MASTERDEGREETHAI.COM

Find the best การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Padua here!

ปริญญาโทนี้มอบให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเฉพาะหรือสาขาวิชาชีพ ในขณะที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนี้

การศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการจัดการคนงานในองค์กรและบริษัทประเภทต่างๆ ผู้ที่ต้องการได้รับวุฒิการศีกษานี้ อาจต้องเรียนหลักสูตรต่างๆ เช่น การจัดการความขัดแย้ง, ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน, การสร้าง ROI และการสร้างทีมงาน

อย่างเป็นทางการที่รู้จักกันเป็นสาธารณรัฐอิตาลีประเทศที่พบในภาคใต้ของยุโรป ภาษาราชการคือภาษาอิตาเลียนและทุนทางวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยคือโรม หลายของโลก 's มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดจะอยู่ในอิตาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัย Bologna (ก่อตั้งขึ้นใน 1088) มีสามซูพีเรียโรงเรียนการศึกษาอยู่กับ "สถานะเป็นมหาวิทยาลัย " สามสถาบันที่มีสถานะเอกวิทยาลัยซึ่งทำงานที่จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นี้เมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของอิตาลียังมีการพัฒนาเมืองที่สวยงามตามธรรมชาติ ดังนั้นปาดัวเป็นสถานที่ที่ดีที่จะมีชีวิตอยู่และได้รับเงิน นอกจากนี้ปาดัวมีบางสถาบันการศึกษาที่ดีเช่นมหาวิทยาลัย Padova

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Padua. Get all info about the การจัดการทรัพยากรมนุษย์ and contact the school for the Padua การจัดการทรัพยากรมนุษย์ directly here!

1 ผลการค้นหาสำหรับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, Padua Filter

ผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงานบุคคล

MELIUSform Business School
บริเวณมหาวิทยาลัย นอกเวลา 7 เดือน ตุลาคม 2019 อิตาลี Rome Milan Padua + เพิ่มขึ้น 2

MELIUSform ผู้บริหารระดับสูงในแผนกบุคลากรในรุ่นที่ 30 ของวันนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆของฟังก์ชั่นทรัพยากรมนุษย์ทั้งใน บริษัท และในการปฏิบัติงานของ การให้คำปรึกษา