Search here for การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารจัดการโครงการ สเปน

Search for การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารจัดการโครงการ สเปน

การบริหารจัดการโครงการ

การศึกษาระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยหรือพื้นที่ของการปฏิบัติวิชาชีพ ได้รับปริญญาโทแสดงให้เห็นถึงระดับที่สูงขึ้นของการเรียนรู้ของเรื่อง ได้รับปริญญาโทสามารถใช้ที่ใดก็ได้จากปีถึงสามหรือสี่ปี ก่อนที่คุณจะสามารถจบการศึกษาคุณจะต้องเขียนและปกป้องวิทยานิพนธ์, กระดาษยาวที่เป็นสุดยอดของการวิจัยเฉพาะของคุณ

การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) คือชุดทักษะทางวิชาชีพสำหรับการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและการทำโครงการ เป็นเรื่องธรรมดาในบริษัทขนาดใหญ่, บริษัทวิศวกรรมและด้านเทคนิค แต่หลักการของการจัดการโครงการสามารถใช้ในขนาดหรือประเภทของสำนักงานที่ต้องการจัดโครงการและทิศทางการดำเนินโครงการ

การศึกษาทางไกลหรือการเรียนทางไกลเป็นวิธีการในการส่งมอบการศึกษาและการเรียนการสอนมักจะเป็นรายบุคคลเพื่อให้นักเรียนที่ไม่อยู่ในร่างกายในมหาวิทยาลัย

สเปน (สเปน: USA) เป็นประเทศที่มีความหลากหลายร่วมกันคาบสมุทรไอบีเรีกับโปรตุเกสที่ทางด้านตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สเปนถือเป็นประเทศที่แปลกใหม่ในยุโรปเนื่องจากผู้อยู่อาศัยที่เป็นมิตรและไลฟ์สไตล์ที่ผ่อนคลาย ระยะเวลาปกติสำหรับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยในประเทศสเปน 4 ปียกเว้นแพทย์และองศาคู่ซึ่งเป็น 6. อัลมาดริดและบาร์เซโลนาได้รับการเมืองที่รู้จักกันดีทั่วโลกสำหรับอาหารของสถ​​านบันเทิงยามค่ำ​​คืนที่มีชีวิตชีวาและชาวบ้านมีชื่อเสียงระดับโลกและพิธีเฉลิมฉลอง

การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารจัดการโครงการ สเปน,  Welcome to Masterstudies,  with our website you can search for การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารจัดการโครงการ สเปน around the world, We have collected a wide selection of การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารจัดการโครงการ สเปน for you from quality universities in the most populare countries. This selection  will give you a comprehensive and quick overview over การเรียนทางไกล Masters Degree in การบริหารจัดการโครงการ สเปน, in the different ares around the world. 

อ่านเพิ่มเติม

Máster Universitario en Gestión Avanzada de la Promoción y Explotación de Infraestructuras en la Especialidad de Ferrocarriles

Structuralia
Online เต็มเวลา September 2018 สเปน Spain Online

En concreto en el máster con la Especialidad de Ferrocarriles, el objetivo es saber gestionar la promoción, el proyecto, el mantenimiento y la explotación de infraestructuras ferroviarias complejas. Con un énfasis especial en las particularidades de la alta velocidad y en los riesgos en la adquisición de equipos. [+]

Structuralia presenta el Máster universitario en gestión avanzada de la promoción y explotación de infraestructuras es un Máster Oficial Europeo aprobado por el gobierno español el día 30 de Noviembre de 2016 con Expediente Nº 9253/2016 e ID Título 4316133, cuyo plan de estudios ha sido verificado por el Consejo de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia del estado español mediante resolución con fecha 22 de marzo de 2017, quien eleva al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, y cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros es publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Está homologado en los 47 países miembros del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), Espacio común ratificado en la declaración de Bolonia de 1999.... [-]


Máster en Project Management

Structuralia
Online เต็มเวลา 600  September 2018 สเปน Spain Online

El Máster está diseñado para personas que puedan compatibilizar su trabajo profesional con el seguimiento del programa y que, por motivos profesionales, necesitan aumentar sus conocimientos relativos a la gestión integral de proyectos. En este sentido resulta un programa muy atractivo para el personal técnico de las empresas de todos los sectores industriales y de consultoría. Como requisito de admisión se requiere ser titulado superior, o bien titulado medio con al menos dos años de experiencia profesional relevante en gestión de proyectos. [+]

Contenidos desarrollados por expertos del ICAI (Universidad Pontificia de Comillas)

Las empresas diseñan y desarrollan sus productos y servicios para satisfacer necesidades percibidas u oportunidades de negocio detectadas. Normalmente esos desarrollos se realizan en forma de proyectos, que se convierten en la actividad esencial de cualquier empresa u organización.

La satisfactoria ejecución de un proyecto requiere tanto de los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios, como de una planificación y coordinación que integre de forma efectiva y eficaz todos esos recursos.

El Jefe de Proyecto es el responsable último del cumplimiento en plazo, coste y prestaciones de los objetivos del proyecto, por lo que debe tener una preparación adecuada a dicho nivel de responsabilidad. La creciente complejidad de los proyectos y la presión por el cumplimiento de plazos y presupuesto, requieren tanto de una sólida formación conceptual como de una amplia base práctica. Los proyectos precisan de Jefes de Proyecto formados en las más avanzadas técnicas de gestión y a veces éstos no han recibido la formación adecuada, lo que suele reflejarse en ineficacias e ineficiencias en la gestión y en el resultado de los proyectos.... [-]


Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión

Structuralia
Online เต็มเวลา 750  October 2018 สเปน Spain Online

El Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras eléctricas de Alta Tensión ha sido diseñado por un elenco de autores y profesores de primer nivel, formado por profesionales de prestigio del ámbito empresarial, universitario e institucional que cuentan con gran experiecia en este sector y con la dirección de Fernando de Cuadra García, Director, Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del ICAI. [+]

การเรียนทางไกล Master in การบริหารจัดการโครงการ สเปน. Las líneas eléctricas de alta tensión son fundamentales para el transporte de energía e inciden directamente en el desarrollo de un país. Conviértete en experto de diseño, construcción y mantenimiento de este tipo de infraestructuras. Conoce en profundidad las fases del proyecto y construcción de infraestructuras de transporte de energía en alta tensión: gestión de personal, seguridad y salud, gestión ambiental, licitación, financiación de infraestructuras, subcontratación, etc. Distingue las principales características y singularidades de los distintos componentes: líneas, subestaciones, sistemas de seguridad, sistemas auxiliares, etc. Aprende las principales técnicas de operación, gestión y mantenimiento de las líneas eléctricas de alta tensión y de sus elementos. Al finalizar el máster obtendrás tu titulación de la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI). ¿Por qué te interesa? ... [-]

Máster en Gestión de Proyectos Multilaterales

El Centro de Estudios Económicos y Comerciales
Online นอกเวลา 10  October 2018 สเปน Madrid

En este programa aprenderá a liderar la internacionalización de empresas aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados multilaterales. Estará capacitado para integrarse en el staff de las instituciones multilaterales, y desarrollar su labor profesional en ellas. [+]

Gran parte de las oportunidades de internacionalización de las empresas vienen propiciadas por la adjudicación de importantes contratos y proyectos financiados por organismos multilaterales, a través de licitaciones internacionales. Es lo que se conoce como “mercados multilaterales”, de creciente importancia en el panorama internacional.

¿Qué aprenderá en este curso?

En este programa aprenderá a liderar la internacionalización de empresas aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados multilaterales. Estará capacitado para integrarse en el staff de las instituciones multilaterales, y desarrollar su labor profesional en ellas.

Contenido del programa... [-]


Máster en Dirección de Proyectos

EALDE BUSINESS SCHOOL
Online นอกเวลา 12  November 2018 สเปน Madrid

El Project Management es una disciplina emergente que permite una gestión eficiente de los recursos, con un control del cumplimiento de los requerimientos del cliente, costes, plazos y riesgos del proyecto. [+]

Máster en Dirección de Proyectos

La gestión de proyectos ha pasado de ser una competencia de técnicos a una responsabilidad de directivos. Los métodos tradicionales de gestión de proyectos solamente son adecuados para proyectos pequeños y controlables de principio a fin. Sin embargo, la mayor parte de los proyectos involucran diversas áreas de la empresa, son complejos y la planificación debe contemplar múltiples eventualidades e incertidumbres.

El Project Management es una disciplina emergente que permite una gestión eficiente de los recursos, con un control del cumplimiento de los requerimientos del cliente, costes, plazos y riesgos del proyecto.

El MDP de EALDE forma al director del Proyecto para que conociendo las distintas metodologías se entrene en lo que corresponde hacer en cada situación. Esto se consigue con nuestro método que se expone ampliamente. Además a lo largo del Programa se trabajan casos transversales de envergadura en los que se va aplicando los conceptos de Dirección de Proyectos que se desarrollan en el Programa.... [-]


Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos

Universidad Pontificia De Salamanca
Online เต็มเวลา October 2018 สเปน Salamanca

El Máster Universitario Oficial en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos tiene como finalidad formar a titulados superiores para el ejercicio de su profesión orientada a la Dirección y Gestión de Proyectos y Servicios Tecnológicos. [+]

Descripción del programa

El Máster Universitario Oficial en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos tiene como finalidad formar a titulados superiores para el ejercicio de su profesión orientada a la Dirección y Gestión de Proyectos y Servicios Tecnológicos. Esta formación incluye adquirir los conocimientos legales necesarios para desempeñar la dirección de proyectos y conocer los fundamentos y núcleo de la gestión de dichos proyectos, y tener la posibilidad de obtener la certificación en las principales metodologías de gobierno y gestión de proyectos del mercado: certificaciones PMP, ITIL, CISA y COBIT: pruebas y acreditación de horas.

5º máster en la categoría de Empresa, del ranking El Mundo de los 250 mejores másteres, realizado por el periódico El Mundo. Los resultados de este estudio desvelan los títulos más demandados, las salidas profesionales, o las universidades y escuelas de negocio más prestigiosas. Para su elaboración han analizado 1.200 programas de postgrado para seleccionar los 5 mejores masters de 50 especialidades.... [-]


Máster Oficial en Administración y Gestión de Proyectos

EDAP - Escuela de Dirección y Administración de Proyectos
Online เต็มเวลา 12  September 2018 สเปน Murcia

Hoy en día las organizaciones interactúan en entornos totalmente globalizados y altamente competitivos que requieren la implantación de modelos de gestión y estrategias empresariales basadas en proyectos que aseguren la obtención de los resultados esperados. Esto ha generado a nivel global una importante demanda de profesionales cualificados y con capacidades reconocidas internacionalmente, convirtiendo los próximos años en un periodo de oportunidad para todos aquellos profesionales que desarrollen sus habilidades y competencias para la gestión de proyectos. [+]

Hoy en día las organizaciones interactúan en entornos totalmente globalizados y altamente competitivos que requieren la implantación de modelos de gestión y estrategias empresariales basadas en proyectos que aseguren la obtención de los resultados esperados.

Esto ha generado a nivel global una importante demanda de profesionales cualificados y con capacidades reconocidas internacionalmente, convirtiendo los próximos años en un periodo de oportunidad para todos aquellos profesionales que desarrollen sus habilidades y competencias para la gestión de proyectos.

Para dar respuesta a esta necesidad hemos desarrollado el Máster Oficial en Administración y Gestión Avanzada de Proyectos (MAGAP), con el que evolucionarás de forma progresiva desde la visión operativa del director profesional de proyectos hasta la visión ejecutiva para estar en condiciones de liderar con éxito la gestión de este nuevo modelo organizacional.... [-]


Master en Dirección y Gestión de Proyectos PMI

European Open Business School
Online เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 สเปน Madrid + เพิ่มขึ้น 1

El MDGP te capacita mediante un proceso de aprendizaje intensivo y exigente, adquirir todos los conocimientos necesarios para poder dirigir y gestionar cualquier tipo de proyecto dentro de cualquier organización. Te prepara para desarrollar una exitosa trayectoria profesional, dándote todos los conocimientos y herramientas necesarias para que puedas superar el examen Internacional de certificación como Director de Proyectos Profesional, “PMP®”... [+]

Master en Dirección y Gestión de Proyectos PMI

El MDGP te capacita mediante un proceso de aprendizaje intensivo y exigente, adquirir todos los conocimientos necesarios para poder dirigir y gestionar cualquier tipo de proyecto dentro de cualquier organización.

Te prepara para desarrollar una exitosa trayectoria profesional, dándote todos los conocimientos y herramientas necesarias para que puedas superar el examen Internacional de certificación como Director de Proyectos Profesional, “PMP®”.

Porque te convertirás en un profesional con un alto grado de capacidad de trabajo en equipo, tanto por el desarrollo de tus habilidades personales, como las habilidades específicas para el trabajo en equipo.... [-]


Master en Gestión y Elaboración de Proyectos Europeos

Campus Stellae Instituto Europeo
Online 6 - 12  September 2018 สเปน Santiago de Compostela

El Máster tiene una duración mínima de seis meses y máxima de un año. Existe la opción a prórroga de un año más, con coste... [+]

Master en Gestión y Elaboración de Proyectos Europeos

El Máster tiene una duración mínima de seis meses y máxima de un año. Existe la opción a prórroga de un año más, con coste adicional de 200 €.Incluye un servicio de actualizaciones gratuitas y acceso a los foros y redes sociales durante un año tras haber finalizado el periodo de matrícula.

VALOR ACADÉMICO

El máster tiene una valoración académica de 600 horas.

DESTINATARIOS

Licenciados, diplomados, alumnos de 4° y 5° curso, y profesionales sin título académico vinculados a la especialidad, conduciendo en este último caso al título de Postgrado Experto.

PROGRAMA

BLOQUE I. LA UNIÓN EUROPEA.MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LA UNIÓN EUROPEA. MÓDULO II. SISTEMA INSTITUCIONAL Y TOMA DE DECISIONES DE LA UNIÓN EUROPEA. MÓDULO III. SISTEMA MONETARIO Y FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. MÓDULO IV. LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA. MÓDULO V. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EUROPEOS. BLOQUE II. GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS.MÓDULO VI. INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS EUROPEOS. MÓDULO VII. EL MARCO LÓGICO. MODULO VIII. INICIO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y CIERRE DEL PROYECTO. MÓDULO IX. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS. MÓDULO X. EL SÉPTIMO PROGRAMA MARCO. MÓDULO XI. IMPLICACIONES LEGALES DE LOS PROYECTOS EUROPEOS. MÓDULO XII. AUDITORÍAS DE PROYECTO. MÓDULO XIII. MANUAL DEL ASESOR EUROPEO. ... [-]

Máster en Dirección de Proyectos en Cooperación Internacional

La Salle International Graduate School IGS
Online นอกเวลา 12  September 2018 สเปน Madrid

Suministra una visión integral de la Cooperación Internacional, especialmente la ligada a proyectos de desarrollo que permita comprender en su complejidad los distintos factores [+]

Máster en Dirección de Proyectos en Cooperación Internacional

Suministra una visión integral de la Cooperación Internacional, especialmente la ligada a proyectos de desarrollo que permita comprender en su complejidad los distintos factores que pueden influir en una gestión exitosa y saber llevar a cabo las mejores prácticas recomendadas.

Capacitar en el manejo eficiente de los instrumentos de la cooperación como los fondos financieros y ayudas disponibles y de las normativas internacionales vigentes en cada sector de actividad.

Formar profesionales que gestionen la Cooperación Internacional y particularmente los proyectos que la conforman con un enfoque basado en procesos en los que integren los distintos actores del proyecto que con frecuencia utilizan claves culturales distintas y qufe capacite para dirigir el ciclo completo del mismo desde la fase de programación hasta el cierre y para saber prever eventuales incidencias que afecten a su sostenibilidad.... [-]


Master en Gestion Empresarial y Project Management

Grupo IOE
Online นอกเวลา September 2018 สเปน Barcelona Madrid Murcia Valencia + เพิ่มขึ้น 2

Este programa nace con la vocación de formar en aquellas materias en las que debe especializarse un controller financiero: control de gestión y costes, auditoría contable, gestión de la tesorería y dirección financiera. [+]

Los cambios continuos y cada vez más rápidos del ámbito empresarial (incremento de la competencia, impacto de las nuevas tecnologías, globalización económica...) exigen un estricto control en la empresa. Por ello, en la actualidad, uno de los puestos más demandados es el de técnico de planificación y control interno (o controller financiero), una figura de gran responsabilidad en el ámbito de la empresa. Este programa nace con la vocación de formar en aquellas materias en las que debe especializarse un controller financiero: control de gestión y costes, auditoría contable, gestión de la tesorería y dirección financiera.

Objetivos

Con dicho programa, el objetivo es dotar a los participantes de las competencias personales y profesionales necesarias para la eficaz gestión de proyectos y para una eficaz dirección empresarial.... [-]


Maestría en Desarrollo de Proyectos de Innovación y Producto

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)
Online นอกเวลา 21  เปิดรับลงทะเบียน สเปน Barcelona

El destacado crecimiento del área de proyectos en la actualidad, ha llevado a que la misma sea abordada desde diferentes [+]

El destacado crecimiento del área de proyectos en la actualidad, ha llevado a que la misma sea abordada desde diferentes enfoques.

De todos los enfoques que podemos citar dos son los de mayor actualidad y complejidad al momento de establecer estructuras académicas: Innovación y Producto.

Para tener un acercamiento mas acabado debemos destacar que el concepto de Innovación guarda una relación directa con el de Diseño, pues entendemos que la responsabilidad del Diseño esta justamente: Innovar, hacer un aporte total o parcial de soluciones "originales".

El Máster en Desarrollo de Proyectos de Innovación y Producto, propone una formación completa en las tres disciplinas del área de proyectos: Diseño, Gestión y Dirección, en forma paralela y de manera teórica y práctica, referenciada en exclusividad a dos conceptos ya establecidos en las áreas de Management: Innovación y Producto, y a un tercero de actual desarrollo en las área directivas: el Diseño y su rentabilidad.... [-]


Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)
Online นอกเวลา September 2018 สเปน Barcelona

El avance de la ciencia e ingeniería de proyectos ha supuesto cambios importantes en las diversas facetas de la ejecución de un proyecto [+]

El avance de la ciencia e ingeniería de proyectos ha supuesto cambios importantes en las diversas facetas de la ejecución de un proyecto. Dichos cambios han producido una mayor rigurosidad en aspectos de gestión, con un instrumental metodológico más completo y exacto. Igualmente, todos los aspectos de dirección han cobrado más realce gracias a la importancia de la participación de los recursos humanos en el desarrollo de un proyecto. Ante los continuos fracasos de proyectos, surge la imperante necesidad de consolidar y elevar la calidad de la etapa de diseño de los mismos, entendiendo dicha etapa como el proceso creativo y cognitivo de concebir y formular los fundamentos de un proyecto, lo que demanda una gestión del conocimiento y una dirección adecuadas. El programa de Máster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos (MDGDP) une estos 3 elementos con el fin de formar de manera integral un especialista en proyectos, con la capacidad, la habilidad y los conocimientos de: - Diseñar un proyecto; - Gestionar su proyección desde la iniciación a la reflexión post-mortem; y, - Dirigir todos los esfuerzos humanos individuales y colectivos hacia los fines del proyecto y los intereses de los afectados. Estructura del Programa El programa de Máster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos posee una estructura curricular basada en 4 partes formativas: - 1ª Parte: Diseño (270 horas) - 2ª Parte: Gestión (250 horas) - 3ª Parte: Dirección (280 horas) - 4ª Parte: Proyecto Final de Master o Tesis de Grado (100 horas) Becas... [-]


Máster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)
Online นอกเวลา เปิดรับลงทะเบียน สเปน Barcelona

El avance de la ciencia e ingeniería de proyectos ha supuesto cambios importantes en las diversas facetas de la ejecución de un proyecto [+]

El avance de la ciencia e ingeniería de proyectos ha supuesto cambios importantes en las diversas facetas de la ejecución de un proyecto.

Dichos cambios han producido una mayor rigurosidad en aspectos de gestión, con un instrumental metodológico más completo y exacto. Igualmente, todos los aspectos de dirección han cobrado más realce gracias a la importancia de la participación de los recursos humanos en el desarrollo de un proyecto. Ante los continuos fracasos de proyectos, surge la imperante necesidad de consolidar y elevar la calidad de la etapa de diseño de los mismos, entendiendo dicha etapa como el proceso creativo y cognitivo de concebir y formular los fundamentos de un proyecto, lo que demanda una gestión del conocimiento y una dirección adecuadas.... [-]


ปริญญาโทสาขาการจัดการและบริหารโครงการ - การบริหารโครงการ

IMF Business School
Online นอกเวลา 12  เปิดรับลงทะเบียน สเปน Madrid

ปริญญาโทนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้บริหารระดับปานกลางผู้จัดการโครงการและผู้จัดการที่สนใจในวิธีการและระบบและเครื่องมือล่าสุดในการบริหารจัดการโครงการ [+]

ราคา: 8,200 ยูโรทุนการศึกษา 65% - 2,730 ยูโรการให้สินเชื่อโดยไม่มีดอกเบี้ยถึง 12 เดือน ส่วนลดสำหรับการชำระด้วยเงินสดระยะเวลา: 60 ECTSวิธีการ: ออนไลน์คุณสมบัติที่ได้รับ: ปริญญาโทจาก Camilo José Cela University และปริญญาโทจาก IMF Business Schoolการแลกเปลี่ยนงานและ Internshipที่ต้องการ:

วุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าประสบการณ์วิชาชีพ... [-]