos y alternativas de acción. Elaborar planes estratégicos de recursos humanos alineados a la gestión empresaria. Elaborar herramientas de gestión y realizar su aplicación. Monitorear cambios culturales, desarrollar valores y competencias organizacionales. Asesorar a directivos y a los responsables de equipos de trabajo para el ejercicio de su rol de conducción. Determinar las necesidades de estructura, puestos y perfiles de la organización. Conducir los procesos de búsqueda y selección de personal y su correspondiente socialización a la empresa. Diseñar, implementar y controlar los planes de desarrollo y capacitación. Desarrollar herramientas para la gestión y evaluación del desempeño desde un enfoque de herramienta de seguimiento, diagnóstico y control Realizar el control de gestión de recursos humanos, elaborando los informes y aportes para la alta dirección. Participar con la Dirección de la empresa en el control estratégico, análisis de resultados y re-planificación estratégica organizacional. Comprender el impacto de la naturaleza en la organización para optimizar la gestión de los talentos. Manejar herramientas estratégicas propias de su rol... [-]

Maestría en Desarrollo de Capital Humano

Universidad Regiomontana
Online นอกเวลา July 2018 เม็กซิโก Mexico Online Monterrey

La maestría en Desarrollo de Capital Humano ofrece la preparación de directivos responsables en la gestión de talento humano, que ostenten la plataforma de competencias requeridas para que los procesos de Recursos Humanos aporten un valor agregado significativo y distintivo a los procesos de negocios... [+]

Maestría en Desarrollo de Capital Humano

La maestría en Desarrollo de Capital Humano ofrece la preparación de directivos responsables en la gestión de talento humano, que ostenten la plataforma de competencias requeridas para que los procesos de Recursos Humanos aporten un valor agregado significativo y distintivo a los procesos de negocios.

Dirigido a

Profesionistas, comprometidos con sus estudios, con una clara inclinación por la lectura, el análisis y la investigación, con una actitud inquisitiva y creativa y deberá tener capacidad y habilidad para:

Analizar y solucionar problemas Realizar consultas bibliográficas y consultas vía Internet Trabajar en equipos multidisciplinarios Manejar software especializados Orientarse al cliente Comunicarse en forma oral y escrita Perfil de Egreso ... [-]

Master en Secretariado de Alta Dirección

Grupo IOE
Online นอกเวลา September 2018 เม็กซิโก Mexico City

El Máster en Secretariado de Alta Dirección está diseñado para que los participantes adquieran conocimientos, competencias y habilidades que les permitan asumir funciones de soporte directivo. [+]

Ls tareas del Asistente de Dirección son cada vez más amplias y de mayor responsabilidad: organizar la agenda del directivo, gestionar reuniones, viajes, comunicaciones...

El Máster en Secretariado de Alta Dirección está diseñado para que los participantes adquieran conocimientos, competencias y habilidades que les permitan asumir funciones de soporte directivo.

Entre sus contenidos, incluye el Curso de Formación en SECRETARIADO DE ALTA DIRECCION de la Universidad de Alcalá, que otorga 20 créditos ECTS.

OBJETIVOS:

Adquirir habilidades imprescindibles que contribuyan al éxito de su empresa y del directivo, como son:

Comportamiento impecable y desenvoltura social y empresarial son cualidades muy importantes para una asistente ejecutivo: ayudan a formar una imagen positiva de su empresa. Con tantas responsabilidades, es esencial que sea capaz de mantenerse organizado y sepa administrar el tiempo y el lugar de trabajo. Dominar el software de procesamiento de textos, presentaciones, administración de bases de datos y hojas de cálculo es fundamental, al igual que los idiomas. Adquirir conocimientos financieros y jurídicos puede ser importante en la toma de decisiones inteligentes: poder anticiparse para reconocer problemas y abarcarlos de forma inmediata para su resolución es una clara ventaja competitiva. ¡Su empresa puede disponer de bonificaciones para formar a sus trabajadores gratis! [-]

Master en Dirección y Gestión de RRHH

Grupo IOE
Online นอกเวลา September 2018 เม็กซิโก Mexico City

Esta Maestría está diseñada para que los participantes adquieran conocimientos, competencias y habilidades que les permitan asumir funciones de soporte directivo. El reto de este programa es ayudar a los participantes a dotarse de una visión global de su empresa y su entorno. [+]

Los profesionales responsables de la gestión y desarrollo del factor humano en la Empresa precisan estrategias para afrontar los retos en un contexto de cambio constante, y así adaptar e incorporar las políticas más adecuadas a cada entorno organizacional.

Esta Maestría está diseñada para que los participantes adquieran conocimientos, competencias y habilidades que les permitan asumir funciones de soporte directivo. El reto de este programa es ayudar a los participantes a dotarse de una visión global de su empresa y su entorno.

Con este programa el alumno desarrollará el conocimiento especializado en la función de RRHH, estimulando su espíritu emprendedor, y mejorando las capacidades analíticas y directivas mediante un programa compatible con la actividad laboral.... [-]


Maestría en Administración de Negocios con Recursos Humanos

Universidad Tecmilenio
Online เต็มเวลา นอกเวลา July 2018 เม็กซิโก Mexico Online Chihuahua San Luis Potosi Culiacan Mazatlán Guadalajara Cancún Veracruz Puebla Merida Hermosillo Ciudad Obregon Queretaro Durango Campus Cuernavaca Mexico State Mexico City Monterrey Torreon Ciudad Juárez Villahermosa Nuevo Laredo + เพิ่มขึ้น 22

Al graduarte de la Maestría en Administración de Negocios con Recursos Humanos, eres capaz de: Resolver problemáticas de administración del capital humano, alineando las decisiones a los objetivos de las organizaciones. [+]

¿Por qué esta Maestría?

Elige la Universidad Tecmilenio

Uno de los factores de éxito de los profesionales, es la credibilidad. Para que ganes credibilidad, te certificaremos en todo lo que aprendas. Contamos con profesores especializados en Recursos Humanos, Administración y Psicología. Además de brindarte conocimientos, te capacitaremos para mejorar tus habilidades sociales. Para que tu experiencia sea internacional, contamos con planes de intercambio. Gracias a nuestra vinculación empresarial, podrás entrar en contacto con diferentes instituciones dedicadas a la captación y al desarrollo del talento humano.

Ser parte de la Universidad Tecmilenio es ser mejor

Una de las ventajas de estudiar en la Universidad Tecmilenio, es que trabajarás al mismo ritmo del mundo laboral. Actualízate. Al terminar tu posgrado, habrás incrementado tus años de experiencia. ¿Recursos Humanos, capacitación o comportamiento organizacional? Te asesoraremos para perfeccionarte en el rubro que más te convenga. ¿Qué obtengo? ... [-]

Maestría en Administración de Negocios en Áreas de Recursos Humanos (en línea)

Universidad Tecmilenio
Online นอกเวลา เปิดรับลงทะเบียน เม็กซิโก Mexico Online

Elige la Universidad Tecmilenio Uno de los factores de éxito de los profesionales, es la credibilidad. Para que ganes credibilidad, te certificaremos en todo lo que aprendas. [+]

¿Por qué esta Maestría?

Elige la Universidad Tecmilenio

Uno de los factores de éxito de los profesionales, es la credibilidad. Para que ganes credibilidad, te certificaremos en todo lo que aprendas. Contamos con profesores especializados en Recursos Humanos, Administración y Psicología. Además de brindarte conocimientos, te capacitaremos para mejorar tus habilidades sociales. Para que tu experiencia sea internacional, contamos con planes de intercambio. Gracias a nuestra vinculación empresarial, podrás entrar en contacto con diferentes instituciones dedicadas a la captación y al desarrollo del talento humano.

Ser parte de la Universidad Tecmilenio es ser mejor ... [-]