ชีววิทยา

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

ชีววิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือที่เรียกว่า Master of Biological Sciences คือปริญญาที่ฝึกนักเรียนในแนวความคิดขั้นสูงในวิทยาศาสตร์ชีวภาพและมีอยู่ใน วิทยานิพนธ์ และแบบที่ ไม่ใช่วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทด้านชีววิทยามุ่งสู่นักเรียนที่วางแผนจะติดตามปริญญาเอก องศาและอาชีพด้านการศึกษามีข้อกำหนดด้านการวิจัยที่เข้มงวด โปรแกรมที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์มีความเหมาะสมมากสำหรับนักเรียนก่อน med หรือ pre-ทันตกรรม ทางเลือกด้านการศึกษา ได้แก่ ชีววิทยาวิวัฒนาการ วิทยาภูมิคุ้มกัน อณูชีววิทยาชีววิทยาของ พืช และ ชีววิทยาสัตว์

โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรหนึ่งปีและสองปีโดยมีค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ 20,000 เหรียญสหรัฐต่อปีแม้ว่าจะมี ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลงานสูงตามผลการ สอบ IELTS (6.5) และ TOEFL (90) รวมถึง CGPA และ GRE (300 ) หรือ GMAT (550) คะแนนสอบ

หลายโปรแกรมรวมการฝึกอบรมและประสบการณ์การปฏิบัติงานในรูปแบบของโครงการวิจัยงานนำเสนอผลงานในห้องปฏิบัติการและโอกาสของ OPT และ CPT97958_clinic-doctor-health-hospital.jpgPixabay / Pexels

อัปเดตล่าสุดเมื่อ พ.ย. 2018

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

McGovern Education Groupis the highest performing international student placement provider in our region of the United States.

McGovern Education Groupis the highest performing international student placement provider in our region of the United States. อ่านบทย่อ