Search for Masters in การบริหารศึกษา

Find your Masters degree in การบริหารศึกษา here!

หลังจากจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้วบุคคลหลายคนปรารถนาที่จะดำเนินงานด้านการศึกษาต่อโดยได้รับปริญญาโท ประเภทของการศึกษาระดับปริญญานี้สามารถเปิดประตูไปสู่โอกาสในการจ่ายเงินที่หลากหลายและให้บุคลากรที่มีทักษะที่มีคุณค่าเพื่อใช้ในสถานที่ทำงาน

โทในการบริหารคืออะไร? การศึกษาระดับปริญญานี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการจัดการที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยปกติจะใช้เวลาระหว่างสองถึงสี่ปีให้เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างที่บุคคลสามารถเรียนรู้ด้านบัญชีการเงินสถิติหลักทรัพยากรบุคคลและหลักการทางการตลาดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การจัดการ ในขณะที่หลายหลักสูตรต้องมีระดับปริญญาตรีสำหรับการเข้าศึกษาบางคนอาจใช้แทนประสบการณ์ในการทำงานแทนวุฒิการศึกษานี้

บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารจะพัฒนาทักษะที่สำคัญเช่นการกำหนดนโยบายการจัดบุคลากรและการวางแผนกระบวนการของ บริษัทเหล่านี้เป็นความสามารถที่สำคัญที่จะมีในจำนวนมากของตำแหน่งและสามารถช่วยให้บุคคลได้อย่างรวดเร็วปีนบันไดขององค์กร

ค่าใช้จ่ายของระดับนี้ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษา มีโปรแกรมที่มีอยู่ในแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลาเช่นเดียวกับชั้นเรียนตอนกลางคืนสำหรับมืออาชีพที่ทำงาน นักเรียนควรติดต่อสำนักงานบริหารของโครงการที่พวกเขาสนใจเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเฉพาะ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารมักจะป้อนสาขาวิชาจำนวนมาก หลายคนกลายเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจธนาคารเพื่อการลงทุนนักวิเคราะห์ทางการเงินหรือผู้ประกอบการ บางคนยังใช้ปริญญาเป็นกระดานกระโดดน้ำเพื่อเริ่มต้นอาชีพใหม่หลังจากทำงานในสาขาอื่น เนื่องจากตำแหน่งเริ่มมีการแข่งขันมากขึ้นจึงมีความสำคัญมากกว่าที่จะเข้าใจถึงกระแสเงินสดงบดุลและความเป็นผู้นำของทีมที่มีประสิทธิภาพ

หลายหลักสูตรมีหลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารบุคคลสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมออนไลน์ซึ่งเป็นประโยชน์หากพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงการขนส่งหรือการทำงานได้อย่างเพียงพอในระหว่างวัน เมื่อต้องการเริ่มต้นค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการเป็นผู้นำ

อ่านเพิ่มเติม

ต้นแบบในองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Bologna Business School
Campus เต็มเวลา 12  December 2017 อิตาลี Bologna

เราจะพบว่าผลการดำเนินงานของ บริษัท ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ทีมชั้นนำจัดการกำหนดและดำเนินกลยุทธ์วิธีที่องค์กรได้รับการออกแบบเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีและวิธีการที่คนทำงานร่วมกันในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ องค์กรและผู้คนเป็นศูนย์กลางของเวทีทั้งในเศรษฐกิจโลกและในโปรแกรมนี้ [+]

MASTER หัวใจของ บริษัท ที่ทำไม บริษัท จะทำงานได้ดีขึ้นกว่าคนอื่น ๆ เราจะพบว่าผลการดำเนินงานของ บริษัท ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ทีมชั้นนำจัดการกำหนดและดำเนินกลยุทธ์วิธีที่องค์กรได้รับการออกแบบเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีและวิธีการที่คนทำงานร่วมกัน ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ. องค์กรและผู้คนเป็นศูนย์กลางของเวทีทั้งในเศรษฐกิจโลกและในโปรแกรมนี้ มิสซูรี่และการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นแบบเต็มเวลา (และประสบการณ์เต็มรูปแบบ) โปรแกรมภาษาอังกฤษซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมที่จบการศึกษาจากวินัยใด ๆ ที่จะโทการออกแบบองค์กรและทรัพยากรมนุษย์การจัดการความท้าทายในบริบทที่หลากหลายทางวัฒนธรรม. โปรแกรมนี้เป็นทั้งปริญญาโทและปริญญาโทการปฏิบัติ เพื่อที่จะพูด ในขณะที่เป็นเลิศทางวิชาการจะมั่นใจได้จากต่างประเทศที่มุ่งเน้นอาจารย์นักวิชาการที่คุณจะมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการทำงานร่วมกับผู้จัดการตลอดปีโครงสร้างต้นแบบในองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเวลา 12 เดือนแบบเต็มเวลา ส่วนที่นักวิชาการจะแบ่งออกเป็นสองคำและฝึกงานสุดท้าย / ระยะเวลากระทะโครงการ: - ระยะแรก: ธันวาคม 2015 - เมษายน 2016 - ระยะที่สอง: เมษายน 2016 - กรกฎาคม 2016 - ฝึกงาน: สิงหาคม 2016 - ธันวาคม 2016 ในนักเรียนระยะแรกจะครอบคลุม 5 หลักสูตรพื้นฐาน: กลยุทธ์ทั่วโลก, กลยุทธ์การบัญชีองค์กรและกฎหมายแรงงานนโยบายแรงงานในเจ้าหน้าเปรียบเทียบอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ระยะที่สองเกี่ยวข้องกับ 10 หลักสูตรที่เน้นทฤษฎีองค์กรและการออกแบบองค์กรพฤติกรรมองค์กรข้ามวัฒนธรรมและการสื่อสารองค์กรและการจัดการความรู้ไอซีทีทรัพยากรบุคคลแผนกทรัพยากรบุคคลระบบและกระบวนการสรรหาและ Onboarding, การฝึกอบรมและการเรียนรู้ชีวิตยาวงานที่ ชีวิต Balance, การจัดการความหลากหลายและการประกอบอาชีพความเป็นอยู่และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศการพัฒนาอาชีพเป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมนี้ ผู้ให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพอาชีพช่วยให้คุณมีความหลากหลายของบริการและทรัพยากร นอกจากนี้ในการดังกล่าวข้างต้นจะมีการประชุม, การจำลองการสัมภาษณ์กับหัวของนักล่าและผู้จัดการซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการพัฒนาอาชีพ โปรแกรมรวมถึงการฝึกงาน 3 4 เดือนที่ บริษัท ต่างๆและ บริษัท ที่ปรึกษาในอิตาลีหรือต่างประเทศ มันเป็นโอกาสของคุณที่จะนำไปสู่​​การปฏิบัติทฤษฎีและเทคนิคการเรียนรู้ในช่วงแง่วิชาการ กรมพัฒนาอาชีพช่วยให้คุณสามารถค้นหาการฝึกงานที่ดีที่สุดสำหรับคุณและการพัฒนาของคุณ ในตอนท้ายของการฝึกงานที่คุณจะต้องถึงมือในวิทยานิพนธ์ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และการเรียนการจัดแสดงการเรียนรู้หลักของคุณในระหว่างทั้งสองข้อตกลงทางวิชาการและการฝึกงานโปรแกรมปริญญาโทการปรับปรุงและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดขอบคุณการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องระหว่างคณาจารย์และคณะกรรมการบริหารที่เฉพาะเจาะจง. ฝึกงาน ... [-]


MPA – Master of Public Administration

Unicaf University
Online & Campus Combined เต็มเวลา นอกเวลา เปิดรับลงทะเบียน ไซปรัส Larnaca สหรัฐอเมริกา Hell's Kitchen กรีก Athens โรมาเนีย Bucharest ประเทศอังกฤษ London อียิปต์ Cairo ประเทศกานา Accra มาลาวี Lilongwe มอริเชียส Port Louis ประเทศเคนย่า Nairobi ประเทศไนจีเรีย Lagos State โซมาเลีย Mogadishu แซมเบีย Lusaka จอร์แดน Irbid Cyprus Online + เพิ่มขึ้น 27

The MPA has been designed to develop professionals in the public sector, who understand the increasingly complex issues shaping policies and projects at the local and national level, and who have the necessary analytical and managerial skills to apply their knowledge to real-world situations. [+]

The MPA has been designed to develop professionals in the public sector, who understand the increasingly complex issues shaping policies and projects at the local and national level, and who have the necessary analytical and managerial skills to apply their knowledge to real-world situations. The Master in Public Administration programme equips graduates with the skills, perspectives and understanding needed to function effectively in solving problems and tackling challenges within the wider public sector.

