ประเทศลิธัวเนีย

เกี่ยวกับลิทัวเนีย

ลิทัวเนียตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลบอลติกและลัตเวียชายแดนทางทิศเหนือ, เบลารุสในทิศตะวันออกและทิศใต้และประเทศโปแลนด์และภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียในทิศตะวันตกเฉียงใต้ มันเป็นประเทศที่มีเนินเขากลิ้งเบา ๆ ป่าหลายแม่น้ำและลำธารและทะเลสาบ ทรัพยากรตามธรรมชาติของมันที่สำคัญคือที่ดินเพื่อการเกษตร ลิทัวเนียมีหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในสหภาพยุโรปและดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติแสดงลิทัวเนียเป็น "การพัฒนามนุษย์สูงมาก " ประเทศ

สำหรับนักเรียนจำนวนมากในการหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะได้รับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับนักศึกษาต่างชาติของประเทศลิทัวเนียไม่อาจดูเหมือนเลือกทันที แต่ประเทศนี้มีความอุดมสมบูรณ์ที่จะนำเสนอบุคคลที่กำลังมองหาโปรแกรมการศึกษาที่ท้าทายกับโอกาสเหลือเฟือที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้การศึกษาที่สูงขึ้นในลิทัวเนียอ​​า​​จจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับนักเรียนบางคน

ประเทศที่รู้จักกันในชื่อสาธารณรัฐลิทัวเนียตั้งอยู่ในภาคเหนือของยุโรป มันเป็นที่ใหญ่ที่สุดในสามรัฐบอลติกและตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลบอลติก ลัตเวีย, เบลารุส, โปแลนด์และคาลินินกราดแคว้นปกครองตนเองอยู่ทั้งหมดในชายแดน ประเทศที่ 's ประชากรประมาณเป็นเรื่องเกี่ยวกับสามล้าน ของคนเหล่านั้นจำนวนมากอาศัยอยู่ในวิลนีอุเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและยังเป็นเมืองหลวงของ ชาวบ้านส่วนใหญ่พูดภาษาลิทัวเนีย, ลัตเวียแม้ว่าจะเป็นภาษาที่สองพูดที่นี่ เรียนที่นี่จะช่วยให้บุคคลที่จะสำรวจประวัติศาสตร์อันยาวนานและความสวยงามสถานที่ห่างไกลมากขึ้นในการมีชีวิตอยู่

สภาพภูมิอากาศ
ที่อาศัยอยู่ในลิทัวเนียสำหรับความต้องการของการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน ลิทัวเนียมีสภาพภูมิอากาศที่ยุโรปปกติกับฤดูร้อนแห้งและอบอุ่นและฤดูหนาวที่รุนแรง ลมหนาวมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุณหภูมิจะลดลงใกล้ศูนย์องศา F ในหลายพื้นที่ในช่วงฤดู​​หนาวหิมะมีแนวโน้มและในช่วงฤดู​​ร้อนที่มีความชื้นสูงจะกลายเป็นที่นี่

สังคม
ที่อาศัยอยู่ในลิทัวเนียจะช่วยให้นักเรียนที่จะโอบกอดวัฒนธรรมของเพลง, งานเทศกาลและศาสนา มีประเพณีดนตรีแจ๊สที่แข็งแกร่งในปัจจุบันอยู่ที่นี่ แต่อาหารที่ดีและศิลปะที่น่าทึ่ง (รวมถึงโรงละคร, เพลง, และประติมากรรม) ยังอยู่ที่นี่ จากหลังม้าแข่งที่จะสำรวจสมบัติของอาคารประวัติศาสตร์และพื้นที่ของประเทศที่จะเพลิดเพลินกับเกมบาสเกตบอลมืออาชีพประเทศที่มีบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกคน

เกี่ยวกับลิทัวเนีย

ลิทัวเนียตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลบอลติกและลัตเวียชายแดนทางทิศเหนือ, เบลารุสในทิศตะวันออกและทิศใต้และประเทศโปแลนด์และภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียในทิศตะวันตกเฉียงใต้ มันเป็นประเทศที่มีเนินเขากลิ้งเบา ๆ ป่าหลายแม่น้ำและลำธารและทะเลสาบ ทรัพยากรตามธรรมชาติของมันที่สำคัญคือที่ดินเพื่อการเกษตร ลิทัวเนียมีหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในสหภาพยุโรปและดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติแสดงลิทัวเนียเป็น "การพัฒนามนุษย์สูงมาก " ประเทศ

สำหรับนักเรียนจำนวนมากในการหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะได้รับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับนักศึกษาต่างชาติของประเทศลิทัวเนียไม่อาจดูเหมือนเลือกทันที แต่ประเทศนี้มีความอุดมสมบูรณ์ที่จะนำเสนอบุคคลที่กำลังมองหาโปรแกรมการศึกษาที่ท้าทายกับโอกาสเหลือเฟือที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้การศึกษาที่สูงขึ้นในลิทัวเนียอ​​า​​จจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับนักเรียนบางคน

ประเทศที่รู้จักกันในชื่อสาธารณรัฐลิทัวเนียตั้งอยู่ในภาคเหนือของยุโรป มันเป็นที่ใหญ่ที่สุดในสามรัฐบอลติกและตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลบอลติก ลัตเวีย, เบลารุส, โปแลนด์และคาลินินกราดแคว้นปกครองตนเองอยู่ทั้งหมดในชายแดน ประเทศที่ 's ประชากรประมาณเป็นเรื่องเกี่ยวกับสามล้าน ของคนเหล่านั้นจำนวนมากอาศัยอยู่ในวิลนีอุเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและยังเป็นเมืองหลวงของ ชาวบ้านส่วนใหญ่พูดภาษาลิทัวเนีย, ลัตเวียแม้ว่าจะเป็นภาษาที่สองพูดที่นี่ เรียนที่นี่จะช่วยให้บุคคลที่จะสำรวจประวัติศาสตร์อันยาวนานและความสวยงามสถานที่ห่างไกลมากขึ้นในการมีชีวิตอยู่

สภาพภูมิอากาศ
ที่อาศัยอยู่ในลิทัวเนียสำหรับความต้องการของการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน ลิทัวเนียมีสภาพภูมิอากาศที่ยุโรปปกติกับฤดูร้อนแห้งและอบอุ่นและฤดูหนาวที่รุนแรง ลมหนาวมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุณหภูมิจะลดลงใกล้ศูนย์องศา F ในหลายพื้นที่ในช่วงฤดู​​หนาวหิมะมีแนวโน้มและในช่วงฤดู​​ร้อนที่มีความชื้นสูงจะกลายเป็นที่นี่

สังคม
ที่อาศัยอยู่ในลิทัวเนียจะช่วยให้นักเรียนที่จะโอบกอดวัฒนธรรมของเพลง, งานเทศกาลและศาสนา มีประเพณีดนตรีแจ๊สที่แข็งแกร่งในปัจจุบันอยู่ที่นี่ แต่อาหารที่ดีและศิลปะที่น่าทึ่ง (รวมถึงโรงละคร, เพลง, และประติมากรรม) ยังอยู่ที่นี่ จากหลังม้าแข่งที่จะสำรวจสมบัติของอาคารประวัติศาสตร์และพื้นที่ของประเทศที่จะเพลิดเพลินกับเกมบาสเกตบอลมืออาชีพประเทศที่มีบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกคน