ต้นแบบของธุรกิจ: การตลาด

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸µà¹à¹à¸«à¸¡à¸²à¸°à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¸à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸µà¹à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸ªà¸²à¸à¸²à¸à¸µà¹à¸¡à¸µà¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸³à¸à¸±à¸à¸¡à¸²à¸à¸à¸¶à¹à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£à¸à¸¸à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸ à¸à¸à¸µà¹à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸¡à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¹à¸²à¸à¹à¸²à¸à¸à¸¥à¸´à¸à¸ à¸±à¸à¸à¹à¹à¸¥à¸°à¸à¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸§à¸à¹à¸à¸²à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¸ªà¹à¸à¸¡à¸­à¸

à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¸¡à¸µà¹à¸­à¸à¸²à¸ªà¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸«à¸±à¸§à¸à¹à¸­à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸¡à¸·à¸­à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¸à¸µà¹à¸¡à¸¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸¡à¸·à¸­à¸­à¸²à¸à¸µà¸ à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¸à¸­à¸à¸£à¸¡à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸³à¸«à¸à¸à¹à¸à¸à¸à¸¥à¸¢à¸¸à¸à¸à¹à¸à¸£à¸°à¹à¸¡à¸´à¸à¸à¸¤à¸©à¸à¸µà¹à¸¥à¸°à¸à¸£à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸­à¸­à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸¢à¹à¸à¹à¹à¸à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸¡à¸·à¸­à¸§à¸´à¸à¸±à¸¢à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸µà¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¸§à¸²à¸à¸à¸³à¹à¸«à¸à¹à¸à¸à¸¥à¸´à¸à¸ à¸±à¸à¸à¹à¹à¸¥à¸°à¸à¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸¥à¸²à¸

ระยะà¹à¸§à¸¥à¸²

18 - 24 à¹à¸à¸·à¸­à¸

à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸´à¹à¸ à¸
ฤà¸à¸¹à¹à¸à¹à¸¡à¹à¸à¸¥à¸´ - à¸à¸¸à¸¡à¸ à¸²à¸à¸±à¸à¸à¹
ฤà¸à¸¹à¸£à¹à¸­à¸ - มิà¸à¸¸à¸à¸²à¸¢à¸
ฤà¸à¸¹à¹à¸à¹à¸¡à¹à¸£à¹à¸§à¸ - à¸à¸±à¸à¸¢à¸²à¸¢à¸

à¸à¹à¸²à¹à¸à¸­à¸¡
AED 8,967
USD 2,443
(รวมภาษีมูลà¸à¹à¸²à¹à¸à¸´à¹à¸¡ 5%)


à¹à¸­à¸à¸²à¸ªà¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸²à¸

à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¹à¸²à¸§à¸«à¸à¹à¸²à¹à¸à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸£à¸§à¸à¹à¸£à¹à¸§à¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡ MBus (à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸) à¸à¸°à¸à¹à¸§à¸¢à¹à¸«à¹à¸à¸¸à¸à¸à¸£à¸°à¸ªà¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸ªà¸¸à¸à¹à¸à¸ à¸²à¸à¸à¸µà¹à¸à¸¸à¸à¹à¸¥à¸·à¸­à¸ à¸à¸·à¹à¸à¸à¸µà¹à¸à¸±à¹à¸§à¹à¸à¸£à¸§à¸¡à¸à¸¶à¸:

 • à¸à¸²à¸¢à¸à¸¥à¸µà¸
 • à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸ªà¸±à¸¡à¸à¸±à¸à¸à¹
 • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸¥à¸´à¸à¸ à¸±à¸à¸à¹à¹à¸«à¸¡à¹
 • à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸à¸±à¸¢à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸
 • à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸²à¸à¸à¸£à¸
 • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸²à¸ªà¸´à¸à¸à¹à¸²
 • à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸©à¸à¸²
 • à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸²à¸à¹à¸§à¹à¸


à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸à¸¡à¸·à¸­à¸­à¸²à¸à¸µà¸

สà¸à¸²à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¹à¸à¸­à¸£à¹, สหราà¸à¸­à¸²à¸à¸²à¸à¸±à¸à¸£ (CIM)

à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸à¹à¸à¸¢ Chartered Institute of Marketing, UK (CIM) à¸à¸²à¸¡à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸à¸à¸µà¹à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸²à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡ MBus (à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸) à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸²à¸ªà¸¹à¹à¸­à¸à¸¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸ªà¸²à¸à¸²à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸¡à¸·à¸­à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¸­à¸¢à¹à¸²à¸ CIM à¹à¸à¸¢à¸à¸£à¸à¹à¸à¸¢à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸¢à¸à¹à¸§à¹à¸ à¸à¸¸à¸à¸§à¸¸à¸à¸´à¸à¸­à¸ CIM à¸à¸±à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸µà¹à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸ªà¸¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸¢à¸à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸³à¹à¸à¸à¸à¸µà¹à¸à¸§à¸à¸à¸¹à¹à¹à¸à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸­à¸à¹à¸£à¸²à¸à¸¶à¹à¸à¸à¸°à¸à¸³à¹à¸«à¹à¹à¸£à¸²à¸¡à¸±à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸§à¹à¸²à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¹à¸­à¸à¸²à¸ªà¸à¸µà¹à¸à¸µà¸à¸µà¹à¸ªà¸¸à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸µà¹à¸à¸£à¸°à¸ªà¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸


à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸

à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸à¹à¸£à¸²à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸­à¸à¸¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸£à¸§à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸´à¸à¸²à¸£à¸à¸­à¸à¸ªà¸«à¸£à¸±à¸à¸­à¸²à¸«à¸£à¸±à¸à¹à¸­à¸¡à¸´à¹à¸£à¸à¸ªà¹ - à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¸­à¸¸à¸à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¹à¸²à¸à¸à¸à¸°à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸à¸§à¸´à¸à¸¢à¸à¸²à¸à¸°à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸´à¸à¸à¸­à¸à¹à¸£à¸²à¸à¸¶à¸à¸¡à¸±à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸§à¹à¸²à¸­à¸à¸¨à¸²à¸à¸­à¸à¹à¸£à¸²à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸¢à¸­à¸¡à¸£à¸±à¸à¸à¸±à¹à¸§à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸«à¸£à¸±à¸à¸­à¸²à¸«à¸£à¸±à¸à¹à¸­à¸¡à¸´à¹à¸£à¸à¸ªà¹à¹à¸¥à¸°à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸ªà¸²à¸à¸¥

à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡ MBus à¸à¸¸à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸±à¹à¸à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸ à¸²à¸à¹à¸à¸¢ UOW Australia à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸¥à¸à¸à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¸±à¸à¸ªà¸³à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸ à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸²à¸à¸£à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸­à¸¸à¸à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸­à¸­à¸ªà¹à¸à¸£à¹à¸¥à¸µà¸¢ (TEQSA) à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸«à¸à¹à¸§à¸¢à¸à¸²à¸à¸à¸³à¸à¸±à¸à¸à¸¹à¹à¸¥à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸­à¸¸à¸à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸­à¸à¸­à¸­à¸ªà¹à¸à¸£à¹à¸¥à¸µà¸¢ à¹à¸¡à¸·à¹à¸­à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸à¸²à¸ UOWD หรือà¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸à¸²à¸ University of Wollongong Australia120795_212UOWD.jpg


à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¸ªà¸­à¸à¸à¸£à¸±à¹à¸

à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸«à¸¥à¸±à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸¢à¸±à¸à¸¡à¸µà¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸´à¸«à¸²à¸£à¸à¸£à¸±à¸à¸¢à¸²à¸à¸£à¸¡à¸à¸¸à¸©à¸¢à¹, à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸, à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£ หาà¸à¸à¸¸à¸à¸à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¹à¸à¸§à¹à¸²à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸ªà¸­à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸ MBus à¹à¸«à¹à¹à¸ªà¸£à¹à¸à¸ªà¸¡à¸à¸¹à¸£à¸à¹à¹à¸¡à¸·à¹à¸­à¸à¸¸à¸à¸¥à¸à¸à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹ UOWD มีà¸à¹à¸­à¸à¸à¸¥à¸à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¹à¸à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸à¸§à¸²à¸¡à¸§à¹à¸²à¸à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸à¸³à¹à¸à¹à¹à¸à¹à¸§à¸¥à¸²à¸­à¸±à¸à¸ªà¸±à¹à¸


ระยะà¹à¸§à¸¥à¸²à¸à¸­à¸à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£

à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸¹à¸à¸ªà¸¸à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸²à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸ MBus à¹à¸à¸µà¸¢à¸§à¸à¸·à¸­à¸ªà¸´à¸à¸ªà¸­à¸ (12) วิà¸à¸² อยà¹à¸²à¸à¹à¸£à¸à¹à¸à¸²à¸¡à¸«à¸²à¸à¸à¸¸à¸à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¹à¸à¸ªà¸²à¸à¸²à¸à¸µà¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¹à¸­à¸à¸«à¸£à¸·à¸­à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸­à¸ UOWD หรือà¸à¸¸à¸à¸¡à¸µà¸à¸£à¸°à¸ªà¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸²à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸¡à¸·à¸­à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¹à¸à¸ªà¸²à¸à¸²à¸à¸µà¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¹à¸­à¸à¸à¸§à¸à¸à¸¹à¹à¹à¸à¸à¸±à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸à¸¸à¸à¸­à¸²à¸à¸à¸°à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£ MBus à¹à¸à¹à¸à¸±à¹à¸à¸«à¸¡à¸ สิภ(10) วิà¸à¸²à¸à¸²à¸¡à¸à¹à¸¢à¸à¸²à¸¢à¸à¸­à¸ UOWD à¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸ªà¸´à¸à¹à¸à¸·à¹à¸­à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸à¹à¸­à¸ สิà¸à¸à¸´à¹à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¹à¸à¸·à¹à¸­à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸à¹à¸­à¸à¸«à¸à¹à¸²à¸à¸µà¹à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸´à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¹à¸à¸¢à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸¶à¸à¸©à¸²à¸«à¸²à¸£à¸·à¸­à¸à¸±à¸à¸ªà¸³à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸à¸à¸°à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸­à¸ UOWD à¸à¹à¸­à¸à¸à¸µà¹à¸à¸°à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡

à¹à¸à¸¢à¸à¸à¸à¸´à¹à¸¥à¹à¸§à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸ MBus à¸à¸°à¸à¸²à¸à¸¸à¸à¹à¸à¸«à¹à¸²à¸«à¸£à¸·à¸­à¸«à¸à¸ à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸«à¹à¹à¸ªà¸£à¹à¸à¸ªà¸¡à¸à¸¹à¸£à¸à¹ (à¸à¸¶à¹à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸ à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¹à¸­à¸à¸µà¹à¸à¸¢à¸¡à¸µà¸¤à¸à¸¹à¸£à¹à¸­à¸à¹à¸à¹à¸à¸ à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸à¸à¸±à¸§à¹à¸¥à¸·à¸­à¸ à¹à¸à¸­à¸±à¸à¸£à¸²à¸à¸µà¹à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸¥à¹à¸§à¹à¸ªà¸£à¹à¸à¹à¸à¸ªà¸­à¸à¸à¸µà¸«à¸£à¸·à¸­à¸à¹à¸­à¸¢à¸à¸§à¹à¸² à¸à¸±à¹à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸±à¸à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸§à¸¥à¸² 18:00 à¸. - 21:30 à¸. วัà¸à¸­à¸²à¸à¸´à¸à¸¢à¹à¸à¸¶à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸¤à¸«à¸±à¸ªà¸à¸à¸µ à¹à¸à¹à¸¥à¸°à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¹à¸­à¸à¹à¸à¹à¸²à¸£à¹à¸§à¸¡à¸à¸£à¸°à¸à¸¸à¸¡à¹à¸¢à¹à¸à¸§à¸±à¸à¸«à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸§à¸¥à¸² 13 สัà¸à¸à¸²à¸«à¹


à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£

à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸à¸à¸±à¸à¸à¸µà¹:

มูลà¸à¸´à¸à¸´à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸±à¹à¸§à¹à¸ *

 • ACCY801 à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸µà¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸
 • ECON802 à¹à¸¨à¸£à¸©à¸à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¹à¸à¸­à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¹à¸²à¸à¸²à¸¢à¸à¸²à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¹à¸¥à¸
 • MGNT803 à¸à¸¤à¸à¸´à¸à¸£à¸£à¸¡à¸­à¸à¸à¹à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£
 • MARK804 หลัà¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸


สาà¸à¸²à¸§à¸´à¸à¸²à¹à¸à¸à¸²à¸°

 • MARK940 à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹à¸­à¸ªà¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸
 • MARK977 à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸à¸±à¸¢à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸
 • MARK936 à¸à¸¤à¸à¸´à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸´à¹à¸ à¸
 • MARK935 à¸à¸¥à¸¢à¸¸à¸à¸à¹à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸
 • MARK920 à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸ªà¸±à¸à¸à¸¡


วิà¸à¸²à¹à¸¥à¸·à¸­à¸ **

 • MARK997 à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¹à¸²à¸à¸¥à¸µà¸
 • MARK957 à¸à¸¥à¸¢à¸¸à¸à¸à¹à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨
 • MARK938 à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¹à¸à¸´à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸±à¸¡à¸à¸±à¸à¸à¹
 • MARK980 à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸£à¸à¸à¹à¹à¸à¸´à¸à¸à¸¥à¸¢à¸¸à¸à¸à¹
 • MARK901 à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸´à¸à¸´à¸à¸±à¸¥
 • OPS908 à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸«à¹à¸§à¸à¹à¸à¹à¸­à¸¸à¸à¸à¸²à¸
 • MGNT923 à¸à¸£à¸°à¹à¸à¹à¸à¸£à¹à¸§à¸¡à¸ªà¸¡à¸±à¸¢à¹à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨
 • MARK956 à¸à¸²à¸£à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸¥à¸´à¸à¸ à¸±à¸à¸à¹à¹à¸«à¸¡à¹

120784_107UOWD.jpg


à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£ Capstone

 • MGNT922 à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸à¸±à¸¢à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸

* หาà¸à¸à¸¸à¸à¸¡à¸µà¸ªà¸´à¸à¸à¸´à¹à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¹à¸à¸£à¸à¸´à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸¥à¹à¸§à¸à¸«à¸à¹à¸²à¸à¸²à¸à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¸·à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸µà¹à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¸à¹à¸­à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸§à¸´à¸à¸²à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¹à¸à¸´à¹à¸¡à¹à¸à¸´à¸¡à¸ªà¸­à¸à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¸²à¸à¸ à¸²à¸¢à¹à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸

** à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸°à¸à¹à¸­à¸à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸§à¸´à¸à¸²à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸ªà¸­à¸à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¸²à¸à¸£à¸²à¸¢à¸à¸²à¸£à¸à¸µà¹à¸­à¸à¸¸à¸¡à¸±à¸à¸´

อัปเดตล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

We have combined the academic excellence of Australia’s 12th highest ranking university with the culture and excitement of the cosmopolitan city of Dubai, to provide a dynamic, stimulating and rewardi ... อ่านเพิ่มเติม

We have combined the academic excellence of Australia’s 12th highest ranking university with the culture and excitement of the cosmopolitan city of Dubai, to provide a dynamic, stimulating and rewarding environment for students, research practitioners and business professionals alike. At the same time, we are active contributors to the burgeoning knowledge economy of the UAE. อ่านบทย่อ

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