Filter
ปริญญาโท
เปรู Santa Anita ประเภทการศึกษา: ทั้งหมด จังหวะ: ทั้งหมด

Find the best การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Santa Anita here!

ปริญญาโทหมายถึง การจบหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะสาขาหรือให้การพัฒนาอาชีพของพวกเขา ปริญญาโทส่วนใหญ่นั้นสามารถได้รับจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน

การศึกษาระดับปริญญาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้นักเรียนเรียนรู้พื้นฐานในการจัดการและนำพาทีมงานของบริษัทหรือองค์กร ในสาขาวิชานี้ เป็นเรื่องปกติที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะหลายอย่างเช่น การจัดการความขัดแย้ง, ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน, การสร้าง ROI และการสร้างทีมงาน  

เปรูอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐเปรูเป็นประเทศในภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ เปรูมีประมาณ 80 มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนมากมหาวิทยาลัยเอกชนมากกว่าประชาชน ภาษาหลักยังคงเป็นสเปน แต่มีบางหลักสูตรที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Santa Anita. Get all info about the การจัดการทรัพยากรมนุษย์ and contact the school for the Santa Anita การจัดการทรัพยากรมนุษย์ directly here!

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ

1 ผลการค้นหาสำหรับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, Santa Anita

Universidad de San Martín de Porres

วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมคือเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมผู้นำที่อยู่ในระดับสูงสุดสามารถจัดการความสามารถขององค์กรทั้งในระดับรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิ ... [+]

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Santa Anita.

วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมคือเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมผู้นำที่อยู่ในระดับสูงสุดสามารถจัดการความสามารถขององค์กรทั้งในระดับรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพด้วยคุณภาพระดับสูงในบทบาทและสถานการณ์การประกอบอาชีพต่างๆ เน้นความสนใจในการบีบอัดและแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจขององค์กรของตน... [-]

เปรู Santa Anita
มีนาคม 2020
สเปน
เต็มเวลา
4 ภาคเรียน
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