Search here for การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารศึกษา สเปน

Search for การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารศึกษา สเปน

การบริหารศึกษา

ประโยชน์ของโทขยายเกินการปรับปรุงศักยภาพรายได้ของคุณ พวกเขาสามารถช่วยให้คุณมีทักษะส่วนบุคคลและเป็นมืออาชีพในการเร่งการพัฒนาของคุณ พวกเขายังมีโอกาสที่จะแยกความแตกต่างตัวเองจากเพื่อนของคุณหลายคนจะมีความคล้ายกันในระดับปริญญาตรีและคุณสมบัติ

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร มักประกอบด้วยวิชาที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ เช่น ด้านการเงิน, การสื่อสารและการตลาด การศึกษาทางวิชาการนี้ มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการทำธุรกิจทั้งในฐานะผู้นำหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม

การศึกษาทางไกลหรือการเรียนทางไกลเป็นวิธีการในการส่งมอบการศึกษาและการเรียนการสอนมักจะเป็นรายบุคคลเพื่อให้นักเรียนที่ไม่อยู่ในร่างกายในมหาวิทยาลัย

สเปน (สเปน: USA) เป็นประเทศที่มีความหลากหลายร่วมกันคาบสมุทรไอบีเรีกับโปรตุเกสที่ทางด้านตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สเปนถือเป็นประเทศที่แปลกใหม่ในยุโรปเนื่องจากผู้อยู่อาศัยที่เป็นมิตรและไลฟ์สไตล์ที่ผ่อนคลาย ระยะเวลาปกติสำหรับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยในประเทศสเปน 4 ปียกเว้นแพทย์และองศาคู่ซึ่งเป็น 6. อัลมาดริดและบาร์เซโลนาได้รับการเมืองที่รู้จักกันดีทั่วโลกสำหรับอาหารของสถ​​านบันเทิงยามค่ำ​​คืนที่มีชีวิตชีวาและชาวบ้านมีชื่อเสียงระดับโลกและพิธีเฉลิมฉลอง

การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารศึกษา สเปน,  Welcome to Masterstudies,  with our website you can search for การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารศึกษา สเปน around the world, We have collected a wide selection of การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารศึกษา สเปน for you from quality universities in the most populare countries. This selection  will give you a comprehensive and quick overview over การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารศึกษา สเปน, in the different ares around the world. 

อ่านเพิ่มเติม

Máster Universitario en Gestión Avanzada de la Promoción y Explotación de Infraestructura en la Especialidad de Transporte Intermodal de Mercancías

Structuralia
Online เต็มเวลา September 2018 สเปน Spain Online

En concreto en el máster con la Especialidad de Transporte Intermodal de Mercancías los objetivos son: Adquirir destreza para el análisis, estudio de alternativas, diseño y puesta en marcha de soluciones de transporte intermodal de mercancías que aprovechan la intercomunicación de las redes ferroviarias, carreteras aeroportuarias y portuarias. Saber analizar los factores relevantes en la planificación, operaciones y explotación de cada uno de los nodos de la red multimodal, tales como los tipos y características de las terminales marítimas, vías férreas, nodos logísticos y aeropuertos, así como los sistemas y subsistemas en cada uno de ellos (automatización, control instalaciones, flujos, etc. [+]

Structuralia presenta el Máster universitario en gestión avanzada de la promoción y explotación de infraestructuras es un Máster Oficial Europeo aprobado por el gobierno español el día 30 de Noviembre de 2016 con Expediente Nº 9253/2016 e ID Título 4316133, cuyo plan de estudios ha sido verificado por el Consejo de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia del estado español mediante resolución con fecha 22 de marzo de 2017, quien eleva al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, y cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros es publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Está homologado en los 47 países miembros del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), Espacio común ratificado en la declaración de Bolonia de 1999.... [-]


Máster en Asociación Público Privada (Public Private Partnership)

Structuralia
Online เต็มเวลา 16  October 2018 สเปน Spain Online

El 3P (Public Private Partnership) se está convirtiendo en uno de los más poderosos instrumentos de desarrollo de nuestra sociedad. Ha pasado el tiempo de separar lo público y lo privado, y la responsabilidad en la gestión pasa cada vez más, por la identificación de aquellas soluciones que lleven a aunar lo mejor de ambos sectores, en un marco de colaboración y de cooperación profunda y extensa. [+]

En la situación económica y financiera global en la que nos encontramos inmersos, la Participación Publico-Privada se está erigiendo como uno de los principales dinamizadores económicos. Frente al descenso de los recursos en los presupuestos de las Administraciones, es prácticamente la única alternativa que permite seguir impulsando las inversiones, sin gravar el déficit publico, para satisfacer unas demandas y necesidades sociales que no paran de crecer en todos los ámbitos: Educativo, Sanitario, Energético, Transportes, Ocio, etc..

Por esta razón, el 3P (Public Private Partnership) se está convirtiendo en uno de los más poderosos instrumentos de desarrollo de nuestra sociedad. Ha pasado el tiempo de separar lo público y lo privado, y la responsabilidad en la gestión pasa cada vez más, por la identificación de aquellas soluciones que lleven a aunar lo mejor de ambos sectores, en un marco de colaboración y de cooperación profunda y extensa.... [-]


Master en Dirección Innovadora de los Recursos Humanos

IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores
Online เต็มเวลา 750  October 2018 สเปน Barcelona

El Master en Dirección Innovadora de los Recursos Humanos 2.0 tiene el objetivo de formarte y prepararte para gestionar el activo más importante de cualquier empresa: su capital humano. [+]

El Master en Dirección de Recursos Humanos 3.0 tiene el objetivo de prepararte para gestionar el activo más importante de cualquier empresa: su capital humano.

El programa te mostrará los modelos operativos y las estrategias más innovadoras para diseñar y gestionar cada aspecto de la Dirección de los RRHH bajo un nuevo entorno donde internet, la Web 3.0 y los cambios en la sociedad y organizacionales han significado una transformación del modelo en los métodos de selección, motivación, formación, gestión de talento y capital intelectual de una empresa.

El objetivo del Master en Dirección de RRHH 3.0 es mostrarte la aplicación de las últimas técnicas de reclutamiento, selección, organización y motivación, así como las nuevas prácticas de la dirección de personas en la era digital.... [-]


Master en e-Supply Chain Management & Logística Internacional

IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores
Online เต็มเวลา 750  October 2018 สเปน Barcelona

El Master en e-Supply Chain Management & Logística Internacional está estructurado para que el alumno sea capaz de cubrir todas las necesidades de gestión, control y seguimiento de las estrategias enfocadas a optimizar la logística y los procesos de internacionalización comercial de las empresas. [+]

El comercio internacional y el transporte de mercancias están ganando un protagonismo cada vez mayor gracias a la globalización y el comercio electrónico. Tanto grandes como pequeñas empresas miran cada vez mas al exterior, ya no como una oportunidad sino como una necesidad.

Por eso la función del responsable de los procesos empresariales que ayuden en el control, la interacción con proveedores y los ciclos de producción y distribución y la puesta en marcha de estrategias de internacionalización, tanto convencionales como a través de las nuevas tecnologías y el e-commerce, es imprescindible en cualquier tipo de empresa.

El Master en e-Supply Chain Management & Logística Internacional está estructurado para que el alumno sea capaz de cubrir todas las necesidades de gestión, control y seguimiento de las estrategias enfocadas a optimizar la logística y los procesos de internacionalización comercial de las empresas.... [-]


Master Dirección de Operaciones

ADEN Business School
Online February 2019 สเปน Barcelona Madrid

Master Dirección de Operaciones ha sido diseñado para un cursado 100% online, amplia flexibilidad horaria, absoluta independencia geográfica [+]

EL MASTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES ha sido diseñado para un cursado 100% online amplia flexibilidad horaria absoluta independencia geográfica

El Master Dirección de Operaciones te permite adquirir modernos métodos de trabajo para mejorar el grado de productividad y competitividad de la empresa.

Objetivos

Al finalizar el cursado, el participante habrá alcanzado los siguientes objetivos de transferencia:

Crear un pensamiento orientado a satisfacer las expectativas cambiantes, tanto para clientes internos y externos, con la administración de recursos finitos en cada una de las funciones que componen el área de Operaciones. Desarrollar la capacidad estratégica de gestionar el área de Operaciones, centrándose en los aspectos más innovadores de la gestión, con alcance, para empresas del sector de manufactura o de servicios. Conocer e incorporar las nuevas prácticas y herramientas de trabajo, que permitirán mejorar aspectos de la gestión diaria de las áreas de Operaciones. Ampliar y profundizar los contenidos teóricos, que permitan desarrollar nuevas competencias en el personal que se desempeña en las diferentes funciones del área de Operaciones. Incorporar una cultura de trabajo, basada en las interacciones de los procesos de las diferentes funciones que componen el área de Operaciones. Destinatarios ... [-]

Master en Dirección de Recursos Humanos

ADEN Business School
Online February 2019 สเปน Barcelona Madrid

El Master en Dirección de Recursos Humanos ha sido diseñado para un cursado 100% online, amplia flexibilidad horaria, absoluta independencia geográfica. [+]

EL MASTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ha sido diseñado para un cursado 100% online amplia flexibilidad horaria absoluta independencia geográfica

El Master en Dirección de Recursos Humanos te permite adquirir una mirada integral para la gestión del talento humano.

Objetivos

Al finalizar el cursado, el participante habrá alcanzado los siguientes objetivos de transferencia:

Potenciar el perfil técnico y humano con competencias directivas y de liderazgo estratégico para la gestión efectiva de recursos humanos Asesorar a las organizaciones sobre la gestión de recursos humanos, realizando diagnósticos y alternativas de acción. Elaborar planes estratégicos de recursos humanos alineados a la gestión empresaria. Elaborar herramientas de gestión y realizar su aplicación. Monitorear cambios culturales, desarrollar valores y competencias organizacionales. Asesorar a directivos y a los responsables de equipos de trabajo para el ejercicio de su rol de conducción. Determinar las necesidades de estructura, puestos y perfiles de la organización. Conducir los procesos de búsqueda y selección de personal y su correspondiente socialización a la empresa. Diseñar, implementar y controlar los planes de desarrollo y capacitación. Desarrollar herramientas para la gestión y evaluación del desempeño desde un enfoque de herramienta de seguimiento, diagnóstico y control Realizar el control de gestión de recursos humanos, elaborando los informes y aportes para la alta dirección. Participar con la Dirección de la empresa en el control estratégico, análisis de resultados y re-planificación estratégica organizacional. Comprender el impacto de la naturaleza en la organización para optimizar la gestión de los talentos. Manejar herramientas estratégicas propias de su rol... [-]

Máster Profesional en Comercio Internacional y Gestión Logística

INEAF Business School
Online นอกเวลา 750  เปิดรับลงทะเบียน สเปน Spain Online

Debido a lo globalizado que se encuentra el mercado, la sociedad actual obliga contar con profesionales, directivos y líderes que tengan una profunda preparación sobre el funcionamiento de los mercados internacionales además de aprovechar las técnicas y herramientas disponibles para crear nuevas oportunidades de negocio. Este Máster Profesional en Comercio y Logística Internacional forma a... [+]

Debido a lo globalizado que se encuentra el mercado, la sociedad actual obliga contar con profesionales, directivos y líderes que tengan una profunda preparación sobre el funcionamiento de los mercados internacionales además de aprovechar las técnicas y herramientas disponibles para crear nuevas oportunidades de negocio. Este Máster Profesional en Comercio y Logística Internacional forma a nuestros alumnos para sobrevivir en el mercado internacional.

Objetivos Conocer y actuar en el mercado internacional. Dotar de la visión, los conocimientos y habilidades necesarias para dirigir y gestionar los negocios en mercados internacionales como son el marketing y la logística. Aprender el funcionamiento la fórmula de venta más utilizada en el comercio internacional: el comercio electrónico, además de estudiar su problemática fiscal. Ampliar conocimientos de los idiomas más utilizados para las transacciones comerciales: inglés y francés. Prácticas Profesionales ... [-]

Máster en Habilidades Profesionales y Desarrollo del Talento Humano

VONSELMA EDUCATION - Escuela de Liderazgo y Gobernación
Online เต็มเวลา 12  February 2019 สเปน Madrid

VONSELMA EDUCATION “ESCUELA DE LIDERAZGO” líderes en formación y consultoría política, empresarial y académica de primer nivel en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de Derecho Público, han puesto en marcha para este curso 2015/16 el Máster en Habilidades Profesionales y Desarrollo del Talento Humano con el objetivo de ayudar a los recién titulados universitarios y a las personas en situación de desempleo a acceder al mercado laboral. [+]

VONSELMA EDUCATION “ESCUELA DE LIDERAZGO” líderes en formación y consultoría política, empresarial y académica de primer nivel en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de Derecho Público, han puesto en marcha para este curso 2015/16 el Máster en Habilidades Profesionales y Desarrollo del Talento Humano con el objetivo de ayudar a los recién titulados universitarios y a las personas en situación de desempleo a acceder al mercado laboral.

Temario Introducción- Orientación profesional y Administración y gestión del Talento. Módulo 1 – Autoconocimiento, Desarrollo personal y grupal. Módulo 2 - Planificación, organización y desarrollo productivo del tiempo. Módulo 3 - Comunicación Social y Relaciones Humanas. Módulo 4 - Técnicas de comunicación y asesoría de imagen pública. Módulo 5 - Negociación y resolución de conflictos. Módulo 6 - Estimulación de la creatividad y de la capacidad innovadora. Módulo 7 - Aprender a emprender: una actitud para un desafío continuo. Módulo 8 – Finanzas para no financieros. Controla tus ingresos y gastos. Módulo 9 - Networking: relaciones y contactos profesionales. Módulo 10 - Marketing personal y uso profesional de redes sociales. Módulo 11 - Coaching: El Arte de Proyectar. Módulo 12 – Business English. Manejo de terminología de negocios. Módulo 13 - Gestión del Cambio. Punto de partida de la transformación. Módulo 14- Toma de decisiones y liderazgo. Ejecución de acciones con oportunidad y conciencia. Módulo 15 - Competencias para nuevos tiempos. Enfrenta activamente situaciones cambiantes y retadoras. Módulo 16 – Inteligencia Emocional. Profesional emocionalmente inteligente. Módulo 17 –... [-]

Máster en Dirección Estratégica de Personas y Gestión del Talento Organizacional

Universidad de Salamanca
Online นอกเวลา 20  September 2018 สเปน Salamanca

Los/las profesionales dedicados al ámbito de la Dirección de Personas deben especializarse en tratar los aspectos de incorporación, adaptación, satisfacción, compromiso, desempeño y desarrollo de su talento, a la vez que deben ocuparse de los costes y la eficiencia que representan las personas para la empresa, con el objetivo de aumentar el valor añadido que esta gestión tiene para los accionistas de las mismas y el resto de los stakeholders o grupos de interés vinculados con la organización. [+]

Perfil del Máster

Los/las profesionales dedicados al ámbito de la Dirección de Personas deben especializarse en tratar los aspectos de incorporación, adaptación, satisfacción, compromiso, desempeño y desarrollo de su talento, a la vez que deben ocuparse de los costes y la eficiencia que representan las personas para la empresa, con el objetivo de aumentar el valor añadido que esta gestión tiene para los accionistas de las mismas y el resto de los stakeholders o grupos de interés vinculados con la organización.

