หมวดหมู่ยอดนิยม

ที่เพิ่มใหม่

Barcelona Executive Business School (BEBS)

ปริญญาโทสาขาการจัดการโครงการระหว่างประเทศ

สิงหาคม 21, 2018
ระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวมีการจัดการโครงการที่ดีหรือขาดมัน ใครต้องการล้มเหลว? คำตอบสำหรับคำถามนี้คือเหตุผลที่การบริหารจัดการโครงการได้กลายเป็นเครื่องมือหลักสำหรับ บริษัท ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนวัตถุประสงค์สู่ความเป็นจริงอาจทำได้ง่ายกว่าที่ทำกับหลาย ๆ บริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีความสามารถในการแข่งขันและโลกาภิวัฒน์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งหมายความว่า บริษัท ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วในขณะที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเป็นต่อไป วิธีการหนึ่งที่จะทำให้การเติบโ… [+]ตอย่างยั่งยืนคือการทำให้แน่ใจว่าแผนงานที่ดีอยู่ในสถานที่และเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเห็นว่าเป็นอุปสรรค บริษัท ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจะทำให้เกิดความคิดขึ้นโดยเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้เป็นโครงการและดำเนินการผ่านการบริหารโครงการที่วางแผนไว้อย่างดี หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารโครงการได้รับการออกแบบโดย BEBS เพื่อสอนนักเรียนว่าจะกลายเป็นนักแปลที่มีประสิทธิภาพสำหรับวัตถุประสงค์ของ บริษัท ได้อย่างไร เมื่อสำเร็จการศึกษานักเรียนจะสามารถเปลี่ยนความคิดเป็นผลที่เป็นรูปธรรม [-]

Hertie School of Governance

Master of Public Policy

สิงหาคม 21, 2018
The Hertie School’s Master of Public Policy is a 2-year, full-time programme in English for individuals who want to understand and get involved in public affairs, learn analytical and managerial skills and help shape tomorrow’s world.

The New School

เศรษฐศาสตร์ (MA / MS)

สิงหาคม 17, 2018
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่ The New School เพื่อการวิจัยทางสังคมเสนอแนวทางกว้างและที่สำคัญในการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งครอบคลุมสาขาของโรงเรียนที่หลากหลายเช่น Keynesian และ Post-Keynesian economics; เศรษฐกิจการเมืองคลาสสิกของสมิ ธ , ริคาร์โด้และมาร์กซ์; โครงสร้างและวิธีการทางสถาบันเพื่อเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิก ในการสำรวจช่วงของงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ให้ดูข้อมูลล่าสุดของเอกสารงานที่โพสต์ไว้ใน RePec… [+] [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ดูความเป็นไปได้ในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก

Masterstudies เป็นสื่อกลางให้มหาวิทยาลัยและนักเรียนได้พบกันทางออนไลน์ ! บนหน้าเว็บของเรา คุณสามารถเลือกระหว่างโปรแกรมมากกว่า 30,000 โปรแกรมการศึกษาที่นำเสนอโดยมหาวิทยาลัยและโรงเรียนธุรกิจชั้นนำในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก คุณสามารถเปรียบเทียบโปรแกรม ค้นหาทุนการศึกษาและประหยัดเวลาโดยสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรง

เริ่มการค้นหาสำหรับการศึกษาในอนาคตของคุณ โดยในขั้นต้น เลือกปริญญาที่คุณสนใจใน:

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เตรียมนักเรียนสำหรับความก้าวหน้าในธุรกิจหลายแขนง จากผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กสู่องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งนักศึกษาธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่วางแผนย้ายไปสายการบริหารหรือตำแหน่งผู้นำจะได้รับประโยชน์จากการศึกษา MBA หลักสูตรแกนกลางมุ่งเน้นด้านเศรษฐศาสตร์, ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ ในขณะที่MBAบางหลักสูตรสอนเรื่องทั่วไป ส่วนหลักสูตร เฉพาะทางด้านต่างๆ จะเน้นด้านการเงิน, การต้อนรับ, ธุรกิจระหว่างประเทศหรือการบิน สถาบันหลายแห่งต่างเปิดสอนแบบนอกเวลา, แบบออนไลน์หรือแบบการเรียนทางไกล ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร MBA มักจะได้งานที่มีค่าตอบแทนสูงและย้ายตำแหน่งอย่างรวดเร็วไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารในทุกประเภทของธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหาร (EMBA) เป็นปริญญาโทด้านธุรกิจ สำหรับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ระดับกลางและสูง โปรแกรม EMBA มอบความรู้และเครื่องมือเฉพาะด้านให้กับนักศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ต้องการที่จะก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมปัจจุบันของตนหรืออื่นๆ นักศึกษา EMBA นั้นประกอบด้วยผู้คนจากหลายสาขาอาชีพ ตั้งแต่จากวิศวกรจนถึงผู้ประกอบการและแต่ละคนล้วนมีมุมมองที่ไม่ซ้ำกัน นักเรียนโปรแกรม EMBA นั้นยังคงสามารถทำงานเต็มเวลาควบคู่ไปกับการศึกษา ซึ่งนายจ้างบางรายยังอาจช่วยเรื่องค่าเล่าเรียนอีกด้วย หลักสูตร EMBA ช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การเงิน, การตลาดและการบัญชี ในขณะเดียวกันก็ยังมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมผู้นำและหัวข้อพิเศษต่างๆเช่น การคิดเชิงกลยุทธ์และโลกาภิวัตน์ โปรแกรมนี้เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการความก้าวหน้าทางการศึกษาและในอาชีพ โดยไม่ต้องสละเวลาอันมีค่าจากการทำงาน และผู้สำเร็จการศึกษา EMBA จะเ็นที่ต้องการสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับ

การศึกษาระดับปริญญาโท เป็นระดับการศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรี ที่นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะเพิ่มเติม โดยทั่วไปสถาบันการศึกษาเปิดการสอนระดับปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่วิศวกรรมการบินจนถึงสัตววิทยา นอกจากการศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาแล้ว ยังมีหลายหลักสูตรปริญญาโทที่เปิดโอกาสให้ศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือหลักสูตรการศึกษาทางไกล ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาโทเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) แต่บางสถาบันก็เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม เช่น วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) อีกด้วย ข้อดีที่ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความเชี่ยวชาญในอาชีพจะได้รับจากการศึกษาต่อระดับปริญญาโท คือสามารถช่วยลดระยะเวลาเรียนรู้การทำงานเฉพาะด้าน ที่อาจต้องใช้เวลาหลายปีจากประสบการณ์ทำงานจริง นักศึกษาปริญญาโทมักจะได้เปรียบในอาชีพ หน้าที่การงาน เนื่องจากวุฒิการศึกษาบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นที่มีต่ออาชีพ ทั้งนี้ปริญญาโทยังเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในระดับปริญญาเอก

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นปริญญาโทด้านกฎหมายที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก หลักสูตรการศึกษามักจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีเพื่อสำเร็จการศึกษาและจะเน้นศึกษาในเรื่องของกฎหมาย เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายต่างประเทศ ในหลายประเทศส่วนใหญ่ นักเรียนจะต้องมีปริญญาทางกฎหมายจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อนิติศาสตรมหาบัณฑิต และถึงแม้จะจบหลักสูตรแล้ว ก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ สำนักงานกฎหมายที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน หรือมีฐานลูกค้าต่างประเทศ มักต้องการผู้สำเร็จหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพราะผู้สำเร็จการศึกษาเหล่านี้มีทักษะความรู้ด้านกฏหมายที่สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้ในสถานะการณ์จริง

ปริญญาเอก หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดและแสดงให้เห็นว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูงในวิชาชีพ การศึกษาปริญญาเอกสามารถเกี่ยวกับศาสตร์แขนงต่างๆ ทางวิชาการ และมักจะต้องเป็นการทำวิจัยที่สำคัญและทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเดิมที่มีและมีความเฉพาะเจาะจงสูง โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาเอก ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการศึกษา อาจต้องพำนักและใช้เวลาในสถานศึกษา นักศึกษาปริญญาเอกหลายคนเรียนแบบเต็มเวลา แต่ก็มีการเปิดสอนสำหรับนักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา, ศึกษาผ่านระบบขออนไลน์และแบบศึกษาทางไกล เพิ่มขึ้นด้วย หลักสูตรนานาชาติหลายสาขา เปิดทำการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย แม้ว่าธรรมเนียมการจบการศึกษาด้วยวุฒิปริญญาเอก จะทำงานทางด้านวิชาการ หรือเป็นนักวิจัย แต่หลายธุรกิจก็มีความต้องการอย่างสูง สำหรับผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม และทักษะความรู้ด้านเทคนิค

การศึกษาเฉพาะทาง หลักสูตร สำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ระยะยาวหรือต้องการที่จะขยายความรู้ขอบข่ายความรู้ให้กว้างขึ้นไม่ต้องการวุฒิการศึกษาระดับปริญญา หลักสูตรที่มี ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้นเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่การศึกษาเฉพาะด้าน และหลักสูตรประกาศนียบัตรที่โดยทั่วไปต้องเรียนให้จบเพียง 2-4 หลักสูตร หลักสูตรมักจะมุ่งเน้นไปที่การใช้งานจริงเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้ทันที แม้ว่าจะมีหลายหลักสูตรที่ทำการสอนในสถานศึกษา ยังมีเปิดสอนผ่านออนไลน์หรือผ่านการเรียนทางไกลเช่นกัน หลักสูตรระยะสั้นที่สอนในสถานศึกษาโดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ในขณะที่หลักสูตรเรียนผ่านออนไลน์นักเรียนจะสามารถเรียนจบตามระยะเวลาที่ต้องการได้ หากไม่ต้องคำนึงถึงเทคนิคที่ถ่ายทอดกันมา หลักสูตรนี้มีวิธีช่วยในการฟื้นฟูทักษะ หรือเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากประโยชน์ที่นักเรียนและนายจ้างจะได้รับ นอกจากการเรียนหลักสูตรระยะสั้น และใบประกาศนียบัตรแล้ว นักเรียนหลายคนอาจพบว่านายจ้างมีความยินดีที่จะช่วยเหลือค่าเรียนอีกด้วย

มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, โรงเรียนธุรกิจและสถาบันทางเทคนิค มีการสอนเพื่อศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาเท่าที่จะสามารถมีได้ อยู่ทั่วทุกมุมโลก แม้ว่าหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีการสอนในภาษาหลักตามสถานที่ ที่สถาบันตั้งอยู่ หลายหลักสูตรยังเปิดสอนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ที่เป็นที่นิยม เพื่อง่ายต่อการเข้าใจสำหรับนักเรียนต่างชาติ การศึกษาต่อในต่างประเทศอนุญาตให้นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ดีที่สุดในสถาบัน เพื่อให้นักเรียนใด้รู้จักภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆ และให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่กำลังมองหาการจ้างงานในบริษัทต่างชาติ