Masters Degree in การกีฬา อิตาลี - Search here for Masters degree อิตาลี

Masters Degree in การกีฬา อิตาลี - Find Masters degree อิตาลี here!

การกีฬา

ศึกษาระดับปริญญาโทเปิดโอกาสให้คุณได้ทั้งต่อความเข้าใจของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามหรือจะออกในทางที่แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์โดยใช้ทักษะที่คุณได้รับจากการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก่อนหน้านี้

ในระหว่างการเรียนทางวิชาการเกี่ยวกับการเล่นกีฬา นักเรียนมักเลือกระหว่างการเตรียมตัวในการจัดการ หรือผู้ฝึกกีฬาองค์กร หรือให้คำแนะนำในการฝึกทางกายภาพสำหรับนักกีฬามืออาชีพ นักเรียนหรือโปรแกรมสันทนาการ หลักสูตรสามารถเตรียมนักวิชาการสำหรับการสอน หรือการฝึกอาชีพ

อย่างเป็นทางการที่รู้จักกันเป็นสาธารณรัฐอิตาลีประเทศที่พบในภาคใต้ของยุโรป ภาษาราชการคือภาษาอิตาเลียนและทุนทางวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยคือโรม หลายของโลก 's มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดจะอยู่ในอิตาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัย Bologna (ก่อตั้งขึ้นใน 1088) มีสามซูพีเรียโรงเรียนการศึกษาอยู่กับ "สถานะเป็นมหาวิทยาลัย " สามสถาบันที่มีสถานะเอกวิทยาลัยซึ่งทำงานที่จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Masters Degree in การกีฬา in อิตาลี. Get all info about the masters degree in การกีฬา and contact the school directly.

อ่านเพิ่มเติม

Master Sport Business Management (Milano) - percorso in italiano

Il Sole 24 ORE Business School
Online & Campus Combined เต็มเวลา October 2018 อิตาลี Milan

Il Master Sport Business Management si rivolge a giovani laureati interessati ad acquisire e sviluppare competenze manageriali e gestionali in campo sportivo o nei settori collegati. [+]

Il Master Sport Business Management si rivolge a giovani laureati interessati ad acquisire e sviluppare competenze manageriali e gestionali in campo sportivo o nei settori collegati. I principali obiettivi formativi del Master sono:

Valorizzare la conoscenza diretta maturata nel settore sportivo con conoscenze e competenze manageriali; Trasferire conoscenze relative a modelli, logiche, tecniche e strumenti di controllo economico, fund raising e revenue nello sport, comunicazione e gestione di eventi e di impianti sportivi; Sviluppare abilità nella gestione negoziale e nel lavoro in team; Approfondire le strategie e gli strumenti per implementare le leve del marketing e della comunicazione digitale in un'ottica di integrazione tra off-line e on-line. ... [-]

Master in Sport Business Management (Roma) - percorso in italiano

Il Sole 24 ORE Business School
Online & Campus Combined เต็มเวลา October 2018 อิตาลี Rome

Il Master Sport Business Management della Business School del Sole 24 ORE vuole fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche e le competenze manageriali per operare nel mercato dello sport. [+]

Il Master Sport Business Management della Business School del Sole 24 ORE vuole fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche e le competenze manageriali per operare nel mercato dello sport.

Il percorso, dopo la parte propedeutica in general management, affronta moduli specialistici fortemente integrati volti a:

trasferire conoscenze di marketing, controllo economico, fund raising, comunicazione e gestione eventi; sviluppare le modalità di organizzazione e gestione degli impianti sportivi; analizzare le leve di sviluppo e la gestione del capitale umano. STRUTTURA

Il Master, a numero chiuso e frequenza obbligatoria, ha una durata complessiva di 9 mesi di formazione: ... [-]