ค้นหาปริญญาหลากหลายสาขาจากทั่วโลก

หรือ

สถานที่ศึกษา

เรามีมหาวิทยาลัยมากกว่าพันแห่งจากทั่วโลกในฐานข้อมูลของเรา

ค้นหาสถานที่ศึกษา

สาขาวิชาที่เป็นที่นิยมที่สุด

หลักสูตรที่เพิ่มใหม่

News and Articles

Read about important educational news, career information, and student experiences.

มกราคม 24, 2023

France has a reputation for history and romance, but it is also at the cutting edge of pioneering technology fields, with its researchers and entrepreneurs making breakthroughs in fields such as AI, cancer research, energy, physics, and more. This makes it an excellent study destination for students and graduates studying and working in high-tech fields. Let’s take a look at why France is an excellent place to study technology and one school, Institut Mines-Telecom Business School, which is developing the graduates of tomorrow.

Read more  $arrow_forward

$circle $radio_button_unchecked $circle $radio_button_unchecked $circle $radio_button_unchecked