Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ หลายรายการ ปริญญามหาบัณฑิต  (ปริญญาโท) ใน การจัดการกีฬาระหว่างประเทศ 2024

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การจัดการกีฬาระหว่างประเทศ 2024

ภาพรวม

กีฬาและทำธุรกิจในหลักการและแนวคิดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน pursing การศึกษาในการจัดการกีฬาระหว่างประเทศอาจช่วยให้พวกเขาในการได้รับช่วงของการประกอบอาชีพรวมทั้งตำแหน่งที่ปรึกษาเช่นผู้จัดการแข็งตัวพื้นที่, ผู้จัดการการดำเนินงานหรือกีฬาผู้จัดการทีม

ปริญญาโทสามารถได้รับหลังจากที่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว หากต้องการได้รับปริญญาโท จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรระดับสูงถึง 12 ถึง 18 หลักสูตร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบและ / หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสร็จสิ้นการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ธุรกิจการกีฬา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (0)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน