MASTERDEGREETHAI.COM

Find the best การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลัตเวีย here!

ศึกษาระดับปริญญาโทเป็นนักวิชาการระดับที่ได้รับรางวัลให้กับประชาชนที่ประสบความสำเร็จหมายถึงระดับที่สูงขึ้นของความเชี่ยวชาญ มีสองประเภทหลักของอาจารย์มี - การสอนและการวิจัย

การได้รับปริญญาในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในการเป็นผู้นำและการจัดการพนักงานภายใน บริษัทหรือองค์กร สาขาวิชานี้เสนอการฝึกอบรมนักเรียนในการจัดการความขัดแย้ง, การสร้าง ROI, ความสัมพันธ์ด้านแรงงานและการสร้างทีมงาน เป็นต้น

ลัตเวียมีทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมและรัฐทุนการศึกษาที่สูงขึ้น ประเทศที่มีสองชนิดของหลักสูตรการศึกษาที่สูงขึ้น เหล่านี้รวมถึงโปรแกรมวิชาการและวิชาชีพ ปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกการศึกษา - มีสามระดับของนักวิชาการการศึกษาที่สูงขึ้น สภาพภูมิอากาศในประเทศที่โปรดปรานกีฬาฤดูหนาวต่างๆและกิจกรรมนันทนาการเช่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นสกีและฮ็อกกี้น้ำแข็ง นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาในลัตเวียเนื่องจากการใช้ชีวิตในสังคมของตนและสถาบันศิลปะวัฒนธรรม วัฒนธรรมของประเทศเป็นเรื่องง่ายที่จะนำมาใช้ในการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ in ลัตเวีย. Get all info about the การจัดการทรัพยากรมนุษย์ and contact the school directly here.

1 ผลการค้นหาสำหรับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ลัตเวีย Filter

หลักสูตรปริญญาโทด้านจิตวิทยาธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นผู้ประกอบการ

Turiba University
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา นอกเวลา 18 - 24 เดือน กันยายน 2019 ลัตเวีย Riga + เพิ่มขึ้น 1

เป้าหมายของโครงการคือการให้โอกาสนักเรียนได้รับความรู้และทักษะด้านจิตวิทยาการจัดการที่จำเป็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเพื่อเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และผู้จัดการที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน