MASTERDEGREETHAI.COM

Find the best การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Riga here!

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่คุณจะต้องได้รับจำนวนหน่วยกิตโดยผ่านแต่ละโมดูล ส่วนใหญ่สอนปริญญาโทจะมีจำนวนของโมดูลหลักที่คุณจะต้องใช้เวลาและผ่านเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษา การประเมินผลการวิจัยระดับปริญญาโทอยู่เกือบตลอดเวลาโดยสิ้นเชิงโมดูลวิทยานิพนธ์เดียวหรือโครงการ

การศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือการเตรียมตัวสำหรับการบริหารจัดการและนำทางพนักงานในองค์กรต่างๆ เมื่อเข้าศึกษาด้านนี้ นักเรียนจะมุ่งเน้นศึกษาด้านต่างๆ เช่นการสร้าง ROI, การจัดการความขัดแย้ง, ความสัมพันธ์ด้านแรงงานและการสร้างทีมงาน  

ลัตเวียอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐลัตเวียเป็นประเทศในแถบทะเลบอลติกทางตอนเหนือของยุโรป มันเป้นไปทางทิศเหนือโดยเอสโตเนียไปทางทิศใต้โดยลิทัวเนียไปทางทิศตะวันออกโดยรัสเซียและตะวันออกเฉียงใต้โดยเบลารุส ลัตเวียเป็นคนบอลติกที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมลิทัวเนีย ทุนคือริกาซึ่งเป็นบ้านของมหาวิทยาลัยลัตเวียที่มีมากกว่า 23,000 นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน

ริกาไม่ได้เป็นเพียงเมืองที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย, แต่ยังเป็นเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ที่ศูนย์ ริกามีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีของลัตเวีย; นอกจากนี้เมืองนี้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มการศึกษาจำนวนมาก แพลตฟอร์มเหล่านี้ทำหน้าที่ด้านการพื้นการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางเทคนิคในการทุกธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Riga. Get all info about the การจัดการทรัพยากรมนุษย์ and contact the school for the Riga การจัดการทรัพยากรมนุษย์ directly here!

1 ผลการค้นหาสำหรับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, Riga Filter

หลักสูตรปริญญาโทด้านจิตวิทยาธุรกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นผู้ประกอบการ

Turiba University
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา นอกเวลา 18 - 24 เดือน กันยายน 2019 ลัตเวีย Riga + เพิ่มขึ้น 1

เป้าหมายของโครงการคือการให้โอกาสนักเรียนได้รับความรู้และทักษะด้านจิตวิทยาการจัดการที่จำเป็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเพื่อเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และผู้จัดการที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน