Filter
ปริญญาโท
ประเทศเซเนกัล Dakar ประเภทการศึกษา: ทั้งหมด จังหวะ: ทั้งหมด

Find the best การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Dakar here!

ปริญญาโทนี้มอบให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเฉพาะหรือสาขาวิชาชีพ ในขณะที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนี้

การศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการจัดการคนงานในองค์กรและบริษัทประเภทต่างๆ ผู้ที่ต้องการได้รับวุฒิการศีกษานี้ อาจต้องเรียนหลักสูตรต่างๆ เช่น การจัดการความขัดแย้ง, ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน, การสร้าง ROI และการสร้างทีมงาน

มีตัวเลือกที่หลากหลายมากที่มีอยู่ในประเทศเซเนกัลเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น ปีที่ผ่านมาได้เห็นการไหลเข้าของนักเรียนต่างชาติเป็นหลายโปรแกรมได้รับการวางในสถานที่ที่จะปรับปรุงสถานะปัจจุบันของสถ​​าบันอุดมศึกษา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Dakar. Get all info about the การจัดการทรัพยากรมนุษย์ and contact the school for the Dakar การจัดการทรัพยากรมนุษย์ directly here!

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ

1 ผลการค้นหาสำหรับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, Dakar

องศา
สถานที่
ประเทศเซเนกัล
Dakar
ประเภทการศึกษา
จังหวะ
ตัวเลือกอื่นๆ ภายในแขนงวิชานี้:
Institut Africain de Management

การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นใน บริษัท เนื่องจากผู้บริหารหลายคนมองว่าทักษะที่พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มสามารถถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจ ... [+]

การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นใน บริษัท เนื่องจากผู้บริหารหลายคนมองว่าทักษะที่พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มสามารถถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้การเลือกกลยุทธ์จากโอกาสที่สภาพแวดล้อมเรียกร้องให้มีการยุบยุทธศาสตร์ในระดับมนุษย์... [-]

ประเทศเซเนกัล Dakar
กันยายน 2019
ฝรั่งเศส
เต็มเวลา
4 ภาคเรียน
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