Search here for การเรียนทางไกล Master in การบริหารศึกษา programs

Find your การเรียนทางไกล Masters degree in การบริหารศึกษา here!

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่คุณจะต้องได้รับจำนวนหน่วยกิตโดยผ่านแต่ละโมดูล ส่วนใหญ่สอนปริญญาโทจะมีจำนวนของโมดูลหลักที่คุณจะต้องใช้เวลาและผ่านเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษา การประเมินผลการวิจัยระดับปริญญาโทอยู่เกือบตลอดเวลาโดยสิ้นเชิงโมดูลวิทยานิพนธ์เดียวหรือโครงการ

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร มักประกอบด้วยวิชาที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ เช่น ด้านการเงิน, การสื่อสารและการตลาด การศึกษาทางวิชาการนี้ มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการทำธุรกิจทั้งในฐานะผู้นำหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม

การเรียนทางไกลเป็นวิธีการในการส่งมอบการศึกษาให้กับนักเรียนที่ไม่ได้นำเสนอทางร่างกายในมหาวิทยาลัย การศึกษาต่างๆได้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการเรียนรู้ระยะทางที่สามารถจะเป็นที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพเป็นโปรแกรมห้องเรียนทั่วไปบางครั้งดียิ่งขึ้น!

Masters Degree การเรียนทางไกล in การบริหารศึกษา, Welcome to Masterstudies,  with our website you can search for Masters Degree การเรียนทางไกล in การบริหารศึกษา around the world, We have collected a wide selection of Masters Degree การเรียนทางไกล for you from quality universities in the most populare countries. This selection  will give you a comprehensive and quick overview over Masters Degree การเรียนทางไกล in การบริหารศึกษา, in the different ares around the world. 

อ่านเพิ่มเติม

Máster Universitario en Gestión Avanzada de la Promoción y Explotación de Infraestructura en la Especialidad de Transporte Intermodal de Mercancías

Structuralia
Online เต็มเวลา September 2018 สเปน Spain Online

En concreto en el máster con la Especialidad de Transporte Intermodal de Mercancías los objetivos son: Adquirir destreza para el análisis, estudio de alternativas, diseño y puesta en marcha de soluciones de transporte intermodal de mercancías que aprovechan la intercomunicación de las redes ferroviarias, carreteras aeroportuarias y portuarias. Saber analizar los factores relevantes en la planificación, operaciones y explotación de cada uno de los nodos de la red multimodal, tales como los tipos y características de las terminales marítimas, vías férreas, nodos logísticos y aeropuertos, así como los sistemas y subsistemas en cada uno de ellos (automatización, control instalaciones, flujos, etc. [+]

Structuralia presenta el Máster universitario en gestión avanzada de la promoción y explotación de infraestructuras es un Máster Oficial Europeo aprobado por el gobierno español el día 30 de Noviembre de 2016 con Expediente Nº 9253/2016 e ID Título 4316133, cuyo plan de estudios ha sido verificado por el Consejo de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia del estado español mediante resolución con fecha 22 de marzo de 2017, quien eleva al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, y cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros es publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Está homologado en los 47 países miembros del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), Espacio común ratificado en la declaración de Bolonia de 1999.... [-]


Máster en Asociación Público Privada (Public Private Partnership)

Structuralia
Online เต็มเวลา 16  October 2018 สเปน Spain Online

El 3P (Public Private Partnership) se está convirtiendo en uno de los más poderosos instrumentos de desarrollo de nuestra sociedad. Ha pasado el tiempo de separar lo público y lo privado, y la responsabilidad en la gestión pasa cada vez más, por la identificación de aquellas soluciones que lleven a aunar lo mejor de ambos sectores, en un marco de colaboración y de cooperación profunda y extensa. [+]

En la situación económica y financiera global en la que nos encontramos inmersos, la Participación Publico-Privada se está erigiendo como uno de los principales dinamizadores económicos. Frente al descenso de los recursos en los presupuestos de las Administraciones, es prácticamente la única alternativa que permite seguir impulsando las inversiones, sin gravar el déficit publico, para satisfacer unas demandas y necesidades sociales que no paran de crecer en todos los ámbitos: Educativo, Sanitario, Energético, Transportes, Ocio, etc..

Por esta razón, el 3P (Public Private Partnership) se está convirtiendo en uno de los más poderosos instrumentos de desarrollo de nuestra sociedad. Ha pasado el tiempo de separar lo público y lo privado, y la responsabilidad en la gestión pasa cada vez más, por la identificación de aquellas soluciones que lleven a aunar lo mejor de ambos sectores, en un marco de colaboración y de cooperación profunda y extensa.... [-]


Master of Human Resource Management

Saint Francis University
Online เต็มเวลา September 2018 สหรัฐอเมริกา Loretto

The Shields School of Business MHRM Program serves both the HR professional established in a career as well as those aspiring to enter the field. The MHRM program is career-focused, comprehensive in scope and structured to meet the needs of working professionals as well as persons studying full time to earn the degree. [+]

Master of Human Resource Management

The Shields School of Business MHRM Program serves both the HR professional established in a career as well as those aspiring to enter the field. The MHRM program is career-focused, comprehensive in scope and structured to meet the needs of working professionals as well as persons studying full time to earn the degree. To find out more about our online program, please visit our Online MHRM Website.

Why get a grad business degree at SFU?

1. Flexibility. We know your schedule is filled with career, family, and life demands. Our classes can be taken face-to-face or online so you can learn at your convenience. Many classes are offered at off-campus locations in Altoona and Johnstown.... [-]


Magíster en Gestión y Administración Ambiental

Universidad Arturo Prat
Online เต็มเวลา November 2018 ชิลี Santiago

El Magíster en Gestión y Administración Ambiental está dirigido a profesionales de diversa formación universitaria que estén interesados en la gestión integral de problemáticas ambientales y de proyectos o propuestas de distinta índole que requieran la incorporación de la variable ambiental. [+]

El Magíster en Gestión y Administración Ambiental está dirigido a profesionales de diversa formación universitaria que estén interesados en la gestión integral de problemáticas ambientales y de proyectos o propuestas de distinta índole que requieran la incorporación de la variable ambiental, desde niveles gerenciales y directivos, que se desempeñen en áreas técnicas o de gestión, y otros cargos que se relacionen con temáticas medio ambientales, y que su formación profesional pudiera ser en las áreas de: ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería agrícola, ingeniería forestal, geología y ramas afines.

Podrá determinar el impacto ambiental de las actividades productivas en el medio ambiente mediante metodologías reconocidas Conocerá las alternativas de certificación, para demostrar y validar el correcto funcionamiento de procesos productivos y sistemas de tratamiento Entenderá las etapas para la disposición de residuos peligrosos que eviten impactos negativos al medio ambiente y la sociedad Ventajas diferenciadas ... [-]

โทในการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

IMF Business School Portugal
Online นอกเวลา 720  เปิดรับลงทะเบียน โปรตุเกส Portugal Online

การฝึกอบรมนี้เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการวาดแผนครอบคลุมสำหรับทรัพยากรมนุษย์, การบริหารคนและความสามารถในการสรรหาผู้บริหารของขั้นตอนการคัดเลือกมีความรู้ลึกของสิทธิและหน้าที่ของพนักงานและการออกแบบแผนการฝึกอบรมของเดียวกัน ในการสรุปการเพิ่มผลกำไรและการประสานงานใน บริษัท ที่ผ่านการสื่อสารนโยบายความเป็นผู้นำธุรกิจและแรงจูงใจของผู้คน [+]

ปริญญาโทด้านการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์พยายามที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความต้องการที่แท้จริงและรายวันสำหรับการจัดการความสามารถและคนในธุรกิจ

การฝึกอบรมนี้เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการวาดแผนครอบคลุมสำหรับทรัพยากรมนุษย์, การบริหารคนและความสามารถในการสรรหาผู้บริหารของขั้นตอนการคัดเลือกมีความรู้ลึกของสิทธิและหน้าที่ของพนักงานและการออกแบบแผนการฝึกอบรมของเดียวกัน ในการสรุปการเพิ่มผลกำไรและการประสานงานใน บริษัท ที่ผ่านการสื่อสารนโยบายความเป็นผู้นำธุรกิจและแรงจูงใจของผู้คน... [-]


ปริญญาโทที่มีต่อจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

IMF Business School Portugal
Online นอกเวลา 720  เปิดรับลงทะเบียน โปรตุเกส Portugal Online

กิจกรรมโลจิสติกถือว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงของค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ใด ๆ และด้วยเหตุนี้การจัดการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ ความต้องการสำหรับมืออาชีพที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทในโลจิสติกจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราอยู่ในโลกของโลกาภิวัตน์คงที่จิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่และแนวโน้มใหม่อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม [+]

กิจกรรมโลจิสติกถือว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงของค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ใด ๆ และด้วยเหตุนี้การจัดการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ ความต้องการสำหรับมืออาชีพที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทในโลจิสติกจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราอยู่ในโลกของโลกาภิวัตน์คงที่จิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่และแนวโน้มใหม่อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม... [-]


Master derecesi İnsan Kaynakları Yönetimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Online เต็มเวลา นอกเวลา 18  February 2019 ตุรกี Turkey Online + เพิ่มขึ้น 1

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programı, insan kaynaklarının temel fonksiyonlarına ve günümüz hızla değişen koşullarında önemi gittikçe artan ve çalışan devamlılığını etkileyen güncel kavramlara odaklanmayı hedeflemektedir. Programın amacı, işletmelerde insan kaynakları uygulamalarını ve bu uygulamaların örgütsel çıktılar üzerindeki etkilerini anlamlandırıp gerekli becerilerle geliştirebilen yöneticiler yetiştirebilmektir. [+]

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programı, insan kaynaklarının temel fonksiyonlarına ve günümüz hızla değişen koşullarında önemi gittikçe artan ve çalışan devamlılığını etkileyen güncel kavramlara odaklanmayı hedeflemektedir. Programın amacı, işletmelerde insan kaynakları uygulamalarını ve bu uygulamaların örgütsel çıktılar üzerindeki etkilerini anlamlandırıp gerekli becerilerle geliştirebilen yöneticiler yetiştirebilmektir.

Bu amaçla adaylar hem insan kaynaklarının tüm fonksiyonlarını kapsayan hem de işletmelerde motivasyon ve liderlik gibi insan davranışını ve etkilerini kapsayan diğer alanlarda dersler almaktadırlar. Programın temel amacı, esneklik ve adaptasyonun önem kazandığı günümüz koşullarında, işletmelerin en değerli kaynağı olan insan davranışını etkili verimli bir biçimde yönetebilme yeteneğini geliştirmektir.... [-]


Master en Dirección Innovadora de los Recursos Humanos

IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores
Online เต็มเวลา 750  October 2018 สเปน Barcelona

El Master en Dirección Innovadora de los Recursos Humanos 2.0 tiene el objetivo de formarte y prepararte para gestionar el activo más importante de cualquier empresa: su capital humano. [+]

El Master en Dirección de Recursos Humanos 3.0 tiene el objetivo de prepararte para gestionar el activo más importante de cualquier empresa: su capital humano.

El programa te mostrará los modelos operativos y las estrategias más innovadoras para diseñar y gestionar cada aspecto de la Dirección de los RRHH bajo un nuevo entorno donde internet, la Web 3.0 y los cambios en la sociedad y organizacionales han significado una transformación del modelo en los métodos de selección, motivación, formación, gestión de talento y capital intelectual de una empresa.

El objetivo del Master en Dirección de RRHH 3.0 es mostrarte la aplicación de las últimas técnicas de reclutamiento, selección, organización y motivación, así como las nuevas prácticas de la dirección de personas en la era digital.... [-]


Master en e-Supply Chain Management & Logística Internacional

IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores
Online เต็มเวลา 750  October 2018 สเปน Barcelona

El Master en e-Supply Chain Management & Logística Internacional está estructurado para que el alumno sea capaz de cubrir todas las necesidades de gestión, control y seguimiento de las estrategias enfocadas a optimizar la logística y los procesos de internacionalización comercial de las empresas. [+]

El comercio internacional y el transporte de mercancias están ganando un protagonismo cada vez mayor gracias a la globalización y el comercio electrónico. Tanto grandes como pequeñas empresas miran cada vez mas al exterior, ya no como una oportunidad sino como una necesidad.

Por eso la función del responsable de los procesos empresariales que ayuden en el control, la interacción con proveedores y los ciclos de producción y distribución y la puesta en marcha de estrategias de internacionalización, tanto convencionales como a través de las nuevas tecnologías y el e-commerce, es imprescindible en cualquier tipo de empresa.

El Master en e-Supply Chain Management & Logística Internacional está estructurado para que el alumno sea capaz de cubrir todas las necesidades de gestión, control y seguimiento de las estrategias enfocadas a optimizar la logística y los procesos de internacionalización comercial de las empresas.... [-]


Master Dirección de Operaciones

ADEN Business School
Online February 2019 อาร์เจนตินา Mendoza ปานามา Panama City โคลอมเบีย Bogotá Medellin กัวเตมาลา Guatemala City เอกวาดอร์ Quito คอสตาริกา San José เอลซัลวาดอร์ San Salvador San Miguel De Tucuman ฮอนดูรัส San Pedro Sula Tegucigalpa ประเทศโบลิเวีย Santa Cruz สาธารณรัฐโดมินิกัน Santo Domingo ประเทศปารากวัย Asuncion ประเทศนิการากัว Managua ชิลี Santiago เปรู Lima เม็กซิโก Mexico City Buenos Aires Cali สเปน Barcelona Madrid San Juan Resistencia Neuquén + เพิ่มขึ้น 37

Master Dirección de Operaciones ha sido diseñado para un cursado 100% online, amplia flexibilidad horaria, absoluta independencia geográfica [+]

EL MASTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES ha sido diseñado para un cursado 100% online amplia flexibilidad horaria absoluta independencia geográfica

El Master Dirección de Operaciones te permite adquirir modernos métodos de trabajo para mejorar el grado de productividad y competitividad de la empresa.

Objetivos

Al finalizar el cursado, el participante habrá alcanzado los siguientes objetivos de transferencia:

Crear un pensamiento orientado a satisfacer las expectativas cambiantes, tanto para clientes internos y externos, con la administración de recursos finitos en cada una de las funciones que componen el área de Operaciones. Desarrollar la capacidad estratégica de gestionar el área de Operaciones, centrándose en los aspectos más innovadores de la gestión, con alcance, para empresas del sector de manufactura o de servicios. Conocer e incorporar las nuevas prácticas y herramientas de trabajo, que permitirán mejorar aspectos de la gestión diaria de las áreas de Operaciones. Ampliar y profundizar los contenidos teóricos, que permitan desarrollar nuevas competencias en el personal que se desempeña en las diferentes funciones del área de Operaciones. Incorporar una cultura de trabajo, basada en las interacciones de los procesos de las diferentes funciones que componen el área de Operaciones. Destinatarios ... [-]

Master en Dirección de Recursos Humanos

ADEN Business School
Online February 2019 อาร์เจนตินา Mendoza ปานามา Panama City โคลอมเบีย Bogotá Medellin กัวเตมาลา Guatemala City เอกวาดอร์ Quito คอสตาริกา San José เอลซัลวาดอร์ San Salvador San Miguel De Tucuman ฮอนดูรัส San Pedro Sula Tegucigalpa ประเทศโบลิเวีย Santa Cruz สาธารณรัฐโดมินิกัน Santo Domingo ประเทศปารากวัย Asuncion ประเทศนิการากัว Managua ชิลี Santiago เปรู Lima เม็กซิโก Mexico City Buenos Aires Cali สเปน Barcelona Madrid San Juan Resistencia Neuquén + เพิ่มขึ้น 37

El Master en Dirección de Recursos Humanos ha sido diseñado para un cursado 100% online, amplia flexibilidad horaria, absoluta independencia geográfica. [+]

EL MASTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ha sido diseñado para un cursado 100% online amplia flexibilidad horaria absoluta independencia geográfica

El Master en Dirección de Recursos Humanos te permite adquirir una mirada integral para la gestión del talento humano.

Objetivos

Al finalizar el cursado, el participante habrá alcanzado los siguientes objetivos de transferencia:

Potenciar el perfil técnico y humano con competencias directivas y de liderazgo estratégico para la gestión efectiva de recursos humanos Asesorar a las organizaciones sobre la gestión de recursos humanos, realizando diagnósticos y alternativas de acción. Elaborar planes estratégicos de recursos humanos alineados a la gestión empresaria. Elaborar herramientas de gestión y realizar su aplicación. Monitorear cambios culturales, desarrollar valores y competencias organizacionales. Asesorar a directivos y a los responsables de equipos de trabajo para el ejercicio de su rol de conducción. Determinar las necesidades de estructura, puestos y perfiles de la organización. Conducir los procesos de búsqueda y selección de personal y su correspondiente socialización a la empresa. Diseñar, implementar y controlar los planes de desarrollo y capacitación. Desarrollar herramientas para la gestión y evaluación del desempeño desde un enfoque de herramienta de seguimiento, diagnóstico y control Realizar el control de gestión de recursos humanos, elaborando los informes y aportes para la alta dirección. Participar con la Dirección de la empresa en el control estratégico, análisis de resultados y re-planificación estratégica organizacional. Comprender el impacto de la naturaleza en la organización para optimizar la gestión de los talentos. Manejar herramientas estratégicas propias de su rol... [-]

Máster Profesional en Comercio Internacional y Gestión Logística

INEAF Business School
Online นอกเวลา 750  เปิดรับลงทะเบียน สเปน Spain Online

Debido a lo globalizado que se encuentra el mercado, la sociedad actual obliga contar con profesionales, directivos y líderes que tengan una profunda preparación sobre el funcionamiento de los mercados internacionales además de aprovechar las técnicas y herramientas disponibles para crear nuevas oportunidades de negocio. Este Máster Profesional en Comercio y Logística Internacional forma a... [+]

Debido a lo globalizado que se encuentra el mercado, la sociedad actual obliga contar con profesionales, directivos y líderes que tengan una profunda preparación sobre el funcionamiento de los mercados internacionales además de aprovechar las técnicas y herramientas disponibles para crear nuevas oportunidades de negocio. Este Máster Profesional en Comercio y Logística Internacional forma a nuestros alumnos para sobrevivir en el mercado internacional.

Objetivos Conocer y actuar en el mercado internacional. Dotar de la visión, los conocimientos y habilidades necesarias para dirigir y gestionar los negocios en mercados internacionales como son el marketing y la logística. Aprender el funcionamiento la fórmula de venta más utilizada en el comercio internacional: el comercio electrónico, además de estudiar su problemática fiscal. Ampliar conocimientos de los idiomas más utilizados para las transacciones comerciales: inglés y francés. Prácticas Profesionales ... [-]

Master Européen Logistique

INEAD
Online เปิดรับลงทะเบียน ฝรั่งเศส France Online ประเทศเบลเยียม Belgium Online ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Switzerland Online ลักเซมเบิร์ก Luxembourg Online แคนาดา Canada Online ประเทศเลบานอน Lebanon Online เฟรนช์เกีย French Guiana Online ลุป (คุณพ่อ) Guadeloupe Online มาร์ตินี (คุณพ่อ) Martinique Online เรอูนียง (คุณพ่อ) Reunion Online มอริเชียส Mauritius Online โปลินีเซีฝรั่งเศส French Polynesia Online โมร็อกโก Morocco Online ตูนิเซีย Tunisia Online ประเทศแอลจีเรีย Algeria Online สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก Congo DRC (Zaire) Online ประเทศคองโก Congo ROC (Brazzaville) Online ประเทศไนเธอร์ Niger Online ประเทศเซเนกัล Senegal Online ไอวอรี่โคส Cote d'Ivoire Online กาบอง Gabon Online Liechtenstein Liechtenstein Online มาดากัสการ์ Madagascar Online + เพิ่มขึ้น 43

Master Européen** délivré par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) – Association régie par le droit suisse (CCS.art 60-79). Le Master Européen est un diplôme européen validé par l’IACBE (International Assembly for Collegiate Business Education) qui est un organisme d’accréditation américain. [+]

การเรียนทางไกล Masters degree in การบริหารศึกษา. UNE FORMATION, DES OBJECTIFS Connaître la règlementation des échanges commerciaux dans l’Union Européenne Assimiler les fondamentaux en communication, négociation, commerce et finances internationaux, marketing, droit des affaires, logistique et management Maîtriser une Langue vivante européenne Approfondir la logistique de production / de distribution, le transport, la gestion de la qualité, les stratégies d’achat, l’optimisation des flux et des process UN MÉTIER Supply chain manager Responsable de dépôt ou plate-forme Responsable logistique Consultant logistique Responsable de production Acheteur et approvisionneur Responsable transport PROGRAMME ... [-]

Master Européen Management des Ressources Humaines

INEAD
Online เปิดรับลงทะเบียน ฝรั่งเศส France Online ประเทศเบลเยียม Belgium Online ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Switzerland Online ลักเซมเบิร์ก Luxembourg Online แคนาดา Canada Online ประเทศเลบานอน Lebanon Online เฟรนช์เกีย French Guiana Online ลุป (คุณพ่อ) Guadeloupe Online มาร์ตินี (คุณพ่อ) Martinique Online เรอูนียง (คุณพ่อ) Reunion Online มอริเชียส Mauritius Online โปลินีเซีฝรั่งเศส French Polynesia Online ตูนิเซีย Tunisia Online โมร็อกโก Morocco Online ประเทศแอลจีเรีย Algeria Online สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก Congo DRC (Zaire) Online ประเทศคองโก Congo ROC (Brazzaville) Online ประเทศไนเธอร์ Niger Online ประเทศเซเนกัล Senegal Online ไอวอรี่โคส Cote d'Ivoire Online กาบอง Gabon Online Liechtenstein Liechtenstein Online มาดากัสการ์ Madagascar Online + เพิ่มขึ้น 43

Master Européen** délivré par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) – Association régie par le droit suisse (CCS.art 60-79). [+]

Master Européen** délivré par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) – Association régie par le droit suisse (CCS.art 60-79).

UNE FORMATION, DES OBJECTIFS Identifier et comprendre les enjeux professionnels interculturels de l’Europe Connaître le Droit du Travail et des Sociétés Approfondir la gestion financière d’un projet et le management d’équipe Assimiler les méthodes de communication interne, l’administration du personnel et la politique de Rémunération Appréhender la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) Maîtriser la psychologie du travail et l’ergonomie Suivre une spécialité en formation ou en recrutement UN MÉTIER Responsable formation Responsable recrutement Chef de projets Consultant RH Responsable RH Responsable du développement des Ressources Humaines PROGRAMME ... [-]

Máster en Habilidades Profesionales y Desarrollo del Talento Humano

VONSELMA EDUCATION - Escuela de Liderazgo y Gobernación
Online เต็มเวลา 12  February 2019 สเปน Madrid

VONSELMA EDUCATION “ESCUELA DE LIDERAZGO” líderes en formación y consultoría política, empresarial y académica de primer nivel en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de Derecho Público, han puesto en marcha para este curso 2015/16 el Máster en Habilidades Profesionales y Desarrollo del Talento Humano con el objetivo de ayudar a los recién titulados universitarios y a las personas en situación de desempleo a acceder al mercado laboral. [+]

VONSELMA EDUCATION “ESCUELA DE LIDERAZGO” líderes en formación y consultoría política, empresarial y académica de primer nivel en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de Derecho Público, han puesto en marcha para este curso 2015/16 el Máster en Habilidades Profesionales y Desarrollo del Talento Humano con el objetivo de ayudar a los recién titulados universitarios y a las personas en situación de desempleo a acceder al mercado laboral.

Temario Introducción- Orientación profesional y Administración y gestión del Talento. Módulo 1 – Autoconocimiento, Desarrollo personal y grupal. Módulo 2 - Planificación, organización y desarrollo productivo del tiempo. Módulo 3 - Comunicación Social y Relaciones Humanas. Módulo 4 - Técnicas de comunicación y asesoría de imagen pública. Módulo 5 - Negociación y resolución de conflictos. Módulo 6 - Estimulación de la creatividad y de la capacidad innovadora. Módulo 7 - Aprender a emprender: una actitud para un desafío continuo. Módulo 8 – Finanzas para no financieros. Controla tus ingresos y gastos. Módulo 9 - Networking: relaciones y contactos profesionales. Módulo 10 - Marketing personal y uso profesional de redes sociales. Módulo 11 - Coaching: El Arte de Proyectar. Módulo 12 – Business English. Manejo de terminología de negocios. Módulo 13 - Gestión del Cambio. Punto de partida de la transformación. Módulo 14- Toma de decisiones y liderazgo. Ejecución de acciones con oportunidad y conciencia. Módulo 15 - Competencias para nuevos tiempos. Enfrenta activamente situaciones cambiantes y retadoras. Módulo 16 – Inteligencia Emocional. Profesional emocionalmente inteligente. Módulo 17 –... [-]