MASTERDEGREETHAI.COM

Find the best การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประเทศมาเลเซีย here!

ศึกษาระดับปริญญาโทเป็นนักวิชาการระดับที่ได้รับรางวัลให้กับประชาชนที่ประสบความสำเร็จหมายถึงระดับที่สูงขึ้นของความเชี่ยวชาญ มีสองประเภทหลักของอาจารย์มี - การสอนและการวิจัย

การศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือการเตรียมตัวสำหรับการบริหารจัดการและนำทางพนักงานในองค์กรต่างๆ เมื่อเข้าศึกษาด้านนี้ นักเรียนจะมุ่งเน้นศึกษาด้านต่างๆ เช่นการสร้าง ROI, การจัดการความขัดแย้ง, ความสัมพันธ์ด้านแรงงานและการสร้างทีมงาน  

มาเลเซียเป็นระบอบรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มันประกอบด้วยสิบสามรัฐและสามดินแดนของรัฐบาลกลางและมีทวีปรวมของ 329,847 ตารางกิโลเมตรแยกจากกันโดยทะเลจีนใต้เป็นสองภูมิภาคท​​ี่มีขนาดใกล้เคียงกัน, มาเลเซียและเกาะบอร์เนียวมาเลเซีย

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ in ประเทศมาเลเซีย. Get all info about the การจัดการทรัพยากรมนุษย์ and contact the school directly here.

1 ผลการค้นหาสำหรับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ประเทศมาเลเซีย Filter

หลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Asia e University
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์ นอกเวลา 18 - 20 เดือน มกราคม 2020 ประเทศมาเลเซีย Kuala Lumpur

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการแข่งขันสูงในปัจจุบันบทบาทและหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะประสบความสำเร็จของธุรกิจหรือองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องรู้ล่าสุด