Delivery Mode

Online and through Supported Open Learning

Entry Requirements Regular admission to a Master’s programme requires an accredited Bachelor degree Applicants with an accredited Master’s degree will also be considered for entry HND Relevant holders with good relevant work experience (post graduation) may be considered for entry English proficiency (if the Bachelor degree was not taught in English) Updated CV One official letter of recommendation (either Academic or Business) Personal Statement (minimum 500 words) Copy of passport or ID Pathway UU-FNT-203-ZM Introduction to Master Degree UU-MPA-7000 Policy Analysis: Frameworks, Approaches and Values UU-MPA-7010 Contemporary Public Policy: Theoretical Perspectives UU-MPA-7020 Public Management UU-MPA-7030 Ethics in Public Administration UU-MPA-7040 Governance and Public Policy UU-MPA-7050 Managing Human Resources in the Public Sector UU-MPA-7060 Strategic Thinking and Planning UU-MPA-7070 Electronic Governance and Statistical Applications UU-MPA-7080 Research Project UU-Msc-IND100-ZM Induction Module [-]

หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศการจัดการ

Rome Business School
Campus or Online เต็มเวลา นอกเวลา March 2018 อิตาลี Rome + เพิ่มขึ้น 1

ทุนการศึกษาล่าสุดใช้ได้, สมัคร! ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเก่งเป็นมืออาชีพทรัพยากรมนุษย์ในตลาดงานในระดับนานาชาติ การฝึกอบรมระดับโลกฝึกงานมืออาชีพและโอกาสเครือข่ายในระดับโลก [+]

Masters degree การบริหารศึกษา. ทุนการศึกษาล่าสุดใช้ได้, สมัคร! ส่งประวัติส่วนตัวของคุณโดยการคลิกที่ริบบิ้นสีแดงที่มุมขวาบนของหน้าจอบนเว็บไซต์ของเรา ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเก่งเป็นมืออาชีพทรัพยากรมนุษย์ในตลาดงานในระดับนานาชาติ การฝึกอบรมระดับโลกฝึกงานมืออาชีพและโอกาสเครือข่ายในระดับโลก ภาพรวม ในบริบทของโลกาภิวัตน์ของตลาดและการแข่งขันทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่เคยแตกหักมากขึ้นของการแข่งขันสำหรับทั้ง บริษัท และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ด้วยการปรับระดับความก้าวหน้าของด้านของเทคโนโลยีและกระบวนการความรู้ที่แต่ละคนย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่แบ่งแยกจริงในท้ายที่สุดความสามารถของแต่ละบุคคลแรงจูงใจ, ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณภาพประสิทธิภาพระดับมืออาชีพโดยรวมกำหนดความสำเร็จขององค์กร จากมุมมองดังกล่าว บริษัท และสถาบันต้องให้ตัวเองกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถของทั้งสองเข้าใจบทบาทสำคัญของแต่ละบุคคลและดูแลกระบวนการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องเช่นการเลือกการจ้างงาน, การฝึกอบรม, การสื่อสาร, การพัฒนาและการชดเชย ผู้รับเป้าหมาย หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทุกคนที่จะได้รับการสัมผัสแรกของพวกเขาในโลกของการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือผู้ที่แม้จะมีการดำเนินงานอยู่แล้วในภาคนี้ต้องการที่จะได้รับการศึกษาที่มีโครงสร้างมากขึ้นและปรับปรุงความสามารถของพวกเขาโปรไฟล์ของบุคคลทั่วไปที่อาจจะสนใจในหลักสูตรนี้รวมถึงตัวอย่างเช่น: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์การทำงานก่อนหน้าหรือมีประสบการณ์พื้นฐานในการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านจิตวิทยาหรือสถานที่ทำงาน; นายหน้า; การฝึกอบรม; โค้ช; มืออาชีพที่ทำงานในบริบทอื่น ๆ กว่าทรัพยากรมนุษย์และการที่ต้องการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในวงกว้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือการถ่ายโอนงานในสนามนี้ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ที่จะได้รับการศึกษาที่มีโครงสร้างที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สารบัญ ส่วนที่ 1 - การจัดการทั่วไป บริษัท ฯ และสภาพแวดล้อมการแข่งขัน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การจัดการโครงการ ปัจจัยพื้นฐานการจัดการการตลาด การเงินและการวางแผนธุรกิจ ส่วนที่ 2 - สอน Professionalising การจัดการเชิงกลยุทธ์ของทรัพยากรมนุษย์: แนวทางแนวโน้มและเครื่องมือ การวิเคราะห์งานและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเลือกการจ้างงานและการเก็บรักษา การฝึกอบรม การพัฒนา: การฝึกการให้คำปรึกษาให้คำปรึกษา แผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ ผลการดำเนินงานการจัดการและการประเมินผล ค่าตอบแทนทั่วโลก ทฤษฎีองค์กรและการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมและการเจรจาต่อรอง สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การจัดการระหว่างประเทศของทรัพยากรมนุษย์ ส่วนที่ 3 - มุ่งเน้นไปที่สวนสนุก จิตวิทยาการทำงาน พฤติกรรมองค์กร ความเป็นผู้นำและการบริหารทีมงาน ส่วนที่ 4 - การศึกษาและการสัมมนาการวิจัย ความหลากหลายแรงงานการรวมและการจ้างงานโอกาสที่เท่าเทียมกัน การติดต่อสื่อสารภายใน การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนที่ 5 - เนื้อหาพิเศษ เทคนิค / การเรียนการสอนมืออาชีพที่อุดมไปด้วย: ทัวร์ บริษัท จะได้รับรู้ระบบการบริหารจัดการและผู้เล่นจากภายใน โปรแกรมศิลปะวัฒนธรรมมุ่งเป้าไปที่การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความเข้าใจในระบบที่ซับซ้อน การฝึกอบรมในสมรรถนะสหวิทยาการเช่น: ภาษาอังกฤษธุรกิจ การตลาดด้วยตนเอง เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลและ PNL พูดในที่สาธารณะ ค่าเทอม สูตรเต็มเวลา (ในมหาวิทยาลัยหรือออนไลน์): 12.000 € สูตรบริหาร (ในมหาวิทยาลัยหรือออนไลน์): € 5.500 € สูตรมืออาชีพ (ในมหาวิทยาลัยหรือออนไลน์): € 2.500 € การประเมินผลและการประเมิน คุณภาพ Course และความก้าวหน้าของนักเรียนมีการตรวจสอบอย่างละเอียดผ่านระบบการประเมินผลดังนี้ - การมอบหมายงานเขียนเมื่อเสร็จสิ้นของแต่ละโมดูล; - การทำโครงงานส่วนบุคคล; - สอบขั้นสุดท้าย [-]

