Keystone logo

16 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายแห่งชาติ กฎหมายยุโรป 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมายแห่งชาติ
  • กฎหมายยุโรป
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (16)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายแห่งชาติ กฎหมายยุโรป

นักเรียนหลายคนเลือกที่จะเรียนต่อหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโท การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสามารถให้ความรู้เฉพาะด้านแก่นักศึกษาในสาขาอาชีพที่ตนเลือก

ปริญญาโทด้านกฎหมายยุโรปคืออะไร? ในฐานะที่เป็นชื่อของหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายในยุโรปโดยเสนอหลักสูตรในวิชาต่างๆเช่นกลศาสตร์กฎหมาย นักเรียนสามารถศึกษากฎหมายประเภทต่างๆรวมถึงภาษีผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตและกฎหมายของ บริษัท เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้กว้างขึ้น โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

เช่นเดียวกับหลักสูตรปริญญาโทใด ๆ Master in European Law จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาชุดทักษะที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์ทั้งในสาขาอาชีพและความพยายามส่วนบุคคล ทักษะการวิจัยและองค์กรที่ยอดเยี่ยมสามารถช่วยให้นักเรียนโดดเด่นในตลาดงานได้ในขณะที่ทักษะการสื่อสารก็มีประโยชน์ในทุกด้าน

ไม่มีการกำหนดราคาสำหรับปริญญาโท ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆและไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรในแบบของบุคคลหรือออนไลน์ทำให้ราคาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

นักศึกษาที่ได้รับปริญญาโทด้านกฎหมายยุโรปอาจได้รับโอกาสในการทำงานที่หลากหลายและน่าสนใจ การเป็นข้าราชการเป็นงานที่น่าสนใจสำหรับหลายคนในขณะที่คนอื่น ๆ ยอมรับตำแหน่งเป็นทนายความทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ บางคนหางานทำเป็นครูในขณะที่คนอื่น ๆ ชอบที่จะแสวงหาการเป็นข้าราชการศาล อาจเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลเช่นเดียวกัน

การศึกษาระดับปริญญาโทสามารถทำได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบตัวต่อตัว ขึ้นอยู่กับตารางการเรียนของนักเรียนชั้นเรียนออนไลน์อาจทำให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ในชีวิตส่วนตัว ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร