Search here for การเรียนทางไกล Masters Degree in การจัดการศึกษา สเปน

Search for การเรียนทางไกล Masters Degree in การจัดการศึกษา สเปน

การจัดการศึกษา

ปริญญาโทเป็นระดับแรกของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและสามารถเข้าศึกษาได้หลังจากที่สำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรี การเข้าศึกษาปริญญาโทส่วนใหญ่ใช้เวลาสองปีในการศึกษาแบบเต็มเวลา ซึ่งเป็นจำนวน 36 ถึง 54 หน่วยกิต  

การบริหารจัดการสามารถเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อตำแหน่งหน้าที่การบริหารงานในองค์กรต่างๆ รวมถึงภาครัฐบาล หลายหลักสูตรช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เลือก เช่น การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์หรือการบัญชี

การศึกษาทางไกลหรือการเรียนทางไกลเป็นวิธีการในการส่งมอบการศึกษาและการเรียนการสอนมักจะเป็นรายบุคคลเพื่อให้นักเรียนที่ไม่อยู่ในร่างกายในมหาวิทยาลัย

สเปนอย่างเป็นทางการของราชอาณาจักรสเปนเป็นรัฐอธิปไตยและรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป มันตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรีตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรป มหาวิทยาลัยสเปนควบคุมการเข้าถึงองศาของตัวเองของพวกเขาและพวกเขาจะแก้ไขค่าธรรมเนียมวิชาการ นอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่เป็นทางการ เมืองหลวงมาดริดอาจมีจำนวนมากที่สุดของบาร์ต่อหัวของเมืองในยุโรปใด ๆ และสถานบันเทิงยามค่ำ​​คืนที่ใช้งานมาก

การเรียนทางไกล Masters Degree in การจัดการศึกษา สเปน,  Welcome to Masterstudies,  with our website you can search for การเรียนทางไกล Masters Degree in การจัดการศึกษา สเปน around the world, We have collected a wide selection of การเรียนทางไกล Masters Degree in การจัดการศึกษา สเปน for you from quality universities in the most populare countries. This selection  will give you a comprehensive and quick overview over การเรียนทางไกล Masters Degree in การจัดการศึกษา สเปน, in the different ares around the world. 

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทสาขาอย่างเป็นทางการสาขา: การจัดการสาธารณะอาวุโส (UIMP)

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
Online เต็มเวลา นอกเวลา October 2018 สเปน Madrid + เพิ่มขึ้น 1

ปริญญาโทการจัดการภาครัฐในการอาวุโสถูกออกแบบมาเพื่อให้การฝึกอบรมสำหรับการดำเนินการ (นโยบายการใช้) ผู้จัดการสาธารณะ เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาจะช่วยเพิ่มค่านิยมความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วมที่จะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของนโยบายสาธารณะ, ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณและการจัดการทางเศรษฐกิจและการเงิน . การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการกำหนดให้การดำเนินงานและการประเมินผลของนโยบายสาธารณะและโปรแกรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์การออกแบบองค์กรและการตลาดของประชาชน [+]

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset พัฒนาต้นแบบในโรงเรียนมัธยมของการเมืองและการปกครอง, Goberna ของเขา

พหูพจน์และเป็นอิสระที่จะแบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาความสามารถในการที่รัฐบาลและฝ่ายปกครองของประชาชนจะต้องมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ของพวกเขา... [-]


มหาวิทยาลัยปริญญาโทอย่างเป็นทางการ: การจัดการความปลอดภัยวิกฤติและฉุกเฉิน (URJC)

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
Online เต็มเวลา นอกเวลา October 2018 สเปน Madrid + เพิ่มขึ้น 1

วัตถุประสงค์หลักคือการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมความเสี่ยงด้วยความรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบใหม่ของอาชญากรรมระดับชาติและนานาชาติและความเสี่ยงและการจัดการเหตุฉุกเฉิน มุ่งเป้าไปที่กรรมการผู้จัดการเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาของ บริษัท รักษาความปลอดภัยของรัฐและเอกชนหรือสถาบันสาธารณะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกองกำลัง; สมาชิกของกองกำลัง; และบุคคลที่สนใจในการพัฒนาอาชีพในพื้นที่นี้ [+]

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset พัฒนาต้นแบบในโรงเรียนมัธยมของการเมืองและการปกครอง, Goberna ของเขา

พหูพจน์และเป็นอิสระที่จะแบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาความสามารถในการที่รัฐบาลและฝ่ายปกครองของประชาชนจะต้องมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ของพวกเขา... [-]


Máster Universitario en Gestión Avanzada de la Promoción y Explotación de Infraestructuras en la Especialidad de Ferrocarriles

Structuralia
Online เต็มเวลา September 2018 สเปน Spain Online

En concreto en el máster con la Especialidad de Ferrocarriles, el objetivo es saber gestionar la promoción, el proyecto, el mantenimiento y la explotación de infraestructuras ferroviarias complejas. Con un énfasis especial en las particularidades de la alta velocidad y en los riesgos en la adquisición de equipos. [+]

Structuralia presenta el Máster universitario en gestión avanzada de la promoción y explotación de infraestructuras es un Máster Oficial Europeo aprobado por el gobierno español el día 30 de Noviembre de 2016 con Expediente Nº 9253/2016 e ID Título 4316133, cuyo plan de estudios ha sido verificado por el Consejo de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia del estado español mediante resolución con fecha 22 de marzo de 2017, quien eleva al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, y cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros es publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Está homologado en los 47 países miembros del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), Espacio común ratificado en la declaración de Bolonia de 1999.... [-]


Máster Universitario en Gestión Avanzada de la Promoción y Explotación de Infraestructuras en la Especialidad de Energía Eléctrica

Structuralia
Online เต็มเวลา September 2018 สเปน Spain Online

En concreto en el máster con la Especialidad de Energía Eléctrica el objetivo es conocer las diferentes disciplinas técnicas y de gestión que son necesarias a lo largo de las fases de promoción, mantenimiento, la operación y la explotación de las distintas instalacipones e infraestructuras de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. [+]

Structuralia presenta el Máster universitario en gestión avanzada de la promoción y explotación de infraestructuras es un Máster Oficial Europeo aprobado por el gobierno español el día 30 de Noviembre de 2016 con Expediente Nº 9253/2016 e ID Título 4316133, cuyo plan de estudios ha sido verificado por el Consejo de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia del estado español mediante resolución con fecha 22 de marzo de 2017, quien eleva al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, y cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros es publicada en el Boletín Oficial del Estado.

... [-]

Máster Universitario en Gestión Avanzada de la Promoción y Explotación de Infraestructuras en la Especialidad de Carreteras

Structuralia
Online เต็มเวลา September 2018 สเปน Spain Online

En concreto en el máster con la Especialidad de Carreteras el objetivo es formar los ingenieros en el ámbito de la gestión de la promoción y explotación de infraestructuras de carreteras, de manera que se dominen las diferentes modalidades de financiación, de colaboración público-privada, de modelos concesionales, de gestión del contrato en grandes proyectos, así como los distintos modelos de gestión de la explotación y mantenimiento de este tipo de infraestructuras. [+]

Structuralia presenta el Máster universitario en gestión avanzada de la promoción y explotación de infraestructuras es un Máster Oficial Europeo aprobado por el gobierno español el día 30 de Noviembre de 2016 con Expediente Nº 9253/2016 e ID Título 4316133, cuyo plan de estudios ha sido verificado por el Consejo de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia del estado español mediante resolución con fecha 22 de marzo de 2017, quien eleva al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, y cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros es publicada en el Boletín Oficial del Estado.

