หมวดหมู่ยอดนิยม

ที่เพิ่มใหม่

Vytautas Magnus University

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ธันวาคม 8, 2018
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

ปริญญาโทด้านการปกครองในเมือง

ธันวาคม 7, 2018
หลักสูตรนี้มีหลักสูตรหลากหลาย (บังคับและวิชาเลือก), สัมมนา, การประชุมกลุ่มทำงานและการบรรยายโดยวิทยากรจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ นอกจากนี้คุณจะดำเนินการโครงการวิจัยของคุณเอง (วิทยานิพนธ์) ซึ่งคุณจะใช้ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อตรวจสอบปัญหาเรื่องการกำกับดูแลเมือง… [+] [-]

SRH Hochschule Berlin

ปริญญาโทสาขาการบริหารและการเป็นผู้นำ

ธันวาคม 6, 2018
หลักสูตรการศึกษาด้านการจัดการการต้อนรับ

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ดูความเป็นไปได้ในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก

Masterstudies เป็นสื่อกลางให้มหาวิทยาลัยและนักเรียนได้พบกันทางออนไลน์ ! บนหน้าเว็บของเรา คุณสามารถเลือกระหว่างโปรแกรมมากกว่า 30,000 โปรแกรมการศึกษาที่นำเสนอโดยมหาวิทยาลัยและโรงเรียนธุรกิจชั้นนำในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก คุณสามารถเปรียบเทียบโปรแกรม ค้นหาทุนการศึกษาและประหยัดเวลาโดยสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรง

เริ่มการค้นหาสำหรับการศึกษาในอนาคตของคุณ โดยในขั้นต้น เลือกปริญญาที่คุณสนใจใน:

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เตรียมนักเรียนสำหรับความก้าวหน้าในธุรกิจหลายแขนง จากผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กสู่องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งนักศึกษาธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่วางแผนย้ายไปสายการบริหารหรือตำแหน่งผู้นำจะได้รับประโยชน์จากการศึกษา MBA หลักสูตรแกนกลางมุ่งเน้นด้านเศรษฐศาสตร์, ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ ในขณะที่MBAบางหลักสูตรสอนเรื่องทั่วไป ส่วนหลักสูตร เฉพาะทางด้านต่างๆ จะเน้นด้านการเงิน, การต้อนรับ, ธุรกิจระหว่างประเทศหรือการบิน สถาบันหลายแห่งต่างเปิดสอนแบบนอกเวลา, แบบออนไลน์หรือแบบการเรียนทางไกล ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร MBA มักจะได้งานที่มีค่าตอบแทนสูงและย้ายตำแหน่งอย่างรวดเร็วไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารในทุกประเภทของธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหาร (EMBA) เป็นปริญญาโทด้านธุรกิจ สำหรับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ระดับกลางและสูง โปรแกรม EMBA มอบความรู้และเครื่องมือเฉพาะด้านให้กับนักศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ต้องการที่จะก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมปัจจุบันของตนหรืออื่นๆ นักศึกษา EMBA นั้นประกอบด้วยผู้คนจากหลายสาขาอาชีพ ตั้งแต่จากวิศวกรจนถึงผู้ประกอบการและแต่ละคนล้วนมีมุมมองที่ไม่ซ้ำกัน นักเรียนโปรแกรม EMBA นั้นยังคงสามารถทำงานเต็มเวลาควบคู่ไปกับการศึกษา ซึ่งนายจ้างบางรายยังอาจช่วยเรื่องค่าเล่าเรียนอีกด้วย หลักสูตร EMBA ช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การเงิน, การตลาดและการบัญชี ในขณะเดียวกันก็ยังมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมผู้นำและหัวข้อพิเศษต่างๆเช่น การคิดเชิงกลยุทธ์และโลกาภิวัตน์ โปรแกรมนี้เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการความก้าวหน้าทางการศึกษาและในอาชีพ โดยไม่ต้องสละเวลาอันมีค่าจากการทำงาน และผู้สำเร็จการศึกษา EMBA จะเ็นที่ต้องการสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับ

การศึกษาระดับปริญญาโท เป็นระดับการศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรี ที่นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะเพิ่มเติม โดยทั่วไปสถาบันการศึกษาเปิดการสอนระดับปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่วิศวกรรมการบินจนถึงสัตววิทยา นอกจากการศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาแล้ว ยังมีหลายหลักสูตรปริญญาโทที่เปิดโอกาสให้ศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือหลักสูตรการศึกษาทางไกล ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาโทเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) แต่บางสถาบันก็เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม เช่น วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) อีกด้วย ข้อดีที่ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความเชี่ยวชาญในอาชีพจะได้รับจากการศึกษาต่อระดับปริญญาโท คือสามารถช่วยลดระยะเวลาเรียนรู้การทำงานเฉพาะด้าน ที่อาจต้องใช้เวลาหลายปีจากประสบการณ์ทำงานจริง นักศึกษาปริญญาโทมักจะได้เปรียบในอาชีพ หน้าที่การงาน เนื่องจากวุฒิการศึกษาบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นที่มีต่ออาชีพ ทั้งนี้ปริญญาโทยังเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในระดับปริญญาเอก

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นปริญญาโทด้านกฎหมายที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก หลักสูตรการศึกษามักจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีเพื่อสำเร็จการศึกษาและจะเน้นศึกษาในเรื่องของกฎหมาย เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายต่างประเทศ ในหลายประเทศส่วนใหญ่ นักเรียนจะต้องมีปริญญาทางกฎหมายจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อนิติศาสตรมหาบัณฑิต และถึงแม้จะจบหลักสูตรแล้ว ก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ สำนักงานกฎหมายที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน หรือมีฐานลูกค้าต่างประเทศ มักต้องการผู้สำเร็จหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพราะผู้สำเร็จการศึกษาเหล่านี้มีทักษะความรู้ด้านกฏหมายที่สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้ในสถานะการณ์จริง

ปริญญาเอก หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดและแสดงให้เห็นว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูงในวิชาชีพ การศึกษาปริญญาเอกสามารถเกี่ยวกับศาสตร์แขนงต่างๆ ทางวิชาการ และมักจะต้องเป็นการทำวิจัยที่สำคัญและทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเดิมที่มีและมีความเฉพาะเจาะจงสูง โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาเอก ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการศึกษา อาจต้องพำนักและใช้เวลาในสถานศึกษา นักศึกษาปริญญาเอกหลายคนเรียนแบบเต็มเวลา แต่ก็มีการเปิดสอนสำหรับนักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา, ศึกษาผ่านระบบขออนไลน์และแบบศึกษาทางไกล เพิ่มขึ้นด้วย หลักสูตรนานาชาติหลายสาขา เปิดทำการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย แม้ว่าธรรมเนียมการจบการศึกษาด้วยวุฒิปริญญาเอก จะทำงานทางด้านวิชาการ หรือเป็นนักวิจัย แต่หลายธุรกิจก็มีความต้องการอย่างสูง สำหรับผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม และทักษะความรู้ด้านเทคนิค

การศึกษาเฉพาะทาง หลักสูตร สำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ระยะยาวหรือต้องการที่จะขยายความรู้ขอบข่ายความรู้ให้กว้างขึ้นไม่ต้องการวุฒิการศึกษาระดับปริญญา หลักสูตรที่มี ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้นเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่การศึกษาเฉพาะด้าน และหลักสูตรประกาศนียบัตรที่โดยทั่วไปต้องเรียนให้จบเพียง 2-4 หลักสูตร หลักสูตรมักจะมุ่งเน้นไปที่การใช้งานจริงเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้ทันที แม้ว่าจะมีหลายหลักสูตรที่ทำการสอนในสถานศึกษา ยังมีเปิดสอนผ่านออนไลน์หรือผ่านการเรียนทางไกลเช่นกัน หลักสูตรระยะสั้นที่สอนในสถานศึกษาโดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ในขณะที่หลักสูตรเรียนผ่านออนไลน์นักเรียนจะสามารถเรียนจบตามระยะเวลาที่ต้องการได้ หากไม่ต้องคำนึงถึงเทคนิคที่ถ่ายทอดกันมา หลักสูตรนี้มีวิธีช่วยในการฟื้นฟูทักษะ หรือเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากประโยชน์ที่นักเรียนและนายจ้างจะได้รับ นอกจากการเรียนหลักสูตรระยะสั้น และใบประกาศนียบัตรแล้ว นักเรียนหลายคนอาจพบว่านายจ้างมีความยินดีที่จะช่วยเหลือค่าเรียนอีกด้วย

มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, โรงเรียนธุรกิจและสถาบันทางเทคนิค มีการสอนเพื่อศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาเท่าที่จะสามารถมีได้ อยู่ทั่วทุกมุมโลก แม้ว่าหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีการสอนในภาษาหลักตามสถานที่ ที่สถาบันตั้งอยู่ หลายหลักสูตรยังเปิดสอนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ที่เป็นที่นิยม เพื่อง่ายต่อการเข้าใจสำหรับนักเรียนต่างชาติ การศึกษาต่อในต่างประเทศอนุญาตให้นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ดีที่สุดในสถาบัน เพื่อให้นักเรียนใด้รู้จักภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆ และให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่กำลังมองหาการจ้างงานในบริษัทต่างชาติ