Precisamente el contenido del programa del Máster está configurado para proporcionar al estudiante-participante de los conocimientos, capacidades, actitudes, habilidades y herramientas para poder llevar a cabo una dirección de personas y gestión del talento que sea capaz de contribuir a formar una organización competitiva y líder que marque la diferencia. ... [-]


หลักในการขนส่งที่สำคัญ

Autonomous University of Barcelona (UAB)
Online เต็มเวลา นอกเวลา August 2018 สเปน Barcelona + เพิ่มขึ้น 1

คุณจะได้รับวิสัยทัศน์หนึ่งในโลจิสติกเป็นรูปทรงกลมทางธุรกิจแบบไดนามิกที่แตกต่างกันและมีอนาคตที่สวยงาม [+]

โทจิสติกส์แบบบูรณาการโครงการที่มีมูลค่าทางวิชาการ 60 หน่วยกิต ECTS, 15 ซึ่งสอดคล้องกับโครงการธุรกิจแนะนำ การศึกษาระดับปริญญาโทจะได้รับในการผ่านทั้งหมดของสินเชื่อ

ทำไมการศึกษาหลักสูตรนี้? คุณจะได้รับวิสัยทัศน์หนึ่งในโลจิสติกเป็นรูปทรงกลมทางธุรกิจแบบไดนามิกที่แตกต่างกันและมีอนาคตที่สวยงาม คุณจะเข้าใจกระบวนการของวิวัฒนาการของตลาดในแง่ของการที่ในหลายพื้นที่จิสติกส์คือการยังคงตำแหน่งที่สำคัญมากขึ้นกว่าการผลิต คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้สารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งในสภาพแวดล้อมและโลจิสติกที่มีวิวัฒนาการที่น่าตื่นเต้นในช่วงปีที่ผ่านมาคุณจะพัฒนาความสามารถที่จำเป็นในการตัดสินใจในพื้นที่การดำเนินงานในขณะที่การเข้าสู่การพิจารณาอิทธิพลของพวกเขาในกลยุทธ์ทางธุรกิจทั่วโลกของ บริษัท ในขณะที่การวิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นไปได้ที่มีทุกครั้งที่ซับซ้อนมากขึ้นแบบไดนามิกและต่างประเทศ ประโยชน์ที่ได้รับ คุณจะมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ทางธุรกิจระดับโลกความเข้าใจที่ลึกซึ้งของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างการดำเนินงานที่แตกต่างกันกิจกรรมอิทธิพลซึ่งกันและกันของพวกเขาและผลกระทบต่อการเงินทั่วไปและกลยุทธ์ทางธุรกิจ คุณจะได้รับความรู้ในการปรับปรุงในหลายพื้นที่ที่มีการบูรณาการในขณะนี้ในโลจิสติกเป็นวินัยจากการจัดการซื้อหุ้นและการผลิตเพื่อการจัดเก็บและการจัดจำหน่ายอื่น ๆ ในกลุ่ม คุณจะได้รับการศึกษาและ polyvalent มืออาชีพที่มีความสามารถที่ดีและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่จะตัดสินใจหันหน้าไปทางความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบันและความจำเป็นนอกจากนี้คุณยังจะได้มีโอกาสในการฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศระหว่างประเทศของ UAB และแบ่งปันประสบการณ์กับนักศึกษาต่างชาติอื่น ๆ ที่เลือกโปรแกรมของเราที่จะเสร็จสิ้นการฝึกอบรมของพวกเขา ทำไมเรามีความน่าเชื่อถือ? เราได้รับการรับรองโดยวิถีที่มั่นคงของโปรแกรมการจัดการธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศของ 15 ปี คุณจะได้รับการลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมปริญญาโทปริญญาโทด้านการตลาดการค้าและการกระจายของ UAB ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ 66181 UNE ของการศึกษาเสมือน โปรแกรมปริญญาโทปริญญาโทด้านการตลาดการค้าและการกระจายของ UAB มีการระบุไว้ในที่ดีที่สุดในสเปนตามการจัดอันดับที่มีชื่อเสียงของหนังสือพิมพ์ "El Mundo" UAB เป็นอันดับที่ 1 ในมหาวิทยาลัยสเปนและเป็นหนึ่งใน 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกตามผลของมหาวิทยาลัยโลกการจัดอันดับ วัตถุประสงค์ การให้ความรู้การปรับปรุงคุณภาพสูงในจิสติกส์ที่สามารถดำเนินการประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในชีวิตประจำวันของ บริษัท ที่จะนำเสนอวิสัยทัศน์ที่กว้างในโลกธุรกิจที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมจิสติกส์ในการสั่งซื้อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจผ่าน interlinks ที่มีอยู่ทั้งหมด อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติเพื่อการขนส่งและการที่มีจุดที่แตกต่างกันในมุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและบูรณาการโลจิสติกเป็นมัน เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้นักเรียนที่จะมีการตัดสินใจที่เหมาะสม. วิธีการ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมปริญญาโทเข้าร่วมชั้นเรียนในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศของ UAB ระดับทุกคนมีส่วนร่วมในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติส่วน วิธีการของกรณีศึกษาที่ถูกนำไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียน กระบวนการเรียนรู้จะเสริมด้วยความรู้และประสบการณ์ในวงกว้างทั้งในทรงกลมทางวิชาการและการดำเนินธุรกิจของพนักงานการเรียนการสอน ผ่านเกมจำลองนักเรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหาทางธุรกิจที่ทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็น นักเรียนของเราได้รับการสนับสนุนการสอนที่อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ทั้งจากจุดเริ่มต้นไปสู่​​การพัฒนาของโครงการวิทยานิพนธ์นักเรียนของเราสามารถทำกำไรจากเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูงที่สนับสนุนการเรียนการสอนของพวกเขาจากการศึกษาดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์ม Moodle ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงมหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่พวกเขาสามารถแบ่งปันความรู้ที่ได้มาของพวกเขาและมีส่วนร่วมในการอภิปรายต่อไปเพื่อความเข้าใจทางทฤษฎีและปฏิบัติของพวกเขา เนื้อหาของโท การเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นส่วนที่มีโมดูลออนไลน์ผ่านวิธีการของเราเองของการเรียนรู้ที่ 4 ในบางกรณีนักเรียนของเราสามารถเข้าถึงการประชุมเพิ่มเติมที่บันทึกด้วยระบบเทคโนโลยีล่าสุดและเก็บไว้ในส่วน Mediateca [-]

Master en Responsabilidad Social en las Organizaciones y Recursos Humanos

European Open Business School
Online เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 สเปน Madrid

Así como un alto enriquecimiento cultural, tanto personal como profesional en el desarrollo de su actividad diaria, transformando finalmente el coste de formación en productividad para la empresa y las organizaciones... [+]

Master en Responsabilidad Social en las Organizaciones y Recursos Humanos

Lo que los alumnos obtendrán a la finalización de nuestra acción formativa es lo siguiente:

Alta capacidad de organización, dirección y gestión Facilidad de adaptación al cambio y a la innovación tecnológica. Habilidad en aportar planes estratégicos y operativos en la alta dirección de la empresa. Hábito de trabajar en equipo. Análisis crítico y capacidad de abstracción. Rapidez en la identificación, análisis de problemas y solución de los mismos Mentalidad abierta al entorno socio-económico y cultural. Saber asumir responsabilidades.

Así como un alto enriquecimiento cultural, tanto personal como profesional en el desarrollo de su actividad diaria, transformando finalmente el coste de formación en productividad para la empresa y las organizaciones.... [-]


Master en Dirección de Recursos Humanos

European Open Business School
Online เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 สเปน Madrid

A través de la docencia de expertos cualificados en las diferentes áreas de la Empresa y su entorno, se consigue preparar y dotar al alumno de las herramientas y conocimientos necesarios para la toma de decisiones en la Empresa y Organizaciones, así como de los negocios, que les permitirá analizar: la Globalización de los mercados, Sistemas de calidad y gestión, Gestión y financiación de proyectos, Aspectos sociológicos... [+]

Master en Dirección de Recursos Humanos

Lo que los alumnos obtendrán a la finalización de nuestra acción formativa es lo siguiente:

Alta capacidad de organización, dirección y gestión Facilidad de adaptación al cambio y a la innovación tecnológica. Habilidad en aportar planes estratégicos y operativos en la alta dirección de la empresa. Hábito de trabajar en equipo. Análisis crítico y capacidad de abstracción. Rapidez en la identificación, análisis de problemas y solución de los mismos Mentalidad abierta al entorno socio-económico y cultural. Saber asumir responsabilidades.

Así como un alto enriquecimiento cultural, tanto personal como profesional en el desarrollo de su actividad diaria, transformando finalmente el coste de formación en productividad para la empresa y las organizaciones.... [-]


Master en Dirección de RR.HH. y Relaciones Laborales

CEREM
Online เต็มเวลา เปิดรับลงทะเบียน สเปน Madrid

El objetivo de este programa es no sólo transmitir conocimientos técnicos sino también entrenar al alumno en las habilidades y actitudes necesarias [+]

El objetivo de este programa es no sólo transmitir conocimientos técnicos sino también entrenar al alumno en las habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de las funciones directivas al máximo nivel, aunando la teoría con la práctica y facilitando el aprendizaje a través de experiencias, con el fin de obtener una visión global del mundo de los negocios.

Cerem imparte formación avanzada, manteniendo un elevado nivel de calidad mediante un excelente equipo de profesores y tutores, que son profesionales en activo y especialistas en sus respectivas áreas técnicas.

Los más de 175.000 alumnos que han pasado por la Escuela acreditan la calidad, el excelente nivel y la practicidad de los contenidos y del sistema de formación, impartido en la modalidad online utilizando las últimas tecnologías de e-learning.... [-]


Máster Recursos Humanos (a distancia)

Campus Universitario Europeo
Online เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 สเปน A Coruña Málaga Madrid + เพิ่มขึ้น 3

En el Máster Profesional CUE se darán a conocer los métodos para la planificación, gestión y desarrollo de los Recursos Humanos en su dimensión psicológica, jurídica y empresarial. [+]

Máster Profesional CUE - Recursos Humanos (a distancia)En el Máster Profesional CUE se darán a conocer los métodos para la planificación, gestión ydesarrollo de los Recursos Humanos en su dimensión psicológica, jurídica y empresarial.Así mismo el master ofrece al alumno la posibilidad de formarte como un profesional competentecon capacidad de asumir y sacar adelante las diferentes responsabilidades de la dirección derecursos humanos , como la planificación, la gestión y el desarrollo en las dimensionasjurídica, psicológica y empresarial.

¿a quién va dirigido?

Titulados universitarios en Derecho, Económicas, Ingeniería, Sociología, Psicología,Pedagogía, Ciencias Políticas y Comunicación, Graduados Sociales y Diplomados enRelaciones Laborales... que quieran desarrollar su carrera profesional en el Área deRecursos Humanos y Relaciones Laborales de la Empresa o en el ámbito de la Consultoríade Gestión y Proyectos.... [-]


Máster Recursos Humanos

Campus Universitario Europeo
Online เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 สเปน Málaga A Coruña Madrid + เพิ่มขึ้น 3

En este Máster Profesional CUE se darán a conocer los métodos para la planificación, gestión y desarrollo de los Recursos Humanos en su dimensión psicológica, jurídica y empresarial. [+]

Máster Profesional CUE - Recursos HumanosEn este Máster Profesional CUE se darán a conocer los métodos para la planificación, gestión ydesarrollo de los Recursos Humanos en su dimensión psicológica, jurídica y empresarial.Así mismo el master ofrece al alumno la posibilidad de formarte como un profesional competentecon capacidad de asumir y sacar adelante las diferentes responsabilidades de la dirección derecursos humanos , como la planificación, la gestión y el desarrollo en las dimensionasjurídica, psicológica y empresarial.

¿a quién va dirigido?

Titulados universitarios en Derecho, Económicas, Ingeniería, Sociología, Psicología,Pedagogía, Ciencias Políticas y Comunicación, Graduados Sociales y Diplomados enRelaciones Laborales... que quieran desarrollar su carrera profesional en el Área deRecursos Humanos y Relaciones Laborales de la Empresa o en el ámbito de la Consultoríade Gestión y Proyectos.... [-]