Master in Supply Chain Management & Logistics

EAE Business School International
Campus เต็มเวลา 12  October 2018 สเปน Madrid

The Master in Supply Chain Management of EAE enables participants to successfully develop positions in the operations area and provides the professional versatility needed to cope with guarantees in the areas of Purchasing, Planning, Production, Logistics, and Distribution. It is a program designed to enhance your career to a maximum level of development. [+]

Master in Supply Chain Management & Logistics

In a globalized and increasingly competitive economy, companies require to survive in the market, to make continuous improvements in levels of efficiency, productivity, quality, and flexibility, maintaining and improving the level of service to customers.

One of the most critical areas in companies that can help us to achieve these goals is the Operations and, particularly, Supply Chain Management End-to-End (from suppliers to customers ). In this environment, that requires maximum cost efficiency and flexibility to unforeseen changes in demand, professional management of the supply chain becomes a vital competitive tool for companies to provide differential value to their customers, and to be profitable. The Master in Supply Chain Management provides an overview of the supply chain with a multidisciplinary approach and an optimal combination of content design and planning and implementation and management.... [-]


หลักของการบริหารงานที่ไม่แสวงหากำไร

University of San Francisco - School of Management
Campus เต็มเวลา นอกเวลา 12 - 24  August 2018 สหรัฐอเมริกา San Francisco + เพิ่มขึ้น 1

พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ไม่แสวงหากำไรในขณะที่คุณตรวจสอบทางการเมือง, เศรษฐกิจ, สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและทางสังคมขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร [+]

พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ไม่แสวงหากำไรในขณะที่คุณตรวจสอบทางการเมือง, เศรษฐกิจ, สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและทางสังคมขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หน้าแรกไปยังประเทศที่ 's ปริญญาบัณฑิตครั้งแรกในการบริหารงานที่ไม่แสวงหากำไร USF ' s โปรแกรมช่วยให้คุณได้รับเครื่องมือที่คุณต้องการที่จะเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณระบุการพิจารณาจริยธรรมและผลเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โปรแกรม MNA รวมถึงความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนการสอนและการหารือกับนักวิชาการร่วมสมัยและผู้นำในปัจจุบันในรัฐแคลิฟอร์เนีย 's ภาคไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อให้คุณสามารถขยายความเป็นผู้นำและทักษะการคิดที่สำคัญของคุณ พัฒนาทักษะสำหรับความสำเร็จในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการบริหารผู้อำนวยการพัฒนาหรือโปรแกรม / ผู้นำบริการที่ไม่หวังผลกำไรตั้งแต่มนุษยศาสตร์การศึกษาและศาสนาเพื่อสุขภาพบริการมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงภารกิจที่มุ่งเน้นทางสังคมการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีส่วนร่วมในอุดมคติมืออาชีพของคุณและแรงบันดาลใจในขณะที่เพลิดเพลินกับความท้าทายของหลักสูตรการศึกษาอย่างเข้มงวด ... [-]


Masters of Human Resource Management (MHRM)

The Open University Of Tanzania
Online & Campus Combined นอกเวลา 18  February 2018 ประเทศแทนซาเนีย Dar Es Salaam

The programme consists of four (4) core courses, two (2) electives which carry a weight of two units each and Research methodology course with an academic 179 dissertation which carries six (6) units to make a total of eighteen (18) units to complete the programme. [+]

The programme consists of four (4) core courses, two (2) electives which carry a weight of two units each and Research methodology course with an academic 179 dissertation which carries six (6) units to make a total of eighteen (18) units to complete the programme.

The Core Units Code Title Units Credits OLG 631 Strategic Human Resource Management 2 20 OLG 632 ICT in Business Management 2 20 OLG 633 Performance and Reward Management 2 20 OLG 636 Employment Law and Employee Relations 2 20 Any Two of the Electives below: OLG 637 Counseling and Coaching at Workplace 2 20 OLG 638 Human Resource Management Consultancy 2 20 OLG 639 International Human Resource Management 2 20 OLG 640 Management of Safety and Health 2 20 OLG 641 Human resource Planning and Development 2 20 Dissertation: OBM 699 Business Research Methodology/Dissertation 6 60 Programme Delivery MHRM by coursework and dissertation is offered in three different delivery modes, namely; distance, evening and executive modes. Candidates in the regions as well as those in Dar es Salaam who for one reason or the other could not opt for the evening or executive modes are advised to pursue the MHRM distance programme. Distance Mode: This is the Open and Distance Learning (ODL) mode, the mainstay of OUT. Students will start the academic year (usually in October) by an orientation week whereby they will also register themselves. They will be provided with course outlines and proceed to study the registered courses. They will be expected... [-]

Máster Oficial en Dirección de Recursos Humanos

IMF Business School
Online & Campus Combined เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 สเปน Madrid

El Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos de Cela Open Institute cuenta con el apoyo de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos (AEDIPE Centro), que reúne a todos los profesionales asociados de Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. Además de acreditar con su supervisión los resultados de aprendizaje y de la fiabilidad de los sistemas de evaluación del Máster, esta activa entidad fomenta la generación de conocimiento sobre la profesión y se preocupa por difundirlo entre sus miembros. [+]

Precio: 3.900 euros Beca del 10%  3.510 euros Financiación sin intereses y descuento por pago al contado. Duración: 60 ECTS Metodología: Online Titulación que se obtiene: Máster Oficial por la Universidad Camilo José Cela Bolsa de Empleo y Prácticas REQUISITOS:

Titulación Universitaria

PRESENTACIÓN:

Cela Open Institute (COI), parte de IMF Institución Académica, y la Universidad Camilo José Cela ponen en marcha el Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos (RRHH), cuya misión principal es que sus alumnos sean capaces de gestionar el talento de sus empresas de forma alineada con objetivos, a través de las últimas herramientas del sector.

Este Máster, impartido con el apoyo de AEDIPE Centro, está dirigido tanto a titulados universitarios de ramas relacionadas que deseen enfocar su carrera profesional al ámbito de la gestión de personal, como a profesionales con experiencia que deseen acreditar sus conocimientos consiguiendo un Título Oficial.... [-]


Master of Administration in International Organisations

University of Wroclaw - Faculty of Law, Administration and Economics
Campus เต็มเวลา October 2018 โปแลนด์ Wrocław

The Master of Administration in International Organisations program lasts 2 years (4 semesters). To obtain a master's degree, students must write and defend a master thesis. [+]

Master of Administration in International Organisations

Applicants must have a bachelor's degree in area related to the proposed field of study. The program is composed of obligatory and optional subjects and a specialist course. In the first semester students are assigned to a specialty/seminar according to their preferences stated during enrolment (provided that they meet the entry requirements for the selected specialty/seminar). In the first semester students must attend all classes and one specialty seminar. In subsequent semesters students can choose from optional classes and electives. Students may choose from the offer of elective subjects. The program lasts 2 years (4 semesters). To obtain a master's degree, students must write and defend a master thesis.... [-]


Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos

CESMA Business School
Campus เต็มเวลา November 2018 สเปน Madrid

El Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos, tiene como finalidad principal formar profesionales que sean capaces de asumir las responsabilidades y desarrollar las actividades de dirección, gestión y técnicas en las áreas de Recursos Humanos en organizaciones de distintos tipos. [+]

Las organizaciones se mueven, actualmente, en un ambiente globalizado, más competitivo y con cambios socioeconómicos, tecnológicos, de mercado, etc., cada vez más rápidos y profundos. En esta situación, la competitividad de las empresas depende esencialmente de la iniciativa, la capacidad de innovación, la capacidad para solucionar problemas y tomar decisiones y la autonomía de las personas que las componen.

Por tanto, la competitividad de las empresas se apoya cada vez más en la correcta gestión de sus recursos humanos; o, como actualmente se expresa en muchos foros, en la correcta gestión de las personas que la conforman.

Es más, hoy día las organizaciones demandan directores, gestores y técnicos de recursos humanos con competencias diferentes a las que se exigían a los antiguos directores y técnicos de personal; competencias como planificación y organización, aprendizaje y mejora continuos, toma de decisiones, flexibilidad, solución de problemas, etc.; así como conocimientos no sólo técnicos sobre las actividades que se desarrollan en el área, sino de gestión, de dirección, finanzas, legislación, etc.... [-]


Executive Masters in Organisational Change

Ashridge Executive Education
Campus นอกเวลา October 2018 ประเทศอังกฤษ London

Change agents are facing volatile disruption in the world. This provides risks for many and opportunities for those that can sense, seize and adapt effectively. Many change practitioners have realised that change and innovation is predominantly a socio-technological phenomenon and that the standard approaches don't work back in their organisations. [+]

Change agents are facing volatile disruption in the world. This provides risks for many and opportunities for those that can sense, seize and adapt effectively. Many change practitioners have realised that change and innovation is predominantly a socio-technological phenomenon and that the standard approaches don't work back in their organisations.

This two-year part-time programme has been designed by experienced practitioners to meet the needs of their peers. You will explore different perspectives on organisations, change and new approaches grounded in years of practical experience as well as sound academic research.

Entry requirements: Bachelor degree, and a minimum of five years' experience in an organisational intervention role.... [-]


Maestría en Gerencia del Talento Humano

Fundación Universidad de América
Campus เต็มเวลา January 2018 โคลอมเบีย Bogotá

El programa de Maestría en Gerencia del Talento Humano está dirigido a profesionales en ciencias económicas y administrativas, ingenierías, humanidades y sociales, que se desempeñen en cargos de Gerencia del Talento Humano, Administración del Talento Humano, consultoría de Gestión Humana y liderazgo de grupos, tales como ejecutivos de las diferentes áreas funcionales de empresas públicas y privadas, así como directivos que quieran potenciar los resultados de la organización desde la perspectiva de la gestión humana. [+]

Justificación

“Las Empresas son sistemas sociales complejos que exigen claridad en los objetivos, orientación y dirección. Las empresas que pongan a punto estos sistemas a través de la creación de lo que llamamos ventaja a través de las personas, es decir, la capacidad de obtener una ventaja competitiva mediante estrategias de personas, se posicionarán por delante de sus competidores”. La anterior afirmación aparece en el documento “Creating People Advantage” que The Boston Consulting Group (BCG) y la World Federation of Personnel Management Associations (WFPMA) realizaron con el objeto de orientar a las organizaciones sobre cómo afrontar los desafíos de RRHH en todo el mundo.... [-]


Máster en Dirección de Recursos Humanos -en español-

EAE Business School
Campus เต็มเวลา 12  October 2018 สเปน Barcelona Madrid + เพิ่มขึ้น 1

El Máster en Dirección de Recursos Humanos está diseñado para formar profesionales que sepan dar respuesta a las necesidades y retos del mercado desde el punto de vista de la gestión de las personas. [+]

Empresas y organizaciones están más concienciadas que nunca de que uno de los principales activos a la hora de diferenciarse del resto de competidores reside en su equipo de personas y, por tanto, en la gestión y dirección de su departamento de Recursos Humanos. Las personas son el motor del diseño, la implementación y gestión del proyecto empresarial, por lo que es vital que la empresa esté orientada cada vez más a su trabajador. Así, el Director de Personas debe ser un profesional capaz de liderar un departamento que conecte y trabaje con todas las actividades de negocio de la empresa y, a la vez, sepa adaptarse a los cambios del entorno. Recursos Humanos debe ser un departamento que esté en el corazón de la estrategia de la compañía y de su Dirección, y que sea el motor para generar una ventaja competitiva reconocible.... [-]


Master in Politics, Administration & International Relations

Zeppelin University
Campus เต็มเวลา 1 - 2  August 2018 ประเทศเยอรมัน Friedrichshafen

For experts on science & research, foundations, parliaments, civil service, associations, international organisations, non-governmental organisations, opinion research centers, political consulting, journalism, public relations. [+]

For experts on science & research, foundations, parliaments, civil service, associations, international organizations, non-governmental organizations, opinion research centers, political consulting, journalism, public relations.

New Educational Dimensions for the Management of Politics, Administration, and Organizations

The public sector finds itself in one of the most important phases of transformation in the history of modern statehood. The following examples are indicative of this profound change:

European integration; new global and regional interdependence; the call for more efficient and more citizen-oriented administrative management; debates about privatization, public-private partnerships, or de-bureaucratization; the introduction of Electronic Government; the crisis of confidence in public institutions, with issues concerning ethical standards and new forms of political communication. This doesn't just include public, communal, and international administration, but rather public enterprises, non-government organizations, non-profit organizations, and political authorities such as alliances, parties, and parliaments. ... [-]

Master's Degree in Inland Water Quality Assessment

UAM Universidad Autónoma de Madrid
Campus เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 สเปน Madrid

This Master’s Degree aims to train students in subjects related to the assessment of water quality subject to the European Directive on Water Quality in order to defend their professional careers in research in the management of the problems associated with water quality from a Pan-European perspective. [+]

Skills and professional training

This Master’s Degree aims to train students in subjects related to the assessment of water quality subject to the European Directive on Water Quality in order to defend their professional careers in research in the management of the problems associated with water quality from a Pan-European perspective. In this way, students will be able to participate in research projects and/or management plans for water quality in any European country. Past editions of this Master’s Degree’s Degree have been extremely successful with a subsequent employment rate of 75% of graduates working in question related to water quality in several European and non-European countries.... [-]


Master Evropská Studia a Veřejná Správa

Vysoká Škola Mezinárodních a Veřejných Vztahů Praha
Campus เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 สาธารณรัฐเช็ก Prague + เพิ่มขึ้น 1

Magisterský studijní obor Evropská studia a veřejná správa je určen uchazečům, kteří mají zájem pracovat v oblasti evropských integračních procesů nebo veřejné správy. [+]

Dvouleté magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě

ZAMĚŘENÍ STUDIA

Magisterský studijní obor Evropská studia a veřejná správa je určen uchazečům, kteří mají zájem pracovat v oblasti evropských integračních procesů nebo veřejné správy.

Profilové předměty Dějiny moderní veřejné správy v ČR Kontrolní systémy veřejné správy v ČR a EU Veřejné finance ČR a EU Mezinárodní právo veřejné Financování EU Správní právo trestní v ČR

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent je vybaven znalostmi z oblasti státní správy a územní samosprávy ČR i znalostmi o fungování a rozhodovacích principech EU. Do praxe může přenést své poznatky z mezinárodního a evropského práva a o veřejných financích v ČR a EU. Nechybí mu odborná jazyková vybavenost, díky které se může ucházet o pozice v institucích mezinárodního rozsahu. Uplatní se současně v úřadech státní správy a územní samosprávy a jejich institucích.... [-]