MASTERDEGREETHAI.COM

Search for นอกเวลา Masters Degree in การกีฬา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ปริญญาโทสามารถได้รับหลังจากที่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว หากต้องการได้รับปริญญาโท จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรระดับสูงถึง 12 ถึง 18 หลักสูตร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบและ / หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสร็จสิ้นการศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาโทในกีฬาที่มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเจาะลึกการออกกำลังกายและการกีฬาวิทยาศาสตร์ มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา มันครอบคลุมหลากหลายของอาสาสมัครที่หลากหลายจากการเผาผลาญอาหารและโภชนาการกับสรีรวิทยาของหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ

สหรัฐอาหรับเอมิเป็นพันธมิตรของเจ็ดเอมิเรตอยู่บนฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับที่ทางเข้าสู่อ่าวเปอร์เซีย มากของแรงงานในยูเออีเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศ - ด้วยเหตุนี้ประเทศที่ 's แต่งหน้าเป็นประชากรที่มีความหลากหลายให้กับประชาชน Emirati เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศของตัวเอง

นอกเวลา Masters Degree in การกีฬา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,  Welcome to Masterstudies,  with our website you can search for นอกเวลา Masters Degree in การกีฬา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ around the world, We have collected a wide selection of นอกเวลา Masters Degree in การกีฬา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ for you from quality universities in the most populare countries. This selection  will give you a comprehensive and quick overview over นอกเวลา Masters Degree in การกีฬา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, in the different ares around the world. 

1 ผลการค้นหาสำหรับ การกีฬา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Filter

ปริญญาโทสาขาการจัดการกีฬาและไลฟ์สไตล์

Rome Business School
Campus Online นอกเวลา March 2020 อิตาลี Rome Italy Online สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Dubai + เพิ่มขึ้น 4

ด้วยนักเรียนจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลกคุณ Master of Sport จาก Rome Business School