MASTERDEGREETHAI.COM

Find the best การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ingolstadt here!

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่คุณจะต้องได้รับจำนวนหน่วยกิตโดยผ่านแต่ละโมดูล ส่วนใหญ่สอนปริญญาโทจะมีจำนวนของโมดูลหลักที่คุณจะต้องใช้เวลาและผ่านเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษา การประเมินผลการวิจัยระดับปริญญาโทอยู่เกือบตลอดเวลาโดยสิ้นเชิงโมดูลวิทยานิพนธ์เดียวหรือโครงการ

ในขณะที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นักเรียนจะมีความพร้อมในด้านการจัดการและการนำพนักงาน ในบริษัทและองค์กรรูปแบบต่างๆ มีการเรียนการสอนที่หลากหลายที่นักเรียนสามารถศึกษา เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เช่นการจัดการความขัดแย้ง, ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน, การสร้าง ROI และการสร้างทีมงาน  

ประเทศเยอรมนีเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับ scholarsand ต่างประเทศมีคุณภาพสูงระบบการศึกษาที่สูงขึ้น ค่าของระดับการศึกษานี้ได้รับการปรับปรุงโดยเยอรมนี 's เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นักศึกษาต่างชาติเพลิดเพลินไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและความปลอดภัย เบอร์ลินเป็นเมืองหลวง

พักผ่อนริมฝั่งแม่น้ำดานูบในรัฐบาวาเรียเยอรมนีเป็นเมือง Ingolstadt มันเป็นบ้านที่มากกว่า 100,000 คนที่อาศัยอยู่ เมือง Ingolstadt มี 2 มหาวิทยาลัยหลักและสถาบันอื่น ๆ ของการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ingolstadt. Get all info about the การจัดการทรัพยากรมนุษย์ and contact the school for the Ingolstadt การจัดการทรัพยากรมนุษย์ directly here!

1 ผลการค้นหาสำหรับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, Ingolstadt Filter

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive Master of Leadership in Human Resource Management)

WFI - Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Ingolstadt School of Management
บริเวณมหาวิทยาลัย นอกเวลา ตุลาคม 2019 ประเทศเยอรมัน Ingolstadt

ด้วยหลักสูตรการศึกษาพิเศษ "Executive Master of Leadership in Human Resource Management" (hrm.master), WFI Ingolstadt School of Management of the Catholic ...