หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตรปริญญาโทที่เป็นที่นิยม

ปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษาระดับสูงที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกมอบให้สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปปริญญาโทจะใช้เวลา 1-2 ปี เพื่อสำเร็จการศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในสายวิขชาที่เรียนจบมา การเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท นั้นมีผู้เชียวชาญ บุคคลากรมากมาย ที่จะให้สิทธิประโยชน์ในการศึกษาแก่นักเรียนที่จบการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโทมีอยู่หลากหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียน ทั้งด้านศิลปะ, ธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, กฏหมาย, มนุษศาตร์, สังคมศาสตร์, ชีววิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในแต่ละสาขาวิชา มีหลากหลายวิชาเฉพาะด้านให้เลือกเรียนในแต่ล่ะสาขาวิชานั้นๆ

ความแตกต่างหลากหลายในหลักสูตรปริญญาโท อาจทำให้คุณล้มเลิกความตั้งใจ อย่าให้ปล่อยให้เป็นเช่นนั้น! เริ่มต้นค้นหาโดยลองดูหลักสูตรปริญญาโทที่น่าสนใจ และเป็นที่นิยมตามรายการด้านล่าง

โปรแกรมปริญญาโทมาใหม่

EAE Business School

ปริญญาโทสาขาการจัดการซัพพลายเชน

ธันวาคม 15, 2018
ปริญญาโทสาขาการจัดการซัพพลายเชน

SRH University Heidelberg

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีน้ำ

ธันวาคม 14, 2018
เทคโนโลยีน้ำเป็นจุดสำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนสำคัญของอนาคตของเรา เนื่องจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นของเราความท้าทายในหัวข้อที่เกี่ยวกับน้ำมีการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรปริญญาโทด้านเทคโนโลยีน้ำเน้นหัวข้อดังกล่าว ครอบคลุมถึงปัญหาการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาต่างๆเช่นการป้องกันน้ำท่วมและเทคโนโลยีเช่นการบำบัดน้ำเสียและการพัฒนาด้านความยั่งยืนและพลังงาน "การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม" เป็น "Water as Energy Source" หลักสูตรปริญญาโทของเราใน "Water Technology" จะช่วยให้คุณสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านน้ำทั่วโลกและพัฒนาโซลูชันได้ - based กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน… [+] [-]

Universidad Central - Colombia

ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมชีวภาพและเทคโนโลยีนาโน

ธันวาคม 14, 2018
ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลและมูลนิธิมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (FUCS) ซึ่งพัฒนาโซลูชั่นสำหรับปัญหาที่สังคมของเราเผชิญอยู่ในด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการเกษตร เริ่มต้นจากการรวมกันระหว่างวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรม… [+] [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ปริญญาโท

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาความก้าวหน้าในอาชีพ หรือเพียงแค่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพของคุณ ปริญญาโทคือการลงทุนที่ดี หลักสูตรปริญญาโทมีอยู่ในเกือบทุกสาขาวิชา และมีหลักสูตรมากมายทั่วโลกให้เลือกเรียน คุณมั่นใจได้ว่าจะหาหลักสูตรที่ตรงกับเป้าหมายการศึกษา งบประมาณและตารางเวลาเหมาะสมกับคุณ

ประเภทของการศึกษาระดับปริญญาโท

แม้ว่าจะมีบางหลักสูตรพิเศษเช่น วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MEng) หรือปริญญาโทสาขาการวิจัย (MRes) ปริญญาโทส่วนใหญ่ก็เป็นด้านศิลปศาสตรมหาบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA) นั้นมอบให้สำหรับการศึกษาในสาขาวิชามนุษยศาสตร์, ศิลปกรรม. ปรัชญาหรือสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) นั้นมุ่งเน้นทางด้านสาขาวิชาเช่น วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกเหนือไปจากการเรียนการสอน ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ มักจะมีการทำโครงการวิจัยสำคัญหรือวิทยานิพนธ์ที่อาจจะทำรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนปริญญาโท

หนึ่งในผลประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดของปริญญาโทคือ การเพิ่มโอกาสการจ้างงาน บางอาชีพทั้งต้องการบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือไม่ค่อยจ้างผู้ที่มีเพียงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวอย่างเช่นอาชีพนักสถิติ, ผู้ช่วยแพทย์และที่ปรึกษาโรงเรียน

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาโท :

  1. ในบางอาชีพสามารถเพิ่มรายได้จากการทำงาน ตัวอย่างเช่น Forbeได้รายงานข้อมูลผู้จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรไฟฟ้า หรือ MBA มีโอกาสได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานมากกว่า $100,000 ต่อปี ในช่วงกลางของอายุการทำงาน
  2. การเพิ่มทักษะและความรู้นั้นสามารถทำให้คุณเป็นที่ต้องการของนายจ้างและอาจได้รับมอบหมายงานที่สำคัญให้รับผิดชอบในหน้าที่การงานมากขึ้น
  3. การมีมุมมองที่กว้างขึ้นในอาชีพที่ช่วยให้คุณกับผู้ร่วมงานในองค์กรมีการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย
  4. สามารถสร้างเครือข่ายของของอาชีพได้จากกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นเรียน, อาจารย์และศิษย์เก่า
  5. เป็นการพิสูตรความมุ่งมั่นที่มีต่ออาชีพของคุณ
  6. ได้ความรู้เพื่อต่อยอดในสิ่งที่คุณชอบ

การเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโท

มีหลักสูตรปริญญาโทมากมายนับพันหลักสูตรในเลือกเรียนได้ทั่วโลก หลักสูตรปริญญาโทโดยทั่วไปแล้วจะต้องลงเรียนเต็มเวลา 1-2 ปีการศึกษา ต่อจากปริญญาตรี นักเรียนที่ลงเรียนแบบไม่เต็มเวลา อาจต้องใช้เวลามากกว่า 2 ปี เพื่อจบการศึกษา

ก่อนที่จะตัดสินใจลงเรียนหลักสูตรปริญญาโทใดๆ จะต้องพิจรณาว่าสาขาวิชาใดที่ต้องการเรียนและสาขาวิชาที่ใกล้เคียงที่อาจเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่สนใจ ตัวเลือกแรกของคุณอาจดูเหมือนชัดเจน แต่การศึกษาระดับปริญญาที่ต้องการเฉพาะเจาะจง หลักสูตรอาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการเลยที่เดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสนใจในด้านธุรกิจคุณอาจต้องเลือกลงเรียนหลักสูตรปริญญาโทด้านการเงิน, เศรษฐศาสตร์, ทรัพยากรมนุษย์นอกเหนือไปจากเรียนบริการธุรกิจ

เมื่อคุณมีกรอบที่แคบลงของการตัดสินใจเลือกว่าจะเรียนสาขาใด คำถามถัดไปคือคุณต้องการลงเรียนแบบ full-time หรือ part-time การเรียนแบบเต็มเวลาช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นในการศึกษาและให้ทางเลือกที่มากกว่า แต่คุณอาจต้องย้ายมาอยู่ใกล้สถานศึกษา และอาจต้องเลิกการทำงานประจำ การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา จะให้ความยืดหยุ่นมากกว่า แต่คุณอาจพบว่าบางหลักสูตรนั้นยากจะสำเร็จในขณะที่ทำงานประจำไปด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการลงเรียนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเฉพาะในตอนกลางวัน งานที่คุณทำต้องอนุญาตให้คุณหยุดงานเพื่อมาเข้าเรียนได้ ต้องแน่ใจถึงข้อดีและข้อเสียที่ได้จากการเรียนแบบ full-time และ part-time ก่อนตัดสินใจ รวมถึงการสูญเสียรายได้จากงานที่ทำอยู่ หากเลือกเรียนแบบ full-time

หลักสูตรปริญญาโทหลายหลักสูตรยังมีรูปแบบอื่นๆ ให้เลือกกว่าการสอนที่มีในชั้นเรียน หลักสูตรออนไลน์และหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลเป็นหลักสูตรการเรียนที่ได้รับความนิยมเช่นกัน และโดยปกติจะใช้ระยะเวลาเพื่อสำเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ อย่างไรก็ตาม การเรียนแบบออนไลน์ ก็ไม่เหมาะสมสำหรับทุกคน ซึ่งผู้ที่เลือกเรียนมักจะมีวินัยในตนเอง แต่จะไม่ได้รับผลประโยชน์ที่จะได้จากการมีเครือข่ายในสังคมที่การเรียน และการติดต่อส่วนบุคคลที่คุณได้รับจากหลักสูตรภาคปกติ

ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของการศึกษาระดับปริญญาโท

ขณะที่บางหลักสูตรปริญญาโทนั้นใช้เวลาเรียนเพียงแค่สองภาคการศึกษา แต่โดยทั่วไประยะเวลาเรียนคือ 2 ปี และบางหลักสูตรอาจใช้เวลาถึง 6 ปี แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียนและจำนวนวิชาที่ลงเรียนในแต่ล่ะภาคการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโท จะแตกต่างกันไปในแต่ล่ะประเทศ ในบางประเทศ เช่น นอร์เวย์ และ ฟินแลนด์ การเรียนในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปจะฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงระดับปริญญาโทด้วย ปริญญาโทส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา มีค่าใช้จ่ายประมาณ $20,000 ถึง $30,000 แต่บางหลักสูตรในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายอาจจะเพิ่มเป็นเท่าตัว ถ้าคุณทำงานประจำทำอยู่ นายจ้างอาจให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย หากสิ่งที่คุณต้องการศึกษานั้นสัมพันธ์และสนับสนุนงานที่คุณทำ นอกเหนือจากเงินเก็บส่วนตัวแล้ว ยังมีทุนกู้ยืม กองทุนเงินสนับสนุน และทุนการศึกษา เป็นอีกตัวเลือก บางกองทุนเงินสนับสนุน และทุนการศึกษา นั้นจัดสรรไว้สำหรับการศึกษาระดับปริญญา

โอกาสในการอาชีพการงาน กับวุฒิการศึกษาปริญญาโท

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริการายงานว่า ตลาดงานจะมีการเติบโตอย่างเร็วในช่วงปี 2020 เป็นที่คาดการณ์ไว้ว่า ในการประกอบอาชีพที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท รวมถึงการประกอบอาชีพบริการด้านดูแลสุขภาพและด้านบริการสังคม ยกตัวอย่างเช่น อาชีพนักบำบัดสุขภาพครอบครัว และการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต ทั้งสองอาชีพนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาปริญญาโท

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีอาชีพที่คุณเลือกไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท คุณอาจพบว่าตัวเลือกทางอาชีพของคุณไม่ถูกจำกัดแค่หนึ่ง ตัวอย่างเช่น มีหลายอาชีพเช่น วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม ต้องการผู้ดำเนินงาน, ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ที่จบวุฒิปริญญาโท อาชีพอื่น ๆ ที่ให้สิทธิพิเศษกับผู้สมัครที่มีวุฒิระดับปริญญาโท ได้แก่ การพยาบาล, การศึกษา, เศรษฐศาสตร์, ดนตรี, และศิลปะ

การได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง คุณจะได้ความรู้ความสามารถที่มากขึ้น เพื่อเกื้อหนุนในอาชีพการงาน พบเพื่อนใหม่และผู้มีความรู้ความสามารถ และเพิ่มโอกาสในอาชีพของคุณ หากไม่คำนึงถึงความสนใจของคุณ แน่ใจได้ว่าคุณจะหาสิ่งที่เหมาะกับความต้องการกับหลักสูตรปริญญาโทที่มีอยู่มากมายทั่วโลก