Search here for การเรียนทางไกล Master in การบริหารจัดการโครงการ programs

Find your การเรียนทางไกล Masters degree in การบริหารจัดการโครงการ here!

การบริหารจัดการโครงการ

ปริญญาโทเป็นระดับแรกของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและสามารถเข้าศึกษาได้หลังจากที่สำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรี การเข้าศึกษาปริญญาโทส่วนใหญ่ใช้เวลาสองปีในการศึกษาแบบเต็มเวลา ซึ่งเป็นจำนวน 36 ถึง 54 หน่วยกิต  

การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) คือชุดทักษะทางวิชาชีพสำหรับการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและการทำโครงการ เป็นเรื่องธรรมดาในบริษัทขนาดใหญ่, บริษัทวิศวกรรมและด้านเทคนิค แต่หลักการของการจัดการโครงการสามารถใช้ในขนาดหรือประเภทของสำนักงานที่ต้องการจัดโครงการและทิศทางการดำเนินโครงการ

ในขณะที่หลักสูตรการเรียนรู้ระยะทางที่มีวันครบกำหนดที่จะต้องพบมีการจัดการที่ยอดเยี่ยมของการปฏิบัติที่ว่าเมื่อคุณสามารถดำเนินการได้รับมอบหมายเมื่อศึกษาในระยะไกล ด้วยตัวเลือกออนไลน์, คุณสามารถออกจากการอภิปรายกลุ่มตามความต้องการที่จะกลับไปทำงานและจากนั้นเข้าร่วมหลังจากที่ทำงานถ้าจำเป็น หลักสูตรการเรียนรู้ระยะทางที่สามารถนำมาในสถานที่สิ่งที่คุณมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณยังสามารถเรียนที่สมบูรณ์จากอินเทอร์เน็ตในเลานจ์โรงแรมทั่วโลกหากคุณต้องการวันหยุดใด ๆ

Masters Degree การเรียนทางไกล in การบริหารจัดการโครงการ, Welcome to Masterstudies,  with our website you can search for Masters Degree การเรียนทางไกล in การบริหารจัดการโครงการ around the world, We have collected a wide selection of Masters Degree การเรียนทางไกล for you from quality universities in the most populare countries. This selection  will give you a comprehensive and quick overview over Masters Degree การเรียนทางไกล in การบริหารจัดการโครงการ, in the different ares around the world. 

อ่านเพิ่มเติม

Máster Universitario en Gestión Avanzada de la Promoción y Explotación de Infraestructuras en la Especialidad de Ferrocarriles

Structuralia
Online เต็มเวลา September 2018 สเปน Spain Online

En concreto en el máster con la Especialidad de Ferrocarriles, el objetivo es saber gestionar la promoción, el proyecto, el mantenimiento y la explotación de infraestructuras ferroviarias complejas. Con un énfasis especial en las particularidades de la alta velocidad y en los riesgos en la adquisición de equipos. [+]

Structuralia presenta el Máster universitario en gestión avanzada de la promoción y explotación de infraestructuras es un Máster Oficial Europeo aprobado por el gobierno español el día 30 de Noviembre de 2016 con Expediente Nº 9253/2016 e ID Título 4316133, cuyo plan de estudios ha sido verificado por el Consejo de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia del estado español mediante resolución con fecha 22 de marzo de 2017, quien eleva al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, y cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros es publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Está homologado en los 47 países miembros del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), Espacio común ratificado en la declaración de Bolonia de 1999.... [-]


Máster en Project Management

Structuralia
Online เต็มเวลา 600  September 2018 สเปน Spain Online

El Máster está diseñado para personas que puedan compatibilizar su trabajo profesional con el seguimiento del programa y que, por motivos profesionales, necesitan aumentar sus conocimientos relativos a la gestión integral de proyectos. En este sentido resulta un programa muy atractivo para el personal técnico de las empresas de todos los sectores industriales y de consultoría. Como requisito de admisión se requiere ser titulado superior, o bien titulado medio con al menos dos años de experiencia profesional relevante en gestión de proyectos. [+]

Contenidos desarrollados por expertos del ICAI (Universidad Pontificia de Comillas)

Las empresas diseñan y desarrollan sus productos y servicios para satisfacer necesidades percibidas u oportunidades de negocio detectadas. Normalmente esos desarrollos se realizan en forma de proyectos, que se convierten en la actividad esencial de cualquier empresa u organización.

La satisfactoria ejecución de un proyecto requiere tanto de los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios, como de una planificación y coordinación que integre de forma efectiva y eficaz todos esos recursos.

El Jefe de Proyecto es el responsable último del cumplimiento en plazo, coste y prestaciones de los objetivos del proyecto, por lo que debe tener una preparación adecuada a dicho nivel de responsabilidad. La creciente complejidad de los proyectos y la presión por el cumplimiento de plazos y presupuesto, requieren tanto de una sólida formación conceptual como de una amplia base práctica. Los proyectos precisan de Jefes de Proyecto formados en las más avanzadas técnicas de gestión y a veces éstos no han recibido la formación adecuada, lo que suele reflejarse en ineficacias e ineficiencias en la gestión y en el resultado de los proyectos.... [-]


Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión

Structuralia
Online เต็มเวลา 750  October 2018 สเปน Spain Online

El Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras eléctricas de Alta Tensión ha sido diseñado por un elenco de autores y profesores de primer nivel, formado por profesionales de prestigio del ámbito empresarial, universitario e institucional que cuentan con gran experiecia en este sector y con la dirección de Fernando de Cuadra García, Director, Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del ICAI. [+]

การเรียนทางไกล Masters degree in การบริหารจัดการโครงการ. Las líneas eléctricas de alta tensión son fundamentales para el transporte de energía e inciden directamente en el desarrollo de un país. Conviértete en experto de diseño, construcción y mantenimiento de este tipo de infraestructuras. Conoce en profundidad las fases del proyecto y construcción de infraestructuras de transporte de energía en alta tensión: gestión de personal, seguridad y salud, gestión ambiental, licitación, financiación de infraestructuras, subcontratación, etc. Distingue las principales características y singularidades de los distintos componentes: líneas, subestaciones, sistemas de seguridad, sistemas auxiliares, etc. Aprende las principales técnicas de operación, gestión y mantenimiento de las líneas eléctricas de alta tensión y de sus elementos. Al finalizar el máster obtendrás tu titulación de la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI). ¿Por qué te interesa? ... [-]

โทในการบริหารและการจัดการโครงการ - การบริหารจัดการโครงการ

IMF Business School Portugal
Online นอกเวลา 720  เปิดรับลงทะเบียน โปรตุเกส Portugal Online

ปริญญาโทในการบริหารโครงการนี้ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบันให้ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการโครงการที่ซับซ้อนโดยมีหลักสูตรที่บูรณาการมาตรฐานระดับโลกมากที่สุดในปัจจุบันและความต้องการของสถาบันบริหารโครงการ (PMI) [+]

ปริญญาโทในการบริหารโครงการนี้ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบันให้ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการโครงการที่ซับซ้อนโดยมีหลักสูตรที่บูรณาการมาตรฐานระดับโลกมากที่สุดในปัจจุบันและความต้องการของสถาบันบริหารโครงการ (PMI)

ความสมบูรณ์ของโทเชื่อว่านักเรียนที่มี 35 ชั่วโมงของการฝึกอบรมในการบริหารจัดการโครงการที่จำเป็นสำหรับการได้รับการรับรอง PMI บริหารโครงการระดับมืออาชีพ (PMP)... [-]


Máster en Gestión de Proyectos Multilaterales

El Centro de Estudios Económicos y Comerciales
Online นอกเวลา 10  October 2018 สเปน Madrid

En este programa aprenderá a liderar la internacionalización de empresas aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados multilaterales. Estará capacitado para integrarse en el staff de las instituciones multilaterales, y desarrollar su labor profesional en ellas. [+]

Gran parte de las oportunidades de internacionalización de las empresas vienen propiciadas por la adjudicación de importantes contratos y proyectos financiados por organismos multilaterales, a través de licitaciones internacionales. Es lo que se conoce como “mercados multilaterales”, de creciente importancia en el panorama internacional.

¿Qué aprenderá en este curso?

En este programa aprenderá a liderar la internacionalización de empresas aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados multilaterales. Estará capacitado para integrarse en el staff de las instituciones multilaterales, y desarrollar su labor profesional en ellas.

Contenido del programa... [-]


Máster en Dirección de Proyectos

EALDE BUSINESS SCHOOL
Online นอกเวลา 12  November 2018 สเปน Madrid

El Project Management es una disciplina emergente que permite una gestión eficiente de los recursos, con un control del cumplimiento de los requerimientos del cliente, costes, plazos y riesgos del proyecto. [+]

Máster en Dirección de Proyectos

La gestión de proyectos ha pasado de ser una competencia de técnicos a una responsabilidad de directivos. Los métodos tradicionales de gestión de proyectos solamente son adecuados para proyectos pequeños y controlables de principio a fin. Sin embargo, la mayor parte de los proyectos involucran diversas áreas de la empresa, son complejos y la planificación debe contemplar múltiples eventualidades e incertidumbres.

El Project Management es una disciplina emergente que permite una gestión eficiente de los recursos, con un control del cumplimiento de los requerimientos del cliente, costes, plazos y riesgos del proyecto.

El MDP de EALDE forma al director del Proyecto para que conociendo las distintas metodologías se entrene en lo que corresponde hacer en cada situación. Esto se consigue con nuestro método que se expone ampliamente. Además a lo largo del Programa se trabajan casos transversales de envergadura en los que se va aplicando los conceptos de Dirección de Proyectos que se desarrollan en el Programa.... [-]


Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos

Universidad Pontificia De Salamanca
Online เต็มเวลา October 2018 สเปน Salamanca

El Máster Universitario Oficial en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos tiene como finalidad formar a titulados superiores para el ejercicio de su profesión orientada a la Dirección y Gestión de Proyectos y Servicios Tecnológicos. [+]

Descripción del programa

El Máster Universitario Oficial en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos tiene como finalidad formar a titulados superiores para el ejercicio de su profesión orientada a la Dirección y Gestión de Proyectos y Servicios Tecnológicos. Esta formación incluye adquirir los conocimientos legales necesarios para desempeñar la dirección de proyectos y conocer los fundamentos y núcleo de la gestión de dichos proyectos, y tener la posibilidad de obtener la certificación en las principales metodologías de gobierno y gestión de proyectos del mercado: certificaciones PMP, ITIL, CISA y COBIT: pruebas y acreditación de horas.

5º máster en la categoría de Empresa, del ranking El Mundo de los 250 mejores másteres, realizado por el periódico El Mundo. Los resultados de este estudio desvelan los títulos más demandados, las salidas profesionales, o las universidades y escuelas de negocio más prestigiosas. Para su elaboración han analizado 1.200 programas de postgrado para seleccionar los 5 mejores masters de 50 especialidades.... [-]


Mastère Professionnel Management de Projets Culturels

ESMAC : École Supérieure des Métiers des Arts appliqués et de la Culture
Online นอกเวลา เปิดรับลงทะเบียน ฝรั่งเศส France Online ประเทศเบลเยียม Belgium Online ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Switzerland Online ลักเซมเบิร์ก Luxembourg Online แคนาดา Canada Online ประเทศเลบานอน Lebanon Online เฟรนช์เกีย French Guiana Online มาร์ตินี (คุณพ่อ) Martinique Online ลุป (คุณพ่อ) Guadeloupe Online โมร็อกโก Morocco Online ตูนิเซีย Tunisia Online ประเทศแอลจีเรีย Algeria Online โปลินีเซีฝรั่งเศส French Polynesia Online เรอูนียง (คุณพ่อ) Reunion Online มอริเชียส Mauritius Online สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก Congo DRC (Zaire) Online ประเทศคองโก Congo ROC (Brazzaville) Online ประเทศไนเธอร์ Niger Online ประเทศเซเนกัล Senegal Online ไอวอรี่โคส Cote d'Ivoire Online + เพิ่มขึ้น 38

Le MASTERE PROFESSIONNEL SDS® MANAGEMENT DE PROJETS CULTURELS est un diplôme européen délivré par l’INSHED. La formation permet d’être professionnellement opérationnel dès le début de votre carrière et de bénéficier d’une bonne employabilité, au-delà même de votre pays d’origine. [+]

FORMATION Suivre sa formation en e-learning Gérer un projet culturel dans sa globalité Manager une équipe Envisager et saisir les réalités économiques et les enjeux de la fonction managériale Gérer des projets dans une approche globale et intégrée Renforcer son niveau d’anglais pour un usage professionnel efficace. Elaborer et concevoir un projet pérenne. ÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le MASTERE PROFESSIONNEL SDS® MANAGEMENT DE PROJETS CULTURELS est un diplôme européen délivré par l’INSHED. La formation permet d’être professionnellement opérationnel dès le début de votre carrière et de bénéficier d’une bonne employabilité, au-delà même de votre pays d’origine.... [-]


Máster Oficial en Administración y Gestión de Proyectos

EDAP - Escuela de Dirección y Administración de Proyectos
Online เต็มเวลา 12  September 2018 สเปน Murcia

Hoy en día las organizaciones interactúan en entornos totalmente globalizados y altamente competitivos que requieren la implantación de modelos de gestión y estrategias empresariales basadas en proyectos que aseguren la obtención de los resultados esperados. Esto ha generado a nivel global una importante demanda de profesionales cualificados y con capacidades reconocidas internacionalmente, convirtiendo los próximos años en un periodo de oportunidad para todos aquellos profesionales que desarrollen sus habilidades y competencias para la gestión de proyectos. [+]

Hoy en día las organizaciones interactúan en entornos totalmente globalizados y altamente competitivos que requieren la implantación de modelos de gestión y estrategias empresariales basadas en proyectos que aseguren la obtención de los resultados esperados.

Esto ha generado a nivel global una importante demanda de profesionales cualificados y con capacidades reconocidas internacionalmente, convirtiendo los próximos años en un periodo de oportunidad para todos aquellos profesionales que desarrollen sus habilidades y competencias para la gestión de proyectos.

Para dar respuesta a esta necesidad hemos desarrollado el Máster Oficial en Administración y Gestión Avanzada de Proyectos (MAGAP), con el que evolucionarás de forma progresiva desde la visión operativa del director profesional de proyectos hasta la visión ejecutiva para estar en condiciones de liderar con éxito la gestión de este nuevo modelo organizacional.... [-]


หลักของการบริหารจัดการโครงการ (MPM)

DeVry University
Online เต็มเวลา เปิดรับลงทะเบียน สหรัฐอเมริกา Chicago Pomona New York Sherman Oaks Fremont Manhattan + เพิ่มขึ้น 5

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดผู้จัดการโครงการเป็นผู้นำและเป็นผู้อารักขาของความสำเร็จขององค์กร การปรับตัวที่เหนือกว่า, ความยืดหยุ่น, ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาเช่นเดียวกับจิตวิญญาณผู้ประกอบคือบางส่วนที่สำคัญคุณภาพ PM [+]

ปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการโครงการ (MPM) รายละเอียดระดับมืออาชีพสำหรับการพัฒนาข้อมูลในความต้องการ ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดผู้จัดการโครงการเป็นผู้นำและเป็นผู้อารักขาของความสำเร็จขององค์กร การปรับตัวที่เหนือกว่า, ความยืดหยุ่น, ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาเช่นเดียวกับจิตวิญญาณผู้ประกอบคือบางส่วนที่สำคัญคุณภาพ PM มีข้อความที่คาดว่าจะมีความเข้าใจแนวคิดทั่วไปของธุรกิจในวงกว้างเช่นทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การจัดตารางเวลาและการบัญชีและการวิเคราะห์ต้นทุน พื้นหลังที่แข็งแกร่งในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการใช้งานทางธุรกิจยังเป็นประโยชน์ ของหลักสูตรที่มีความคาดหวังสูงเช่นมาโอกาสอันยิ่งใหญ่ การบริหารจัดการโครงการเป็นหนึ่งในหลากหลายที่สุดเส้นทางอาชีพเปิดประตูไปสู่​​การประกอบอาชีพในแทบทุกอุตสาหกรรมจากยานยนต์ให้กับรัฐบาลที่จะยา พลัสที่มีทักษะและลักษณะมักจะพบในผู้เชี่ยวชาญด้าน PM อาจหมายความว่าคุณสามารถขอสูงโดยนายจ้างผู้จัดการโครงการขณะเพลิดเพลินกับตลาดงานมีสุขภาพดีมากและโอกาสที่ดีสำหรับการเติบโตในอนาคต สากลจ้างและความเจริญในเทคโนโลยีขององค์กรที่มีการเร่งการเจริญเติบโต โครงการบทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการโครงการนำค่าใช้จ่ายไปที่: ประสบความสำเร็จในการใช้โปรแกรมทางธุรกิจใหม่หรือจัดการหรือปรับปรุงที่มีอยู่ ดูแลทุกด้านของโครงการรวมทั้งการประเมินค่าใช้จ่ายในการเจรจาต่อรองและการจัดการงบประมาณการประเมินความเสี่ยงในการเจรจาต่อรองสัญญาและการรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากความคิดไปสู่​​การค้าที่จะประสบความสำเร็จนำผลิตภัณฑ์และบริการไปยังตลาด. มีข้อความหรือกรรมการอาวุโสมักจะให้ความเป็นผู้นำในการวางแผนการดำเนินงานและกำกับโครงการที่ซับซ้อนเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยแผนการดำเนินโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในขณะที่ใหม่ล่าสุดในการวางแผนสนามและดำเนินงานโครงการและให้คำแนะนำสมาชิกในทีม การเติบโตทางธุรกิจของคุณที่เคลเลอร์ ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพในสาขา PM สำคัญมากขึ้นที่มหาวิทยาลัย DeVry ของเคลเลอร์บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการมีเส้นทางการศึกษาที่สามารถช่วยให้ตำแหน่งสำหรับความสำเร็จในอาชีพ เคลเลอร์แนะนำโทของหลักสูตรปริญญาการบริหารจัดการโครงการเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาและได้รับอยู่ในระดับแนวหน้าของสนามนับตั้งแต่ เคลเลอร์ชุดอะไรนอกเหนือที่มีการรับรองและการแต่งตั้งที่เราเคยได้รับจาก PMI หลักของการจัดการเคลเลอร์ ทุกหลักสูตรปริญญาโทเคลเลอร์ต้องการให้คุณให้เสร็จสมบูรณ์ชุดหลักของหลักสูตรการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นทักษะทั่วไปที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ - ทักษะที่จำเป็นในการบรรลุความสูงอาชีพใหม่ หลักสูตรแกนกลางที่อยู่: แนวคิดหลักของการบัญชีและการเงิน กฎหมายการควบคุมทางการเมืองและกฎระเบียบสำหรับกฎหมายธุรกิจจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำและพฤติกรรมองค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์การกำหนดราคาการจัดจำหน่าย, การจัดการการขายและการโฆษณา. โปรแกรมมุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงการ การศึกษาเคลเลอร์ของคุณยังจะมุ่งเน้นไปที่ความรู้เฉพาะสาขา PM ที่อยู่หลักสูตรการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายการควบคุมคุณภาพการวางแผนและการปรับปรุง ที่ได้รับมอบหมายและโครงการมุ่งเน้นไปที่การจัดระเบียบและการควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่งบประมาณและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน และการวางแผนการจัดทำงบประมาณและการควบคุมโปรแกรมหลายโครงการที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมแก้ปัญหาความขัดแย้งและการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ของโครงการ นอกจากนี้หลักสูตรของคุณสามารถสอนให้คุณ: ใช้เทคนิคการแผนโครงการทางการเงินรวมถึงการจำลองโครงการการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ ตรวจสอบการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและกลยุทธ์ พัฒนาและนำเสนอโครงการ. คุณได้ทำอยู่แล้วหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีโดยการเลือกที่จะไล่ตามการศึกษาขั้นสูง ตอนนี้ทำให้คนอื่นโดยการเลือกเคลเลอร์และเข้าร่วมมากกว่า 35,000 ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 1975 ที่ได้นำการศึกษาของพวกเขาในการทำงาน MPM การสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาแบบเต็มเวลา: 3 ค่าเล่าเรียนต่อมาตรฐานสามภาคการศึกษาที่เครดิตกอล์ฟชั่วโมง: $ 2298 ตำราและวัสดุค่าใช้จ่าย: $ 2,450 * * อย่างประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหลักสูตรตำราและวัสดุที่ $ 175; ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณต่อการเรียนการสอนไม่ได้นำไปใช้กับหลักสูตรเตรียมสอบค่าใช้จ่ายต่อเครดิตชั่วโมงสำหรับซึ่งรวมถึงตำราเรียนและวัสดุค่าใช้จ่าย [-]

Master en Dirección y Gestión de Proyectos PMI

European Open Business School
Online เต็มเวลา นอกเวลา September 2018 สเปน Madrid + เพิ่มขึ้น 1

El MDGP te capacita mediante un proceso de aprendizaje intensivo y exigente, adquirir todos los conocimientos necesarios para poder dirigir y gestionar cualquier tipo de proyecto dentro de cualquier organización. Te prepara para desarrollar una exitosa trayectoria profesional, dándote todos los conocimientos y herramientas necesarias para que puedas superar el examen Internacional de certificación como Director de Proyectos Profesional, “PMP®”... [+]

Master en Dirección y Gestión de Proyectos PMI

El MDGP te capacita mediante un proceso de aprendizaje intensivo y exigente, adquirir todos los conocimientos necesarios para poder dirigir y gestionar cualquier tipo de proyecto dentro de cualquier organización.

Te prepara para desarrollar una exitosa trayectoria profesional, dándote todos los conocimientos y herramientas necesarias para que puedas superar el examen Internacional de certificación como Director de Proyectos Profesional, “PMP®”.

Porque te convertirás en un profesional con un alto grado de capacidad de trabajo en equipo, tanto por el desarrollo de tus habilidades personales, como las habilidades específicas para el trabajo en equipo.... [-]


หลักในการบริหารโครงการ

University for International Cooperation
Online เต็มเวลา 20  September 2018 คอสตาริกา San José

ปริญญาโทในการบริหารโครงการ (MPM) โปรแกรมถูกออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ทันสมัย​​ที่พยายามในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับสถานการณ์โลกแบบไดนามิกของการบริหารจัดการโครงการ [+]

เปิดสุดท้ายของ 2014! วันปิดรับสมัคร: 1 ตุลาคม 2014 วันที่เริ่มต้นโปรแกรม: 13 ตุลาคม 2014 ทุนการศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 20TH ANNIVERSARY UCI โครงการดำเนินการต่ออาชีพของคุณที่มีทักษะที่เหมาะสมและข้อมูลประจำตัว!

ปริญญาโทในการบริหารโครงการ ระยะเวลา: 16 เดือน - 20 เดือนราคา: ขอ "ทุนการศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาครบรอบ 20 UCI ของเรา" โทการบริหารจัดการโครงการ (MPM) โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาสำหรับที่ทันสมัย​​ระดับมืออาชีพที่พยายามในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับสถานการณ์โลกแบบไดนามิก ของการบริหารโครงการการแพร่กระจายของโลกาภิวัตน์เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของการพึ่งพาซึ่งกันและกันสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในหมู่ประชาชาติได้ทำให้การบริหารโครงการเป็นส่วนสำคัญของวิธีการพัฒนาฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนของกระบวนทัศน์ของเราทั่วโลกและมีการจัดการ โรงเรียนทั่วโลกของการบริหารจัดการโครงการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าใจและการเพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนทัศน์นี้ผ่านการก่อตัวของผู้นำที่มีทักษะวัฒนธรรมมืออาชีพและข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในโครงการที่ดำเนินการ มืออาชีพ GSPM มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่แตกต่างเขาหรือเธอเป็นผู้อำนวยการของโครงการในภาคของเศรษฐกิจทุกพื้นที่ของการพัฒนาใด ๆ ปัจจัย GSPM ชื่อเสียงระดับโลกและได้รับการรับรอง ความแข็งแรงและประสบการณ์ใช้ การศึกษาและนวัตกรรมสำหรับศตวรรษที่ XXI จบการศึกษาระดับที่เหนือกว่า การลงทุนที่ชาญฉลาดและการวางแผน วิสัยทัศน์ระดับโลกที่มีความเป็นไปได้ในท้องถิ่นที่ไม่มีที่สิ้นสุด โปรแกรม เมอร์กว่า 2,000 ใน 40 ประเทศ หลักสูตรร่วมสมัยแนวคิดและกรณีศึกษา คณะที่หลากหลายและเชื่อมต่อสูงที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพของตน การศึกษาในศตวรรษที่ XXI ออนไลน์ (เสมือน) รังสีอาจารย์ต่างประเทศที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในวงกว้าง โปรแกรมที่นำเสนอในภาษาอังกฤษและภาษาสเปน หลักสูตรได้รับการรับรองโดยศูนย์ได้รับการรับรองทั่วโลกของสถ​​าบันบริหารโครงการ (PMI) ประโยชน์ที่ได้รับทุนการศึกษา สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการชำระเงินของเรา. สิ่งอำนวยความสะดวกการชำระเงินที่ดีในระหว่างที่นักเรียนสามารถเลือกตัวเลือกที่สะดวกที่สุดในการยกเลิกจำนวนเงินลงทุนที่ไม่ครอบคลุมโดยทุนการศึกษา ใบอนุญาตสำหรับโครงการ Microsoft มาตรฐานปี 2013 เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการที่มีไม่มีค่าใช้จ่ายกับนักเรียน ($ 600 มูลค่าตลาดโดยประมาณ) การเตรียมการสำหรับสถาบันบริหารโครงการ s (PMI) การบริหารจัดการโครงการรับรองมืออาชีพ (PMP) การเตรียมการสำหรับการบริหารจัดการโครงการกรีน s (GPM) กรีนผู้จัดการโครงการ-B (GPM-ข) ได้รับการรับรอง ใช้เวทีการเรียนรู้ Moodle มุ่งเป้าไปที่: โปรแกรมที่มีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาวิชาและภาคจากทั่วทุกมุมโลกที่มีอยู่แล้วในระดับมหาวิทยาลัยตรีและผู้ที่กำลังมองหาการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินการโครงการในขณะที่ผู้นำทีมสหสาขาวิชาชีพและการส่งมอบในเชิงบวก ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนร่วมกับโครงการใหม่หรือที่มีอยู่แล้วได้รับการรับรอง PMP โปรแกรมนี้เป็นที่สมบูรณ์แบบ "ขั้นตอนต่อไป" สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะรวมสิทธิประโยชน์และทักษะจากการฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการหนึ่งในรายละเอียดของอาชีพของพวกเขา วัตถุประสงค์: ปริญญาโทในการบริหารโครงการ (MPM) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เข้มข้นได้รับการออกแบบสำหรับมืออาชีพวันนี้ที่กำลังมองหาการพัฒนากลยุทธ์ขั้นสูงเป็นผู้นำและทักษะการปฏิบัติ . สำหรับการวางแผนและการจัดการที่ประสบความสำเร็จของโครงการที่สำเร็จการศึกษาทั่วโลกของเราเจริญเติบโตในความสามารถที่สำคัญจริยธรรมและวิสัยทัศน์ที่จะไปนี้: การบริหารจัดการทรัพยากรและความท้าทายในขณะที่บัญชีสำหรับความซับซ้อนในวงจรชีวิตของโครงการ อำนวยความสะดวกในความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ความต้องการของโครงการคงเหลือในหมู่ขอบเขตเวลาค่าใช้จ่าย, ความสามารถของมนุษย์และคุณภาพ ระบุโอกาสและจัดการความเสี่ยงในการปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะในการจัดการและนำข้ามสายงานและทีมงานโครงการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใช้เทคนิคในการตรวจสอบความคืบหน้าโครงการวัดและประสิทธิผล. ปรับปรุงกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและการฝึกอบรมภายในโครงการ เตรียมความพร้อมสำหรับวัฒนธรรมสังคมและปัจจัยทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบโครงการ. * โปรแกรมจะออกใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาเม็กซิกัน, อาจมีการตรวจสอบสุดท้ายของนักเรียนเอกสารการรับสมัคร (ดู "ค่าเข้าชมกระบวนการ") โดยสำนักเลขาธิการของประชาชนที่มีการศึกษาในเม็กซิโก การตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับกระบวนการภายนอกและอยู่กับปริมาณของสินเชื่อที่ได้รับจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรีใน / ประเทศบ้านเกิดของเขาและเธอหลักสูตรปริญญา MPM ได้รับการรับรองโดยสถาบันการบริหารจัดการโครงการของกา (PMI) ศูนย์การรับรองทั่วโลก (GAC) [-]

Master en Gestión y Elaboración de Proyectos Europeos

Campus Stellae Instituto Europeo
Online 6 - 12  September 2018 สเปน Santiago de Compostela

El Máster tiene una duración mínima de seis meses y máxima de un año. Existe la opción a prórroga de un año más, con coste... [+]

Master en Gestión y Elaboración de Proyectos Europeos

El Máster tiene una duración mínima de seis meses y máxima de un año. Existe la opción a prórroga de un año más, con coste adicional de 200 €.Incluye un servicio de actualizaciones gratuitas y acceso a los foros y redes sociales durante un año tras haber finalizado el periodo de matrícula.

VALOR ACADÉMICO

El máster tiene una valoración académica de 600 horas.

DESTINATARIOS

Licenciados, diplomados, alumnos de 4° y 5° curso, y profesionales sin título académico vinculados a la especialidad, conduciendo en este último caso al título de Postgrado Experto.

PROGRAMA

BLOQUE I. LA UNIÓN EUROPEA.MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LA UNIÓN EUROPEA. MÓDULO II. SISTEMA INSTITUCIONAL Y TOMA DE DECISIONES DE LA UNIÓN EUROPEA. MÓDULO III. SISTEMA MONETARIO Y FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. MÓDULO IV. LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA. MÓDULO V. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EUROPEOS. BLOQUE II. GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS.MÓDULO VI. INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS EUROPEOS. MÓDULO VII. EL MARCO LÓGICO. MODULO VIII. INICIO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y CIERRE DEL PROYECTO. MÓDULO IX. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS. MÓDULO X. EL SÉPTIMO PROGRAMA MARCO. MÓDULO XI. IMPLICACIONES LEGALES DE LOS PROYECTOS EUROPEOS. MÓDULO XII. AUDITORÍAS DE PROYECTO. MÓDULO XIII. MANUAL DEL ASESOR EUROPEO. ... [-]

Máster en Dirección de Proyectos en Cooperación Internacional

La Salle International Graduate School IGS
Online นอกเวลา 12  September 2018 สเปน Madrid

Suministra una visión integral de la Cooperación Internacional, especialmente la ligada a proyectos de desarrollo que permita comprender en su complejidad los distintos factores [+]

Máster en Dirección de Proyectos en Cooperación Internacional

Suministra una visión integral de la Cooperación Internacional, especialmente la ligada a proyectos de desarrollo que permita comprender en su complejidad los distintos factores que pueden influir en una gestión exitosa y saber llevar a cabo las mejores prácticas recomendadas.

Capacitar en el manejo eficiente de los instrumentos de la cooperación como los fondos financieros y ayudas disponibles y de las normativas internacionales vigentes en cada sector de actividad.

Formar profesionales que gestionen la Cooperación Internacional y particularmente los proyectos que la conforman con un enfoque basado en procesos en los que integren los distintos actores del proyecto que con frecuencia utilizan claves culturales distintas y qufe capacite para dirigir el ciclo completo del mismo desde la fase de programación hasta el cierre y para saber prever eventuales incidencias que afecten a su sostenibilidad.... [-]


Master en Gestion Empresarial y Project Management

Grupo IOE
Online นอกเวลา September 2018 สเปน Barcelona Madrid Murcia Valencia โคลอมเบีย Bogotá เม็กซิโก Mexico City เปรู Lima บราซิล São Paulo + เพิ่มขึ้น 10

Este programa nace con la vocación de formar en aquellas materias en las que debe especializarse un controller financiero: control de gestión y costes, auditoría contable, gestión de la tesorería y dirección financiera. [+]

Los cambios continuos y cada vez más rápidos del ámbito empresarial (incremento de la competencia, impacto de las nuevas tecnologías, globalización económica...) exigen un estricto control en la empresa. Por ello, en la actualidad, uno de los puestos más demandados es el de técnico de planificación y control interno (o controller financiero), una figura de gran responsabilidad en el ámbito de la empresa. Este programa nace con la vocación de formar en aquellas materias en las que debe especializarse un controller financiero: control de gestión y costes, auditoría contable, gestión de la tesorería y dirección financiera.

Objetivos

Con dicho programa, el objetivo es dotar a los participantes de las competencias personales y profesionales necesarias para la eficaz gestión de proyectos y para una eficaz dirección empresarial.... [-]