... [-]

Máster en Project Management

Structuralia
Online เต็มเวลา 600  September 2018 สเปน Spain Online

El Máster está diseñado para personas que puedan compatibilizar su trabajo profesional con el seguimiento del programa y que, por motivos profesionales, necesitan aumentar sus conocimientos relativos a la gestión integral de proyectos. En este sentido resulta un programa muy atractivo para el personal técnico de las empresas de todos los sectores industriales y de consultoría. Como requisito de admisión se requiere ser titulado superior, o bien titulado medio con al menos dos años de experiencia profesional relevante en gestión de proyectos. [+]

Contenidos desarrollados por expertos del ICAI (Universidad Pontificia de Comillas)

Las empresas diseñan y desarrollan sus productos y servicios para satisfacer necesidades percibidas u oportunidades de negocio detectadas. Normalmente esos desarrollos se realizan en forma de proyectos, que se convierten en la actividad esencial de cualquier empresa u organización.

La satisfactoria ejecución de un proyecto requiere tanto de los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios, como de una planificación y coordinación que integre de forma efectiva y eficaz todos esos recursos.

El Jefe de Proyecto es el responsable último del cumplimiento en plazo, coste y prestaciones de los objetivos del proyecto, por lo que debe tener una preparación adecuada a dicho nivel de responsabilidad. La creciente complejidad de los proyectos y la presión por el cumplimiento de plazos y presupuesto, requieren tanto de una sólida formación conceptual como de una amplia base práctica. Los proyectos precisan de Jefes de Proyecto formados en las más avanzadas técnicas de gestión y a veces éstos no han recibido la formación adecuada, lo que suele reflejarse en ineficacias e ineficiencias en la gestión y en el resultado de los proyectos.... [-]


Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión

Structuralia
Online เต็มเวลา 750  October 2018 สเปน Spain Online

El Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras eléctricas de Alta Tensión ha sido diseñado por un elenco de autores y profesores de primer nivel, formado por profesionales de prestigio del ámbito empresarial, universitario e institucional que cuentan con gran experiecia en este sector y con la dirección de Fernando de Cuadra García, Director, Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del ICAI. [+]

การเรียนทางไกล Master in การจัดการศึกษา สเปน. Las líneas eléctricas de alta tensión son fundamentales para el transporte de energía e inciden directamente en el desarrollo de un país. Conviértete en experto de diseño, construcción y mantenimiento de este tipo de infraestructuras. Conoce en profundidad las fases del proyecto y construcción de infraestructuras de transporte de energía en alta tensión: gestión de personal, seguridad y salud, gestión ambiental, licitación, financiación de infraestructuras, subcontratación, etc. Distingue las principales características y singularidades de los distintos componentes: líneas, subestaciones, sistemas de seguridad, sistemas auxiliares, etc. Aprende las principales técnicas de operación, gestión y mantenimiento de las líneas eléctricas de alta tensión y de sus elementos. Al finalizar el máster obtendrás tu titulación de la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI). ¿Por qué te interesa? ... [-]

Máster en Gestión de Proyectos Multilaterales

El Centro de Estudios Económicos y Comerciales
Online นอกเวลา 10  October 2018 สเปน Madrid

En este programa aprenderá a liderar la internacionalización de empresas aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados multilaterales. Estará capacitado para integrarse en el staff de las instituciones multilaterales, y desarrollar su labor profesional en ellas. [+]

Gran parte de las oportunidades de internacionalización de las empresas vienen propiciadas por la adjudicación de importantes contratos y proyectos financiados por organismos multilaterales, a través de licitaciones internacionales. Es lo que se conoce como “mercados multilaterales”, de creciente importancia en el panorama internacional.

¿Qué aprenderá en este curso?

En este programa aprenderá a liderar la internacionalización de empresas aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados multilaterales. Estará capacitado para integrarse en el staff de las instituciones multilaterales, y desarrollar su labor profesional en ellas.

Contenido del programa... [-]


Official Master Degree in Event Organisation, Protocol and Institutional Relations

Instituto Mediterráneo Estudios de Protocolo
Online เต็มเวลา นอกเวลา October 2018 สเปน Alicante Spain Online + เพิ่มขึ้น 2

The Master’s Degree in Event Organisation, Protocol and Institutional Relations (MST for its initials in Spanish), imparted by the Mediterranean Institute for Protocol Studies (IMEP), is an official post-graduate programme oriented to the scientific and professional context which has as its aim to provide the exercise of professionals and researchers in Event Organisation, Protocol and Institutional Relations not only with a corpus but also with competence. [+]

The Master’s Degree in Event Organisation, Protocol and Institutional Relations (MST for its initials in Spanish), imparted by the Mediterranean Institute for Protocol Studies (IMEP), is an official post-graduate programme oriented to the scientific and professional context which has as its aim to provide the exercise of professionals and researchers in Event Organisation, Protocol and Institutional Relations not only with a corpus but also with competence.

Students will be able to choose the study modality best suited to their needs, distance or face-to-face. Both modalities follow the same syllabus and pursue the same aims, endowing the students with the same competencies.... [-]


Master's Degree in International Management (MIM)

Universidad Pontificia Comillas
Online เต็มเวลา October 2018 สเปน Madrid

The Master in International Management (MIM) will prepare you to work cross-culturally, providing specialized business management in an international environment. It will enable you to work as a manager in the global market, starting a career within a multi-national or global organization. This program is particularly suitable for those who come from Economics, Business Administration or Engineering degrees. Candidates coming from different degree areas, have to complete previously the Complementary Training module for gaining insight into the fundamentals of management. [+]

Máster Universitario en Dirección Internacional de Empresas (MIM)

El Máster Universitario en Dirección Internacional de Empresas (MIM) te prepara para trabajar interculturalmente, proporcionándote habilidades para la gestión empresarial especializada en un entorno internacional. Te permitirá trabajar como manager en el mercado mundial, iniciando una carrera dentro de una organización multinacional o global.

Este programa está principalmente dirigido a estudiantes que provienen del campo de Economía, Administración de Empresas o grados en Ingeniería. Los candidatos procedentes de diferentes áreas de estudios, tendrán que completar los complementos formativos para adquirir los fundamentos del management.... [-]


Master in Supply Chain Management and Technology Online

laSalle Barcelona Postgraduate
Online เต็มเวลา September 2018 สเปน Barcelona

El Master in Supply Chain Management and Technology da respuesta a éstas y a muchas otras necesidades actuales, ya que ha sido especialmente diseñado para crear directivos profesionales que sean capaces de gestionar la cadena de suministro aportando claras ventajas competitivas para sus empresas. [+]

Globalización económica y apertura internacional, constante evolución tecnológica, desarrollo exponencial del e-commerce, variabilidad de la demanda, etc. Este es el entorno en el que se desenvuelven las empresas hoy en día y este es el desafío al que se enfrentan diariamente sus cadenas de suministro, cada vez más complejas y difíciles de gestionar.

Flexibilidad y adaptabilidad, dominio de las nuevas tecnologías, visión transversal del negocio, enfoque internacional, dominio del e-Logistics, rapidez de respuesta, capacidad de simplificación, etc. Todo esto y más es lo que se espera de los profesionales que gestionan la cadena de suministro en el entorno anteriormente mencionado.... [-]


Máster en Dirección de Proyectos

EALDE BUSINESS SCHOOL
Online นอกเวลา 12  November 2018 สเปน Madrid

El Project Management es una disciplina emergente que permite una gestión eficiente de los recursos, con un control del cumplimiento de los requerimientos del cliente, costes, plazos y riesgos del proyecto. [+]

Máster en Dirección de Proyectos

La gestión de proyectos ha pasado de ser una competencia de técnicos a una responsabilidad de directivos. Los métodos tradicionales de gestión de proyectos solamente son adecuados para proyectos pequeños y controlables de principio a fin. Sin embargo, la mayor parte de los proyectos involucran diversas áreas de la empresa, son complejos y la planificación debe contemplar múltiples eventualidades e incertidumbres.

El Project Management es una disciplina emergente que permite una gestión eficiente de los recursos, con un control del cumplimiento de los requerimientos del cliente, costes, plazos y riesgos del proyecto.

El MDP de EALDE forma al director del Proyecto para que conociendo las distintas metodologías se entrene en lo que corresponde hacer en cada situación. Esto se consigue con nuestro método que se expone ampliamente. Además a lo largo del Programa se trabajan casos transversales de envergadura en los que se va aplicando los conceptos de Dirección de Proyectos que se desarrollan en el Programa.... [-]


Master en Community Management: Empresa 2.0 y Redes Sociales

IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores
Online เต็มเวลา 750  October 2018 สเปน Barcelona

El Master en Community Management: Empresa 2.0 y Redes Sociales tiene como objetivo formar profesionales especialistas en la planificación estratégica y gestión de las redes sociales, así como la integración de la cultura 2.0 y de los medios sociales en las organizaciones con el fin de desarrollar la nueva Empresa. [+]

La profesionalización cada vez mayor del perfil del Community Manager exige una formación profunda en competencias digitales y habilidades técnicas necesarias para poder desempeñar con éxito una de las profesiones que más se han desarrollado en los últimos años.

El Master en Community Management: Empresa 2.0 y Redes Sociales tiene como objetivo formar profesionales especialistas en la planificación estratégica y gestión de las redes sociales, así como la integración de la cultura 2.0 y de los medios sociales en las organizaciones con el fin de desarrollar la nueva Empresa.

El Master en Community Management te prepara para convertirte en un auténtico especialista en la planificación, el diseño, la ejecución y la elaboración de planes estratégicos y tácticos para el uso y el aprovechamiento empresarial de las comunidades virtuales y redes sociales en la Empresa 2.0 y te dota de conocimientos técnicos avanzados imprescindibles para desempeñar esta profesión.... [-]


Master en e-Supply Chain Management & Logística Internacional

IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores
Online เต็มเวลา 750  October 2018 สเปน Barcelona

El Master en e-Supply Chain Management & Logística Internacional está estructurado para que el alumno sea capaz de cubrir todas las necesidades de gestión, control y seguimiento de las estrategias enfocadas a optimizar la logística y los procesos de internacionalización comercial de las empresas. [+]

El comercio internacional y el transporte de mercancias están ganando un protagonismo cada vez mayor gracias a la globalización y el comercio electrónico. Tanto grandes como pequeñas empresas miran cada vez mas al exterior, ya no como una oportunidad sino como una necesidad.

Por eso la función del responsable de los procesos empresariales que ayuden en el control, la interacción con proveedores y los ciclos de producción y distribución y la puesta en marcha de estrategias de internacionalización, tanto convencionales como a través de las nuevas tecnologías y el e-commerce, es imprescindible en cualquier tipo de empresa.

El Master en e-Supply Chain Management & Logística Internacional está estructurado para que el alumno sea capaz de cubrir todas las necesidades de gestión, control y seguimiento de las estrategias enfocadas a optimizar la logística y los procesos de internacionalización comercial de las empresas.... [-]


Máster Internacional en Gestión y Organización de Eventos, Protocolo, Ceremonial y Relaciones Institucionales

Escuela Internacional de Protocolo
Online เต็มเวลา นอกเวลา 1000  เปิดรับลงทะเบียน สเปน Madrid Barcelona A Coruña Oviedo Valencia + เพิ่มขึ้น 5

La Escuela Internacional de Protocolo (EIP) presenta la sexta edición del Máster Internacional en Gestión y Organización de Eventos, Protocolo, Ceremonial y Relaciones Institucionales. La EIP, fundada en 1996, es un centro de estudios universitarios especializado en el ámbito del Protocolo y la Organización de Eventos, que no limita su actividad solamente a la docencia sino también a la investigación, divulgación y orientación profesional de sus alumnos. [+]

La Escuela Internacional de Protocolo (EIP) presenta la sexta edición del Máster Internacional en Gestión y Organización de Eventos, Protocolo, Ceremonial y Relaciones Institucionales. La EIP, fundada en 1996, es un centro de estudios universitarios especializado en el ámbito del Protocolo y la Organización de Eventos, que no limita su actividad solamente a la docencia sino también a la investigación, divulgación y orientación profesional de sus alumnos.

La trascendencia e impacto externo que proyectan actualmente los eventos organizados por cualquier tipo de institución, requieren de un mayor número de profesionales altamente cualificados que sean capaces de afrontar la fuerte demanda del mercado en este sector.... [-]